Palmeta

Palmeta

Czytaj Dalej

Palmeta

palmette)

Palmeta

Typ płaskiej korony drzewa owocowego,formowanej zwykle przy ścianie budynkulub w sadzie w uprawie szpalerowejprzy drutach. Konary korony rozchodzą siędłoniasto ze szczytu pnia lub też odchodzą parami z przewodnika.