Owady i pajęczaki

Owady i pajęczaki - polski dwutygodnik, wydawany od 2007 roku, przez wydawnictwo De Agostini Polska.

Czytaj Dalej

Owady - Rola w społeczeństwie

Chrząszcz Diamphida wykorzystywany jest przez buszmenów żyjących na pustyni Kalahari do wyrobu trucizny do zatruwania strzał; a z pewnością istnieje jeszcze wiele innych - nie odkrytych - skutecznie działających trucizn produkowanych przez owady.

OWADY (insekta)

Gatunki, które pierwotnie są ich pozbawione, określa się jako owady bez-skrzydłe, natomiast te, które je posiadają, są nazwane owadami skrzydlatymi. Gryzki są drobnymi owadami, nieprzekraczającymi 7 mm długości ciała.

Ochrona owadów

Owadami tymi są motyle (rząd Lepidoptera) i ważki (rząd Odonata). Motyle i ważki są dużymi, efektownie wyglą­dającymi owadami. Jelonki rogacze, których larwy żyją w drewnie sta­rych drzew, są owadami namiętnie poszukiwany­mi przez kolekcjonerów.

Owady - Pajęczaki

skorpiony, zaleszczotki, kosarze, roztocze oraz powszechnie wszystkim znane pająki, wchodzi wraz z owadami i wieloma innymi bezkręgowcami w skład typu stawonogów.

Owady

W podgromadzie Apterygota -owady bezskrzydłe - wyróżnia się cztery rzędy: Pierwogonki (Protura) Skoczogonki (Collembola) Widłogonki (Diplura) Szczeciogonki (Thysanura) W podgromadzie Pterygota - owady uskrzydlone - wyróżnia się 26 rzędów: Jętki (Ephemeroptera) Ważki (Odonata) Karaczany (Blattodea) Termity (Isoptera) Modliszki (Mantodea) Skorki (Dermaptera) Prostoskrzydłe (Orthoptera) Straszyki (Phasmatoidea) ...

Wody stojące - Formy życiowe zwierząt w drobnych zbiornikach wodnych

Dlatego też tylko bardzo nielicznym owadom pasożytniczym udało się zasiedlić stawy naturalne i sztuczne. Niemal wszystkie ryby, nawet duże drapieżniki, w młodym wieku chwytają i zjadają owady wodne.

Polisacharydy - CHITYNA

Wzór chityny to (C8H13O5N)n. Chityna jest to strukturalny polisacharyd zbudowany z reszt glukozoaminy (N-acetylo-glukozoaminy). W swojej budowie jest bardzo podobna do celulozy, a jedyną różnicą jest występowanie grupy acetyloaminowej CH3CONH w miejscu grupy hydroksylowej przy drugim węglu każdej cząsteczki...

Budowa i biologia stawonogów

Do stawonogów zaliczamy skorupiaki wije, owady pajęczaki i trylobity. Owady dzielimy na trzy grupy w rozwoju bezpośrednim z przeobrażeniem zupełnym i niezupełnym.

Charakterystyka stawonogów

Gruczoł wątrobowy, którego wydzielina wyrzucana na zewnątrz trawi ciało ofiary - brak aparatu do obróbki mechanicznej pokarmu OWADY - każdy rodzaj pokarmu - wykształcenie aparatów gębowych poprzez modyfikację części odnóży głowowych (gryzące; gryząco-liżące; kłująco-ssące; ssące; liżąco ssące) Układ wydalniczy - żyjące w wodzie wydalają głównie amoniak, przez pary zmodyfikowanych nefrydiów, zwanych ...

Główne etapy ewolucji zwierząt - TRZECIA RADIACJA

Do tych stosunkowo nowych form zaliczamy organizmy lądowe wśród zwierząt - owady, pajęczaki, inne stawonogi lądowe i wszystkie kręgowce, włączając gatunki żyjące w wodzie.

Oddychanie - OWADY

Owady oddychają dzięki specjalnym narządom - tchawkom.

Oddychanie - PAJĘCZAKI

Oddychanie u pajęczaków przebiega w płucotchawkach. Płucotchawki, to narządy oddechowe pajęczaków występujące w postaci wewnętrznych komór, w których wymiana gazowa odbywa się drogą dyfuzji w licznych, silnie ukrwionych przegrodach wewnątrz komór. Powietrze atmosferyczne przedostaje się tam przez otwory...

Pająk krzyżak - Informacje ogólne

Jest zwierzęciem typowo drapieżnym, żywiącym się przeważnie owadami złapanymi w sieć, która znajduje się w jednej płaszczyźnie.

Przegląd wybranych grup pajęczaków

Żywią się głownie owadami. Żyją najczęściej w ściółce leśnej i żywią się jeszcze mniejszymi od siebie owadami i pajęczakami.

Pszczoły jako owady społeczne

Organizacja owadów społecznych - z jednej strony dużo słabsza niż u człowieka-ze względu na rozwój intelektualny tych owadów - lecz jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę jej spójność , organizację kast oraz altruizm osobniczy okaże się silniejsza .

U prymitywnych społecznych Halictinae kasty widoczne...

Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

Różnorodność form rozmnażania bezkręgowców wyczerpują się na owadach.

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Pajęczaki (Arachnida)

Gruczoły jadowe mają tylko niektóre pajęczaki, skorpiony, pająki, większość zaleszczotków i niektóre roztocze. Gruczoły te uchodzą u skorpionów na końcu odwłoka na kolcu jadowym, u pająków - na końcu pazurów szczękoczułków, u zaleszczotków - na końcu nogogłaszczek, u roztoczy w okolicy gębowej...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Owady (Insecta)

Inne owady, nie mające wcale specjalnych środków obronnych czy odstraszających, mogą mieć rzekome ubarwienie ostrzegawcze, zwane mimikrą.

Owady

Najwięcej uwagi poświęcono owadom występującym w środkowej Europie (motylom został poświęcony oddzielny tom). Przedstawione w leksykonie owady zostały uszeregowane zgodnie z ich rzeczywistym lub domniemanym pokrewieństwem.

Owady - Systematyka

Tak więc, na przykład, larwy niektórych owadów są na pierwszy rzut oka podobne do robaków obłych, niemniej jednak nadal są one owadami, a nie robakami.