Palmeta

Palmeta

Palmeta – dekoracyjny motyw w kształcie stylizowanego liścia palmy, ułożonego symetrycznie i wachlarzowo rozpostartego. Palmeta może występować pojedynczo lub szeregowo jako ornament ciągły. Motyw występował już w architekturze starożytnej Grecji, pochodzi ze sztuki Bliskiego Wschodu. Stosowany w polichromiach, zwieńczeniach stel, attyk do czasów...

Czytaj Dalej

Palmeta

palmette)

Palmeta

Typ płaskiej korony drzewa owocowego,formowanej zwykle przy ścianie budynkulub w sadzie w uprawie szpalerowejprzy drutach. Konary korony rozchodzą siędłoniasto ze szczytu pnia lub też odchodzą parami z przewodnika.

Historia architektury - wstęp do romanizmu

Okna rozwijają się od rygorystycznie okrągło-łukowej formy, aż do barokowych fantastycznych kształtów stylu przejściowego (dziurka od klucza, palmeta, linia).

FRYZ (1)

zdobiona ornamentami (tryglifami i metopami w porządku doryckim, rozetkami, palmetami, meandrami, liśćmi akantu w jońskim); z fr.

ARMENIA (1)

Dekorację na zewnątrz stanowią: ślepe arkady, łamane listwy, w ornamentyce plecionka, krzyże, palmety sasanidzkie, płaskorzeźby figuralne.

CHRZCIELNICA

, zdobione arabeskami, palmetami, wolutami itp.

DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE

Bordiura otaczająca (jak pokryty glosami margines) sceny z życia Wojciecha utrzymana w charakterze późnoantycznym, nie ma funkcji wyłącznie zdobniczej; wypełnia ją stylizowana wić roślinna o zwiniętych spiralnie odgałęzieniach, niejednokrotnie zakończonych palmetami; w jej splotach występują realne i fantastyczne zwierzęta oraz postacie ludzkie (np.

Akroterion, naszczytnik

,wieńczący wierzchołek i boczne narożniki —> frontonu,w kształcie stylizowanej palmety, wolut, liści akantu,trójnogów, niekiedy grup figur, itp.

Anthemion

ornament, składający się najczęściejz uszeregowanych na przemian elementówstylizowanej palmety i in.

Arabeska

, wici winorośli, palmety i akantu.

Beithamidraszowy ornament

(wić winorośli, rozety,palmety), zwierzęcych (lew, jeleń, orzeł, pelikan),symboli judaizmu (menora, tablice Dekalogu) orazfryzu arkadkowego.

Chuppa

o atłasowymsplocie, w formie kwadratu, bogato haftowanej wmotywy ornament, (palmety, kwiaty), symbole Iiturg.

Granatu owoc

umieszczany był zazwyczaj w rytmicznie powtarzających się polach o kształcie ostrołuku, mandorli, palmety lub rombu, wydzielonych przez stylizowane gałęzie, kwiaty, liście, wstęgi, linie.

Ludwika Filipa styl

: palmety, liście akantu, urny, maski lwów, rozety, łabędzie, chimery oraz półpostacie; coraz więcej jest w użyciu mebli całkowicie tapicerowanych, krytych często aksamitem, którym wygodę zapewniają sprężyny stosowane od 1828; typowe przykłady mebli w tym okresie to fotele en gondole, uoltaire, leżanka zw.

Malachit

(gzymsy, rozety, palmety przytwierdzanedo obramień kominkowych).

Ornament

(akant,feston, palmeta, rozeta), o.

Stela

wykonywano z marmuru lubmiękkiego kamienia; przechodziły ewolucję kształtu(od prostokątnej płyty zwieńczonej palmetą do imitacjikolumnowego frontonu świątyń) i przedstawień(od płaskiego obrysu, poprzez wypukły relief do rzeźbypełnej, najczęściej polichromowane); gł.

Szych

misterniełączone w —> palmety, otoczone plecionkową bordiurą,były charakterystyczne dla sztuki chasydów.

Zamek ślusarski

w klasycyzmie rozety i palmety); szczególniebogatą oprawę dekor.

Starożytna Grecja - Kulturę kreteńska albo minojska

W związku z tym coraz częściej występuje ornamentyka roślinna i zwierzęca, pojawiają się polipy, ośmiornice, delfiny, mątwy, małże, a obok nich lilie, krokusy, palmety.