Paliwa płynne

Czytaj Dalej

Rynek paliw płynnych i ciekłych - POPYT

Paliwa to produkty energetyczne , które stanowią doskonałe rozwiązanie dla zaspokojenia podstawowej potrzeby każdego człowieka - potrzeby ciepła w biurach , przedsiębiorstwach , szkołach ,szpitalach i naszych mieszkaniach .

Rynek paliw płynnych i ciekłych - PODAŻ

Źródła energii Produkcja Zużycie 1980 1988 1991 1980 1988 1991 Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Paliwa stałe 95,7 96,6 96,7 81,1 80,5 77,1 Ropa naftowa 0,3 0,2 0,2 11,7 11,3 13,5 Gaz ziemny 3,8 2,9 2,8 7,0 7,6 9,3 Energia wodna i inne 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,1 Wprawdzie ich udział obniża się, co jest kompensowane wzrostem zużycia gazu ziemnego i paliw płynnych, ale zmiany te są powolne.

Rynek paliw płynnych i ciekłych - ILOŚĆ PRODUKTÓW

Na rynku tym jest szeroki asortyment produktów : - Paliwo Jantar Standard - Paliwo Jantar Plus - Paliwo Jantar Syntetyk - Paliwo Jantar AeroSynth - Paliwo Jantar AeroSave - Paliwo Jantar Eter - Olej AeroSave - Olej AreoSynth 2 - Nitrometan - Tlenek etylenu - Benzen - Butadien - Toluen - Propylen - Polietylen - Polipropulen - Oleje bazowe - Oleje opałowe ciężkie i lekkie - Propan - butan - Propan ...

Rynek paliw płynnych i ciekłych - CECHY KONSUMENTA

Na rynku paliw nie ma konsumentów jednakowo usytuowanych , ponieważ są wśród nich bogaci , zamożni , przeciętnie usytuowani jak również biedni . Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu potrzebują paliw , jednak wszyscy nie mogą zaspokoić swoich potrzeb behawioralnych .

Rynek paliw płynnych i ciekłych - IMPORT, EKSPORT

W Polsce powszechne wykorzystanie paliw stałych wiąże się generalnie z ogólnym zacofaniem gospodarki, a zwłaszcza wielu gałęzi przemysłu mających nadal podstawowe znaczenie dla tworzenia PKB.

Rynek paliw płynnych i ciekłych - WPROWADZENIE TEORETYCZNE

Przed omówieniem tematu głównego wyjaśnię kilka często pojawiających się pojęć ekonomicznych .

RYNEK  to zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego , że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr , decyzje przedsiębiorstw o tym , co i jak wytwarzać oraz decyzje...

Rynek paliw płynnych i ciekłych - Elektroniczny system euroShell

W przejazdach po Europie karta euroShell jest Waszym najpewniejszym środkiem płatniczym. Eliminuje ryzyko związane z przewożeniem gotówki. Ogranicza również konieczność dotychczas stosowanych wypłat gotówkowych. System autoryzacji blokujący użycie karty prze osoby niepowołane gwarantuje Państwu...

Energia w przyrodzie - Paliwo jądrowe

Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek uranu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Po tym czasie wypalone paliwo jądrowe jest przesyłane do jego dostawcy, który składuje je, odzyskując zwykle wcześniej wytworzony pluton i nie spalony uran.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym

Większość energii uzyskuje się z paliw pochodzenia organicznego, czyli z węgla, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Paliwa te powstały ze skamieniałych szczątków prehistorycznych roślin i zwierząt; ich zboża są ograniczone i w zastraszającym tempie maleją.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Węgiel

Przy obecnym zużyciu paliw, węgiel powinien nam wystarczyć na około 200 lat.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ropa naftowa

Wygodne w użyciu benzyna oraz olej napędowy są cennym paliwem dla samochodów, wielkich ciężarówek oraz lokomotyw. Różnice w zużyciu oraz produkcji tego cennego paliwa prowadzą do poważnych konsekwencji w życiu politycznym całego świata.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Gaz ziemny

Gaz ziemny wykorzystuje się do produkcji paliw, zarówno do użytku osób prywatnych jak i na skalę przemysłową, jako niezbędny składnik do produkcji detergentów, włókien sztucznych, farb, plastyku, oraz gumy syntetycznej.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Drewno jako opał

Około 14% produkowanej obecnie na świecie energii pochodzi z drewna opałowego, które jest podstawowym paliwem dla około 2 miliardów ludzi zamieszkujących kraje Trzeciego Świata.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Paliwa jądrowe

Tylko 4% wytwarzanej obecnie na świecie energii pochodzi z innych paliw niż drewno i paliwa kopalne.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Nowe paliwo

Malejące zasoby paliw konwencjonalnych skłoniły naukowców w wielu krajach do poszukiwania nowych źródeł energii.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ogniwa paliwowe

Najnowszym sposobem uzyskiwania energii elektrycznej są ogniwa paliwowe. Pierwsza elektrownia, w której wykorzystuje się ogniwa paliwowe, powstała w Nowym Jorku.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Oszczędzanie paliw

Paliwa kopalne należą do zasobów nieodnawialnych, trzeba więc gospodarować nimi w sposób racjonalny.

Co oznaczają płynne rezerwy banków komercyjnych?

Płynne rezerwy banków - depozyty banków komercyjnych w banku centralnym (rezerwy obowiązkowe + rezerwy nadobowiązkowe). Środki wpłacone na rachunek w banku centralnym oraz gotówka w skarbcach banków źródło-finans, rezerwy obowiązują w 50%.

Posiadanie płynnych rezerw - jest potrzebne do dokonywania...

Paliwa kopalne

Paliwa kopalne są pozostałością po roślinach i zwierzętach tyją­cych na Ziemi miliony lat temu. Pierwszym paliwem kopalnym używanym przez człowieka był prawdopodobnie torf.