Pałeczki mażoretkowe

Pałeczka mażoretkowa - (tzw. baton) jest to metalowy pręt osadzony na obu końcach gumowymi (najczęściej białymi) kulkami. Kulki są różnych kształtów, wielkości i kolorów. Pałeczki wykorzystywane są przez mażoretki do tańca, podrzucania i wykonywania ciekawych oraz trudnych figur. Pręty są metalowe i posiadają srebrzystą barwę oraz mają od 20cm do 70 cm długości. Umiejętność tańca z pałeczką...

Czytaj Dalej

PAŁECZKA

Pałeczka dyrygenta (orkiestry, chóru) batuta; używana w obecnym kształcie od 1. ćwierci XIX w. (C. M. von Weber w 1817, Ludwig Spohr w 1820). Pałeczka magiczna pałeczka magika, której używają prestidigitatorzy, sztukmistrze, nawiązując do tradycji laseczek czarnoksięskich w legendach i bajkach; por...

Broń biologiczna.

1. Historia użycia broni biologicznej. · 6w pne Asyryjczycy zatruwali żywność wrogów sporyszem · 6 w pne Ateńczycy zatruwali wodę w mieście Krissa · 14w ne Tatarzy Kaffa -dżuma · 15 w ne Francisco Pizarro, ubrania z ospą północnoamerykańskim Indianom · 18w Napoleon podczas kampanii włoskiej próbował wywołać epidemie malarii mieście Mantua · 1763 po raz pierwszy zastosowano broń biologiczną (Brytyjczycy) zarażając Indian w Nowej Szkocji zarazkami ospy ...

Krztusiec

Etiologia. Krztusiec wywołuje pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis) lub pałeczka krztuśca rzekomego(Bordetella parapertussis).

Patogeneza. Zmiany chorobowe związane z niepowikłanym przebiegiem krztuśca spowodowane są zarówno działaniem samego zarazka, jak i jego endotoksyn. Zakażenie następuje...

Pałeczki nawozowe

Nawóz wieloskładnikowyw postaci pałeczek wsadzanych do ziemi donawożenia roślin doniczkowych. P.n. mogązawierać także dodatek insektycydu lub fungicydu.P. należy wcisnąć całkowicie w glebęmiędzy roślinę a ścianę doniczki. Jedna p.n.wystarcza na ok. 2 mies. Rośliny podlewać normalnie.

PAŁECZKA OKRĘŻNICY, Escherichia coli, E. coli

Bakteria gramujemna z rodziny Entero-bacteriaceae. Ze względu na swój wygląd - morfologię - zaliczana jest do pałeczek, nie wytwarza przetawalników, o rozmiarach 0,6 x 2-3 j.im. Występuje pojedynczo lub w parach. Względny beztlenowiec, to znaczy, że w warunkach tlenowych niezbędną energię do życia...

Zatrucia pałeczkami Salmonella i innymi bakteriami jelitowymi

Do bakterii jelitowych, mogących wywoływać zatrucia i zakażenia pokarmowe, zalicza się pałeczki duru brzusznego i rzekomego (Salmonella), grupę zarazków wywołujących czerwonkę (Shigella), bakterie z grupy pałeczki okrężnicy(Esche-richia) i Yersinia. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 

Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Rozwijała się od V do XV w. (w Polsce od X do XV) - trwała długo, była złożona i niejednolita. Dystans czasu powoduje, że wiedzę o niej budujemy często z zachowanych do...

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

I.

WSTĘP: Bohaterowie narodowi kreowani są w historii lub literaturze. Są to wybitne postacie wojowników, wodzów, mężów stanu, nawet artystów zasłużonych dla narodu. To ludzie, którzy odnosili sukcesy na polach...

HAMBURG - naloty

Niemieckie miasto portowe, było  celem 187 nalotów wykonanych przez bombowce alianckie od 1940 do 1945 r. Najcięższe naloty, które odbyły się w lipcu i sierpniu 1943 r., zyskały miano „bitwy o Hamburg".

W nocy z 24 na 25 lipca 1943 r. do nalotu na miasto wystartowały 792 bombowce brytyjskie (347 * Lancaster...

Sumeria, początki Egiptu, pismo

Stary  świat jest szerszą, bardziej urozmaiconą areną niż nowy. Już około 6000 czy 7000 lat przed Chr. w różnych urodzajnych częściach Azji i w dolinie Nilowej pojawiają się na pół cywilizowane zrzeszenia, stojące prawie na poziomie Peru. W tym czasie północna Persja, zachodni Turkiestan i...

Wizje „naukowości" socjologii

Ogólne uznanie naukowego statusu socjologii nie może jednak prowadzić do naiwnego utożsamiania nauki o społeczeństwie z naukami o przyrodzie. Błąd ten popełniali XIX-wieczni twórcy socjologii, którzy postulowali proste naśladowanie przez nową dyscyplinę takich metod i procedur badawczych, jakie...

Obiektywne kryteria klasyfikacji grup społecznych

Za podstawę, kryterium klasyfikacji służyć może ogromna liczba cech. Amerykański socjolog Robert Merton sformułował listę właściwości grup, która obejmuje dwadzieścia sześć pozycji. Są jednak wśród nich cechy mniej lub bardziej istotne: takie różnice między grupami, które są powszechnie...

Podsystemy aksjo - normatywne: zwyczaj, moralność i prawo

Mówiliśmy dotychczas o różnorodnych formach, jakie mogą przybierać reguły kulturowe, i sposobach ich integrowania się w większe całości - procedury, instytucje i role społeczne. Ale strukturalizacja systemu aksjo-normatywnego może dokonywać się także na podstawie treści reguł. Klasyk socjologii...

Ogniwo galwaniczne

Ogniwo galwaniczne jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczna na energię elektryczną prądu stałego. Proces ten następuje w wyniku reakcji elektrochemicznych (tzn. reakcji chemicznych z oddawaniem lub przyłączaniem elektronów).Ogniwo zasadniczo składa się z dwóch elektrod zanurzonych...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Skażenia mikrobiologiczne

Nieoczyszczane ścieki miejskie, niewłaściwie funkcjonujące hodowle ryb, rolnicze gospodarstwa, odpady przemysłu przetwórstwa spożywczego stanowią źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Jednak bakterie, które dostają się do wody morskiej nie mają większych szans na rozwój ze względu na hamujący...

Napięcie elektryczne - Źródła napięcia elektrycznego

Do naczynia nalano roztworu kwasu siarkowego. Oczyszczone papierem ściernym płytki przymocuj do bakelitowego uchwytu i zaznacz w roztworze. Do zacisków podłącz przewody i miernik. Zmień napięcie.

Miernik wskazał napięcie około 100 mA. Na płytkach zachodzą reakcje chemiczne, bo osadzają się na nich...

Bakterie chorobotwórcze

Bakterie (Bacteria), jedna z gromad królestwa bezjądrowych obejmująca organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach (ziarenkowce, pałeczki, laseczki, przecinkowce i śrubowce), składająca się z łańcuszków z luźno powiązanych komórek (paciorkowiec), nieregularnych skupień (gronkowiec) i regularnych...

Bakterie - Informacje ogólne

Bakterie - najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są to organizmy kosmopolityczne.

Przetrwalniki - spoczynkowa forma bakterii, charakteryzująca się znacznym stopniem odwodnienia zawartej w...

Bakterie - Postacie komórki bakterii

- kuliste- ziarenkowiec

- cylindryczne- pałeczka, laseczka

- spiralnie skręcone- przecinkowiec, śrubowiec

Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

Bakterie w królestwie Prokaryota tworzą dwa podkrólestwa Archaebacteria i Eubacteria. Archabacteria różnią się od pozostałych budową ściany komórkowej, a także rybosomalnym RNA i specyficznymi enzymami. Archebakteirie zajmują najczęściej ekstremalne, beztlenowe nisze ekologiczne. Występują w przewodach...