Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Czytaj Dalej

"Pan Tadeusz" - streszczenie

        PAN TADEUSZ NA EKRANIE: Znakomity film, premiera odbyła się w 1999 roku, na podstawie Pana Tadeusza zrealizował Andrzej Wajda.

Historia naturalna - Pan Tadeusz

Ale to wyjaśnienie nie mówi nic o wielkości utworu, o jego związkach z historią współczesną, a przecież Pan Tadeusz zawiera wartości nie tylko estetyczne, ale także i myślowe, utwór musi zatem ukrywać w sobie jakieś rozrachunki z aktualnymi sprawami świata. Pan Tadeusz jest wypełnieniem tego postulatu.

Udowodnij, że "Pan Tadeusz" jest romantyczną epopeją narodową

"Pan Tadeusz" napisany jest wierszem 13 - zgłoskowym, czyli tradycyjnym wierszem epickim, do którego Polacy przyzwyczaili się, bo popularny był już w literaturze staropolskiej. "Pan Tadeusz" spełnia te warunki i dlatego nosi to zaszczytne miano.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Rejtana, główny bohater nazywa się Tadeusz, wspomina się powstanie, zegar wygrywa “Mazurka Dąbrowskiego”), zwyczajów i obyczajów, a przede wszystkim zgody, zrozumienia, miłości.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Rejtana, główny bohater nazywa się Tadeusz, wspomina się powstanie, zegar wygrywa “Mazurka Dąbrowskiego”), zwyczajów i obyczajów, a przede wszystkim zgody, zrozumienia, miłości.

Pan Tadeusz

Przyjechało też wiele panien, które są potencjalnymi kandydatkami na żonę dla Tadeusza. Zosia i Tadeusz, w ułańskim mundurze, z ręką na temblaku (ranny), przechadzają się po spisaniu intercyzy (umowy przedślubnej).

Przyroda słowem malowana – omów na przykładzie wybranych utworów (Sonety krymskie, Pan Tadeusz)

Dlatego w swoim wielkim dziele, jakim jest Pan Tadeusz, złożył hołd nadniemeńskiej przyrodzie, ukaże jej bezcenna wartość i urodę.

„ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

Można powiedzieć nawet, że obecne życie niektórych bohaterów jest konsekwencją tamtych wydarzeń (Jacek Soplica, Zosia i Tadeusz, a także - Gerwazego i Hrabiego).

PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie.

1812, także Tadeusz, jako inicjator uwłaszczenia chłopów. Górski Tadeusz z ręką na temblaku, w: Z historii i teorii literatury, [S.

"Pan Tadeusz" - epopeja narodowa

Pan Tadeusz" A. Czesto slyszy sie, ze Pan Tadeusz to epopeja narodowa lub epopeja szlachecka.

''Pan Tadeusz'' główne wątki

Państwo młodzi są reprezentantami dobrze wychowanej, pełnej ideałów szlachty, zdolnej do troski o ojczyznę i wrażliwej na los poddanych (Tadeusz wraz z Zosią podejmuje decyzję o uwłaszczeniu).

„PAN TADEUSZ” - CECHY EPOPEI

miłosny: Tadeusz, Zosia, Telimena; 2. Rejent, Tadeusz, Telimena) - sytuacji (np.

Cechy epopeji narodowej na podstawie utworu Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz"

miłosny: Tadeusz, Zosia, Telimena; 2. Rejent, Tadeusz, Telimena) - sytuacji (np.

Epopeje starożytne i późniejsze: Iliada, Odyseja, Pan Tadeusz

•  utwór zawiera wszystkie cechy epopei; •  kompozycja oparta jest na schemacie kompozycyjnym powieści - wielowątkowość (wątek miłosny: Zosia i Tadeusz, Telimena i Hrabia; wątek walki narodowowyzwoleńczej: Jacek Soplica i jego dzieje; wątek  obyczajowy: spór o zamek, zajazd), „epicki” świat przedstawiony, akcja, fabuła; •  synkretyzm: powieść (kompozycja), sielanka (opis życia w Soplicowie), komedia (miłość ...

„PAN TADEUSZ” - CHARAKTERYSTYKA SZLACHTY POLSKIEJ

W „Panu Tadeuszu” jest ukazana ówczesna szlachta (prawie wszyscy bohaterowie są szlachcicami).

„PAN TADEUSZ” - GENEZA W ŚWIETLE EPILOGU

Epilog w „Panu Tadeuszu” jest liryczną wypowiedzią narratora wyjaśniającą zmierzenia utworu, jest to geneza utworu.

„PAN TADEUSZ” - HISTORIA W UTWORZE

Wszystkie wydarzenia rozgrywają się na tle ważnych wydarzeń historycznych okresu napoleońskiego. Akcja: lato 1811-wiosna 1812. Wprowadzone retrospekcje (odwołanie się do przeszłości) - sięgają końca XVIIIw.

Historia ukazana jest w trzech płaszczyznach: 

1.  przeszłość - historia polityczna i...

„PAN TADEUSZ” - ROMANTYCZNY CHARAKTER UTWORU

−  celowe mieszanie gatunków i rodzajów literackich

−  świadome łączenie różnych nastrojów: lirycznego, tragicznego, komicznego

−  ludowość

−  cudowność, niesamowitość, baśniowość (objawia się w opisach)

a) personifikacje

−  obecność typowego bohatera...

„PAN TADEUSZ” - Romantyzm Jacka Soplicy

−  nieszczęśliwa miłość

−  dręczyły go wyrzuty sumienia

−  nie doczekał się rezultatów swoich działań

−  przeciwstawienie się naturze

−  był samotny jako człowiek

−  uczucia doprowadziły do tego, że zabił, wybujały temperament

−  unieszczęśliwił swoją żonę

−  żył obok syna nie...

„PAN TADEUSZ” - PATRIOTYZM UTWORU

−  temat Polska, zainteresowanie dla Polskości

−  wspomina przeszłość serdecznie, ale też krytykuje

−  eksponuje polskość, przywiązanie do tradycji w domu sędziego, pochwała

−  tęsknota za krajem

−  opisy, dokładne