Pamięć jako ZDOLNOŚĆ

(wł. jednostki pozwalająca przechować inf.); pamięć skł. Się ze zdolności specyficznych; możliwe jest ćwiczenie pamięci; pamięć jest skł. Inteligencji.

Jako PROCES(proces psychiczny biorący udział w przechowywaniu inf.); pamięć składa się z faz; możliwe jest ćw. Faz; pamięć jest faza...

Strukturalne Modele pamięci

ULTRAKRÓTKOTRWAŁA (UTM- pojemność 18 elementów,czas:o,5-2 sek. ścisła ze względu na modalność fonetyczną(mowa),echoliczną(dźwięk),rejestruje fiz. Cechy bodźca)

KRÓTKOTRWAŁA (STM- czas ok.20sek.pojemność 7+/-2,kod ma charakter akustyczny(dźwięk)

TRWAŁA (LTM- nieograniczona pojemność i czas...

PAMIĘC OPERACYJNA WG. BADDLEYA I DOWODY ODRĘBNOŚCI PAMIĘCI KRÓTKOTRWAŁEJ I TRWAŁEJ

Centralny system wykonawczy, który jest dostępny świadomości dzieli się na pętlę fonologiczną(tzw. głos zew. ,ma dwa składniki.

Krótko przez szept, może być słyszalny przez nas) oraz centralny system składa się z notesu wzrokowo-przestrzennego (materiał w postaci obrazowej tzw. Oko...

PAMIĘĆ SEMANTYCZNA A EPIZODYCZNA

SEMANTYCZNA (zawiera wiedzę ,która jest niezbędna do posługiwania się słowami i językiem, nie posiada emocji, automatyczne odtwarzanie nie zmienia jej zawartości)

EPIZODYCZNA (odtwarzanie danych zmienia zawartość, posiada emocje, gromadzi doświadczenia życiowe, tracimy ja przez urazy, wypadki).

Są w...

Model pamięci semantycznej Collinsa i Quilliana

Węzły to poszczególne pojęcia, a połączenia między nimi to relacje. Każde pojęcie ma pewne cechy i właśc.. Cechy charakteryzują kategorie tylko na danym poziomie ogólności

Zwierze(je,oddycha)>ptak(ma pióra,lata)>kanarek(spiewa,żółty). Najszybciej dostępne cechy bezpośrednio dotyczące pojęcia:...

MODEL PAMIĘCI NORMANA I RUMELHARTA

Podst. Elementem sieci jest czynność. Występują 4 elementy: działanie reprezentowane przez predykat; sprawca; przedmiot i adresat działania.

Jarek(sprawca)dał(predykat)Marysi(adresat)kwiaty(przedmiot)

Zdarzenia sa połączone w ciągi które tworzą epizody. Epizody mogą wchodzić w skład jeszcze bardziej...

TEORIA PAMIĘCI Tulvinga

Pamięć składają się z 3 uporządkowanych hierarchicznie i powiązanych systemów pamięciowych:

PAMIĘĆ PROCEDURALNA(przechowuje nawyki, obszerna, jest podst., funkcjonuje niezależnie)

P.SEMANTYCZNA(wiedza o świecie)

P>EPIZODYCZNA(epizody z życia osobistego).

Między systemami nie ma granic, a...

PAMIĘĆ PROCEDURALNA A DEKLARATYWNA

PAMIĘĆ DEKLARATYWNA (Posiadamy ją lub nie, nabywana dyskretnie, można ją zakomunikować werbalnie, twierdzenia, wiedza dostępna bezpośrednio, świadoma)

P.PROCEDURALNA(można ją posiadać w różnym stopniu, nabywana podczas czynności, demonstruje się ja, wiedza nabywana pośrednio, produkcja...

Funkcje pamięci krótkotrwałej (STM)

Zawiera inf. o tym co spostrzegliśmy przed chwilą.

Inf. utrzymuje się w niej ok. 20 s. o ile nie poświecimy jej więcej uwagi.

Ograniczona pojemność krótkiego przekazu w pamięci krótkotrwałej jest określana jako zakres pamięci bezpośredniej.

Pojemność pamięci krótkotrwałej...

Czym jest pamięć?

