Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa

Czytaj Dalej

Problem historyczności Jezusa Chrystusa

W dzisiejszych czasach nie kwestionuje się historyczności Jezusa Chrystusa. Są różne świadectwa, nawet niechrześcijańskie, które mówią o Jezusie Chrystusie.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Pliniusz Młodszy

Jego pisma odwołują się do Jezusa. „Christo cvaso Deo” – Chrystus jako Bóg. Chrystus był człowiekiem, któremu oddawano cześć.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Swetoniusz

Klaudiusz wypędził żydów z Rzymu, byli bowiem podżegani przez Jezusa wywołując często zamieszki. On uważa Chrystusa jak za żyda, ale o nieznanym mu charakterze.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Tacyt

Tacyt pisze skąd wzięli się chrześcijanie: Twórcę imienia Chrystusa za panowania Tyberiusza, Piłat na śmierć skazał. Skoro Tacyt był historykiem urzędowym to na pewno miał notatkę Piłata na temat śmierci Jezusa.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Thallos (czyt. Talos)

Około 17 lat po śmierci Jezusa była rozpowszechniona Ewangelia Męki Pańskiej w Rzymie. Przez Thalosa zbliżamy się do Jezusa o całe pół wieku. Thalos może uchodzić za pierwszego niechrześcijańskiego świadka Jezusa.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Flawiusz

Żył Jezus człowiek mądry. Był on Chrystusem (Mesjaszem). ) skazał Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem skazanym na śmierć.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Napisany w V wieku po Chrystusie. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Napisany w V wieku po Chrystusie. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Cezus

Nigdy nie podważył, że Jezus nie istniał.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwie wole w Chrystusie

Jeżeli Jezus mówi „nie moja wola” to chodzi o ludzką wolę. Ewangelia Jana 8,46 mówi, że Jezus jest bez grzechu.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwa działania w Chrystusie

Jezus Chrystus ma ludzkie działania: rozmawia płacze dyskutuje W Chrystusie są dwie wole i dwa działania a jednocześnie pewność moralna.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - czynności bosko - ludzkie

Zbawienie jest przez Boga, ale przez naturę ludzką człowieka – Jezusa Chrystusa. Naturze ludzkiej zjednoczonej z Logosem oddajemy Jezusowi także cześć Boską, dlatego, że jest to natura złączona z Bogiem.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - wymiana właściwości – communicatio i idiomatum

Wymiana właściwości jest to po prostu sposób mówienia o Chrystusie przez którym właściwości natury boskiej przypisuje się podmiotowi ludzkiemu, nazwanymi od natury ludzkiej.

Imiona Jezusa Chrystusa

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego (KKP) tak zaczyna swój rozdział o Chrystusie: "Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd w Betlejem z córki narodu Izraelskiego, w czasie panowania króla Heroda Wielkiego, gdy cesarzem był Cezar August I, z zawodu cieśla, który umarł na krzyżu w Jeruzalem za prokuratora Poncjusza Piłata, gdy cesarzem był Tyberiusz, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się ...

Imiona Jezusa Chrystusa - Jezus

Wszystkie modlitwy liturgiczne kończą się formułą: "przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego" lub podobną. Na wschodzie chrześcijańskim znana i rozpowszechniona jest modlitwa sera nazywana modlitwą Jezusa: "Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się na de mną grzesznikiem".

Imiona Jezusa Chrystusa - Chrystus

Wszystko po to by Jezus nazywany Chrystusem narodził się z Maryi małżonki Józefa w mesjańskiego pokolenia Dawida (KKP 437).

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Piotr wyznaje wiarę w Jezusa jako "Chrystusa, Syna Boga Żywego" (Mt 16,16). Ewangelie przedstawiają w dwóch momentach uroczystych, w czasie Chrztu i Przemienienia Chrystusa, że głos Ojca określił Jezusa jako swego "umiłowanego Syna" (Mt 3,17; 17,5) .

Imiona Jezusa Chrystusa - Pan

Należy się ona bowiem tylko Bogu Ojcu i panu Jezusowi Chrystusowi: Cezar nie jest "Panem" (Mk 12,17; Dz 5,29). Modlitwa chrześcijańska jest naznaczona tytułem "Pan", czy to jako wezwanie do modlitwy "Pan z wami", czy to jej zakończenie "przez Jezusa Chrystusa naszego Pana".

Znaczenie tajemnicy Jezusa Chrystusa dla całej teologii

Jezus Chrystus "jest" Bogiem, ale nie w znaczeniu tożsamości, identyczności: Jezus - Bóg. Zdanie "Jezus Chrystus jest Bogiem" jest zdaniem prawdziwym, ale wyłącznie na zasadzie wymiany orzekań (communicatio idiomatum), której teologiczną podstawę stanowi unia hipostatyczna.

Misterium życia Jezusa Chrystusa

Jednakże artykuły wiary odnoszące się do Wcielenia i Paschy oświetlają całe życie Chrystusa. Ewangelie opowiadają o "wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia (.