Pałac Paców w Wilnie

Pałac Paców w Wilnie

Pałac Paców w Wilnie – jeden z zabytków architektonicznych, zlokalizowany w centrum Starego Miasta w Wilnie przy ul. Świętojańskiej 5 (lit. Šv. Jono g. 5). Pałac Paców powstawał na przełomie XVI/XVII wieku w miejscu kamienicy Pigulczyńskiej. W końcu XVI wieku budynek nabył starosta generalny żmudzki Hieronim Wołłowicz. W pierwszej połowie XVII wieku właścicielami zostali Radziwiłłowie, później...

Czytaj Dalej

Starożytna Grecja - Kulturę kreteńska albo minojska

Kulturę kreteńską albo minojską dzieli się, nie licząc neolitu, na trzy okresy: 1) okres wczesnominojski (3000 p.n.e. -2100 p.n.e. względnie 3000 p.n.e.-2300 p.n.e.), 2) średnio-minojski (2100 p.n.e.  - 1600  p.n.e. względnie 2300 p.n.e. - 1600 p.n.e.) oraz 3) okres późnominojski (1600 p.n.e.-1200...

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

 

Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano...

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Co się tyczy historii, to antysemityzm znajdujemy już w starożytności, a za jego twórcę uważany jest Apion, wędrowny mówca. Ostro występowali przeciwko Żydom także Rzymianie. Tacy mówił o nich, że są „odium generis humani”, tzn. odrazą rodzaju ludzkiego. Ponowne wzmożenie się prądu antysemickiego...

Ludowość i prawdy moralne w II części "Dziadów" A. Mickiewicza

Mickiewicza, ukazał się także w Wilnie drugi tomik, który zawierał "Grażynę" oraz II i IV część "Dziadów". Te dwie części "Dziadów" powstawały w czasie pobytu Mickiewicza w Wilnie i Kownie, więc określa się je też mianem "Dziadów" wileńsko - kowieńskich.

KRETA - PAŁAC W KNOSSOS

Zaraz po wejściu do pałacu Knossos przez ceremonialny Zachodni Dziedziniec, staje się jasne, w jaki sposób powstały legendy o labiryncie. Nawet mając dokładny plan, znalezienie właściwej drogi jest prawie niemożliwe. Dobra rada-nie należy nawet próbować.

Pospaceruj przez pewien czas, a natkniesz się...

KRETA - SALA TRONOWA I RESZTA PAŁACU W KNOSSOS

Głównymi schodami dochodzi się do Centralnego Podwórza, obecnie otwartego, a kiedyś prawdopodobnie otoczonego murami budynków. Na końcu, w północno-zachodnim narożniku podwórza znajduje się wejście do Sali Tronowej, najlepiej oddającej atmosferę tego pałacu. W zadziwiająco małej komnacie, pod ścianą...

Jagiellonowie czasy świetności czy upadku?

Zorganizowane zostaje w Wilnie biskupstwo, które ma należeć do gnieźnieńskiej prowincji kościelnej. 1561 - 28 XI Unia między Polską a Inflantami w Wilnie.

Raj - od mitu do utopii

RAJ ZIEMSKI I NIEBIAŃSKI, RAJ UTRACONY, WYSPY SZCZĘŚLIWE

Rzadko kiedy zastanawiamy się jak niezwykłym tematem przewijającym się przez niezliczone baśnie, mity, religijne wyobrażenia czy opowieści o herosach jest temat „krain szczęśliwości”. Motyw szczęśliwych krain przybiera tyle form, że...

Zniknięcia - znikanie ludzi

Od zarania dziejów obserwuje się niezwykłe zjawisko znikania ludzi. Nie chodzi tu bynajmniej o kla­syczne zaginięcia, lecz o takie sytu­acje, kiedy to w jednej chwili, na oczach świadków, ludzie po prostu „rozpływają się" w powietrzu. Naukowcom nie udało się, jak do­tąd, poznać przyczyny tego...

Petersburg

Największy port i drugie co do wielkości miasto Rosji jest czaru­jącym zakątkiem, którego klasycystyczne budowle wzniesione zostały według projektów francus­kich i włoskich architektów. Zawiła sieć kanałów z widoczną na każdym kroku kulturalną spuścizną po czasach świetności sprawiła, że...

DRUKARSTWO. HISTORIA DRUKARŃ I DRUKARSTWA

Rogalińskiego,w Nieświeżu Radziwiłłowska, w Wilnie Akademii i pijarów,w Częstochowie paulinów. , aktywność organizacji młodzieżowych,narodziny romantyzmu wysunęły Wilno do czołówkiwydawniczo-księgarskiej.

RYMKIEWICZ ALEKSANDER

13 IV 1913 w Wilnie, zm. Lata wojny spędził w Wilnie, po repatriacji (1945) osiadł w Warszawie.

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego, prwdr. fragm. w „Krytyce" 1908, wyd. w Krakowie 1909, wyst. w Poznaniu 1967 w adaptacji S. Hebanowskiego i reż. M. Okopińskiego. Dramat osnuty na tle historii Bizancjum; akcja rozgrywa się w...

AKADEMICKIE DUSZPASTERSTWO

nawiązało —> Odrodzenie w Wilnie, Lwowie i Lublinie (od początku), w Warszawie (od 1943 w konspiracji). Pawłowski (Wilno); A. trwała bardzo krótko w Wilnie, przerwano ją z końcem 1939 w Poznaniu (o.

ANDRZEJ BOBOLA Św. SJ

Po złożeniu 1630 w Wilnie profesji zak. w Łomży, a od 1642 kolegium w Pińsku, gdzie także założył Sodalicję Mariańską (ze względu na stan zdrowia przebywał 1646-52 w Wilnie).

BAZYLIANKI

(Grodno, Mińsk, Orsza,Pińsk, Połock, Witebsk, Wilno, Podborce, Połonne, WłodzimierzWołyński), w których były 72 mniszki; prowadziły one8 szkół (pensji) dla dziewcząt świeckich (118 uczennic) i 3 szpitale(przytułki) z 9 podopiecznymi ; 1834-39 wszystkie klasztoryb.

GLAUBITZ JAN KRZYSZTOF

1761został przebudowany klasztor Bazylianów w Wilnie. przypisuje się budowę 2 wież w kościele pokarmelickimw Mścisławiu (po 1750), a w Wilnie - fasadę kościołaMisjonarzy (1765-67) i kaplicę w klasztorze Karmelitów.

GODLEWSKI FRANCISZEK SchP

Filomatycznym) w Wilnie(1806 wybrany drugim prezydentem).   WEPI XXV-XXVI 287; Księga pamiątkowa Kota Historyków SłuchaczyUniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1923-1933.

Założenia ogrodowe Wersalu

Nie wiadomo dokładnie, kiedy i dlaczego Ludwik XIV postanowił zamieszkać w Wersalu. Aż do 1670 roku królweskie pałace w Paryżu miały dwa razy większe fundusze niż pałac wersalski i dopiero w 1682 roku król uczynił z tego ostatniego swoją główną rezydencję. Wszyscy starali się zniechęcić Ludwika XIV do Wersalu. Nie tylko dlatego, że istniejący tam pałac nie wydawał się godny tego monarchy, ale, jak pisał Colbert, \"Tak znaczne nachylenie ogrodów i alei nie ...