INSPEKTORZY POPISÓW

Dyrekcja generalna popisów istniała także w min.

POPIS, spis wojskowy, konskrypcja w celu pobrania rekrutów

W popisie, czyli raporcie o stanie p.