Pamiętaj

Czytaj Dalej

O czym należy pamiętać wyjeżdżając do Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji?

W niektórych krajach świata nadal występują cho­roby takie jak tyfus, dyfteryt i polio, zatem infor­macji na temat szczepień należy szukać przynajmniej kilka miesięcy przed wyjazdem. W ten spo­sób będziemy mieć odpowiednio dużo czasu na za­chowanie prawidłowej kolejności szczepień i doj­ście do...

PAMIĘTAMY 10.04.2010 - TYCHY - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Aby uczcić pamięć tragicznie zmarłych - parę Prezydencką oraz wybitnych Polaków w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem oraz mord w lesie Katyńskim, Wspólnota Mieszkaniowa Żwakowska 8-10-12 w Tychach wsadziła tworząc alejkę z 10 Cyprysów zielonych - (dzień) i 4 Cyprysów żółtych -...

O czym należy pamiętać przy usuwaniu wad wymowy?

W terapii zaburzeń artykulacji nic ma znaczenia, czy dziecko zamienia, opuszcza czy deformuje dźwięk, albowiem w każdym przypadku wywołuje się nową głoskę, Jeśli głoski są deformowane lub zamieniane, to - jak już podkreślano - nie wychodzi się od głoski zaburzonej czy zamienianej (nic poprawia...

O czym należy pamiętać przystępując do terapii dziecka z uszkodzonym narządem słuchu?

Podejmując pracę z dzieckiem wykazującym dysfunkcję słuchową należy uwzględnić następujące wskazówki metodyczne:

1. Przekazanie rodzicom diagnozy powinno być jednocześnie początkiem terapii rodziny Poza informacją, z czym się wiąże problem ich dziecka.

muszą om posiąść podstawową wiedzę...

Pamiętaj, że inni mogą mieć ten sam pomysł

Czasami żeby podjąć decyzję dotyczącą zawarcia danej transakcji poświęca się wicie czasu na analizy. Bez względu na to, jaki jest wniosek -kupić, trzymać, wyznaczyć limit lub poziom zlecenia stop - możliwe, że inni wpadli na podobny pomysł. Co więcej, rywale mogli już wcześniej złożyć...

O czym należy pamiętać w fazie przygotowania materiałów do prezentacji

Przed przystąpieniem do prezentacji należy ściśle określić jej cel. Nie niej ważne jest ustalenie odbiorcy tej prezentacji (np. jego wieku, zdolności percepcyjnych, zainteresowań) oraz możliwości jej przeprowadzenia (np. wyposażenia pracowni). Te trzy elementy pozwalają na stworzenia planu prezentacji...

O czym należy pamiętać kupując leki bez recepty?

Liczba leków, które możemy nabyć bez recepty Jest olbrzymia. Kiedy pojawiają się u nas niezbyt poważne dolegliwości zdrowotne, zastanówmy się więc, czy wizyta u lekarza jest rzeczywiście niezbędna i czy nie wystarczyłoby zasięgnięcie rady u farmaceuty. Ludzie zażywają leki, od kiedy okazało...

O czym powinien pamiętać nauczyciel ucznia dyslektycznego?

                                             N i e

I Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

2. Nic karz, nic wyśmiewaj ucznia w nadziei, żc zmobilizujesz go do pracy.

3    Nic ludż się. żc dziecko samo wyminie z trudności, weźmie się w garść, przysiądzie fałdów...