Owca aoudad

Czytaj Dalej

Największe obszary hodowlane BYDŁA, TRZODY chlewnej i OWIEC na świecie

Najwięcej owiec hoduje się w krajach dysponujących rozległymi obszarami suchych pastwisk, gdzie trawy są zbyt niskie i rzadkie dla bydła, a zasoby wody ograniczone.

Co to są owce?

Mięso znane jako baranina (z dojrzałych osobników) lub jagnięcina (z mło­dych owiec) spożywane jest na całym świecie. Przodkami owiec hodowanych przez ludzi są dwa gatunki żyjące na wolności - muflon, czyli europejska dzika owca, oraz urial, czyli owca ste­powa, gatunek azjatycki.

Czym jest hodowla owiec?

Krajem, w któ­rym na jednego mieszkańca przypada najwięcej, bo aż 17 owiec, jest Nowa Zelandia. Hodowla owiec popularna jest również w Rosji, na Ukrainie i w innych krajach byłego Związku Radzieckiego, w Chinach, Indiach, Turcji, Iranie, Republice Południowej Afryki, Argentynie i Pa­kistanie.

W jakim celu hoduje się owce?

W Polsce hoduje się głównie merynosy polskie, długowełniste owce polskie i spokrewnione z owcami fry­zyjskimi górskie owce polskie, które są źródłem zarówno wełny, jak i mięsa.

OWCA

, 25, 31-33; gdy nadejdzie Sąd Ostateczny, Syn Człowieczy usiądzie „i zgromadzą się przed nim wszystkie ludy, i odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

PASŁA DZIEWCZYNA OWCE

o pasterce owiec, której wołoski pasterz góralski spłoszył owce, na skutek czego jedna z nich zginęła; jegomość, któremu się poskarżyła, dowiedziawszy się, że do pasterki łatwo się w nocy można dostać, uczynił to i zabrał jej wianek, po czym próbował ją rozmaicie obdarzyć; ona jednak odtrąca te dary, gdyż „dziecięciu trzeba ojca".

Baranek, owca

obraz Chrystusa, który oddziela owce od kozłów. Owca jest 8 znakiem chińskiego Zodiaku, odpowiada ona Skorpionowi.

Brucelloza owiec i kóz brucellosis ovis et caparae

Do diagnostyki brucelozy przydatny jest test alergiczny wykonywany na szyi lub fałdzie ogonowym u kóz i dolnej powiece u owiec.

Bonitacja owiec

Bonitacja owiec — ocena owiec na podstawieich wyglądu zewnętrznego, jakości wełnj1 budow y; bonitacja, będąca jednym ze sposobówoceny wartości użytkowej owiec, stanowi wielkąpom oc w pracy hodow lanej, szczególnie w warunkachterenowych, gdzie utrudniona jestkontrola użytkow ości; bonitację przeprowadzasię posługując się kluczem bonitacyjnym.

MASZYNKA D O STRZYŻENIA OWIEC

MASZYNKA D O STRZYŻENIA OWIEC —urządzenie umożliwiające szybkie i jakościowodobre strzyżenie owiec; spotyka się maszynkido strzyżenia napędzane silnikiem elektrycznymza pomocą walu elastycznego lub przegubowegooraz maszynki z silnikiem elektrycznym wbudowanymw rękojeść maszynki.

Kulawka owiec, zanokcica owiec

polega na niewprowadzaniu doowczarni owiec pochodzących ze stada zakażonegotą chorobą, pielęgnowaniu racic i dokonywaniuokresowych ich przeglądów, odkażaniuowczarni, trzymaniu owiec na czystej isuchej ściółce, unikaniu wilgotnych pastwisk imokrych dróg podczas przepędów oraz nastosowaniu odkażających kąpieli racic.

Jagnię, owca, baran

Owca-Matka wyobraża v/ tym przypadku Kościół nauczający, którego zadaniem jest przekazywanie życia nadprzyrodzonego, barankami zaś są wierni.