Pamięć o wiele łatwiej zdefiniować niż inteligencję, a jest ona równie ważna w procesie uczenia się. Jest to zdolność zachowywania tego, czego się nauczyliśmy w ten sposób, by móc przywoływać informacje, gdy będą one potrzebne. W procesie uczenia się nasza zdolność do zapamiętywania...

Co to jest pamięć krótkotrwała?

Pamięci krótkotrwałej używamy do zachowywania informacji, która jest potrzebna przez kilka sekund, ale o której później zapominamy - na przykład numer telefonu, który właśnie chcemy wykręcić. Dwie cechy charakterystyczne pamięci krótkotrwałej uniemożliwiają wykorzystanie jej jako magazynu...

Co to jest pamięć długotrwała?

Pamięć długotrwała ma praktycznie nieograniczoną pojemność. Pozwala nam zapamiętywać wydarzenia, które miały miejsce w dalekiej przeszłości, a także przechowuje „łączniki" pamięci, powstające w procesie uczenia się. Trwałe magazynowanie wiedzy ogólnej i doświadczeń osobistych ma miejsce...

Funkcja pamięci ROM, RAM, cache i buforów

ROM – pamięć stała tylko do odczytu, zawiera zestaw programów służących do sterowania pracą komputera, jej zawartość nie ginie, nie jest kasowana. Sprawdza konfigurację komputera, testuje i uruchamia status urządzeń, inicjuje pracę systemu operacyjnego, przekazuje komunikaty o błędach. Rozkazy z tej...

Urządzenia i podstawowe parametry pamięci zewnętrznej

Pamięci dyskowe – FDD (1,44 MB):

- Pamięci typu ZIP (20-100 MB): HIDD 200 MB

- Dyski twarde HD (20 GB): wymienne i wbudowane na stałe

- Kompakt dyski CD-ROM (pamięć stała), CD-DA (dźwiękowe), DVD (video): magnetyczne, magnetooptyczne, optyczne, rodzaje: CDR (można na nich coś zapisać)...

BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD

BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD (inc. „Czemu, Cieniu,odjeżdżasz"), wiersz C. Norwida, powst. jesienią 1851 kuuczczeniu rocznicy zgonu (10 XII 1850) gen. J. Bema, bohaterapowstania listopadowego, kontynuującego walkę „za wolnośćnaszą i waszą'' we Francji i Portugalii, w czasie Wiosny Ludów- w obronie Wiednia...

Wymień typy pamięci według rodzajów zapamiętywanych bodźców oraz czasu przechowywania informacji

 

Pamięć – jest właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu doświadczenia oraz wykorzystywaniu go w różnych sytuacjach.

Funkcja pamięci nie ogranicza się tylko do percepcji zjawisk ze świata zewnętrznego, ale rozciąga się też na popędy i tendencje osobowości. Tak więc...

Jak postawa może wpłynąć na pamięć?

 

Pamięć jest własnością układu nerwowego pozwalającą na przechowywanie w świadomości człowieka śladów przeżytych doświadczeń. Łatwiej i lepiej zapamiętujemy treści będące w sferze zainteresowań, treści wiążące się z doświadczeniami dotychczasowymi. Najlepszym sposobem zapamiętywania...

Związek emocji z funkcjonowaniem pamięci

 

Każdego dnia robimy mnóstwo trywialnych rzeczy i nie ma najmniejszego sensu obciążać nimi pamięci. Z punktu widzenia organizmu trzeba natomiast pamiętać o sprawach ważnych. To właśnie emocje pozwalają nam odróżnić rzeczy ważne od nieważnych.

 

1.Emocje często towarzyszą zawiedzionym...

Porównaj dwie wybrane koncepcje pamięci operacyjnej

 

Pamięć operacyjna (robocza)- jest zdolnością do przechowywania i manipulacji informacjami podczas krótkiego czasu. Ta zdolność podkreśla złożone rozumowanie i jest ogólnie uważana za cechę indywidualną. Zdolność do zachowywania i manipulacji informacjami pamięci operacyjnej zależy od kory...

Efekt pierwszeństwa i świeżości w procesach pamięci

 

Efekt świeżości - wyższe prawdopodobieństwo odtwarzania bodźców z końca listy np. słów. Wyjaśniany udziałem pamięci krótkotrwałej w odtwarzaniu materiału. Jest silnie podatny na upływ czasu i interferencji innymi.

Efekt świeżości jest związany z heurystyką dostępności. Informacje odebrane...