Owidiusz

Owidiusz

Czytaj Dalej

Przemiany Owidiusza

Owidiusz w malarstwie Artyści czerpali inspirację z Przemian wykorzystując postacie czy elementy krajobrazu w rzeźbach, obrazach i arrasach.

Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Owidiusz, Publius Ovidius Naso (43 p.n.e. - 17 lub 18 n.e.)

Owidiusz na nowo odczytany, widoczny był w twórczości trubadurów, truwerów i minnesingerów. W Polsce Owidiusz był znany dobrze od czasów odrodzenia, o czym świadczyć może m.

Decroly Owidiusz

Decroly Owidiusz (1871 -1932); le­karz belgijski, twórca idei wychowy­wania dziecka upośledzonego umysło­wo przez aktywne uczestnictwo w czynnościach życia codziennego oraz praktyczne zapoznawanie się z poję­ciami konkretnych właściwości przed­miotów.