PAKTOL

Gr. Paktolós, rzeka w Lidii przepływająca przez Sardes, w starożytności, aż do czasów Augusta, złotodajna; zob. Midas (i złoto).