Owady i pajęczaki

Czytaj Dalej

Owady - Pajęczaki

skorpiony, zaleszczotki, kosarze, roztocze oraz powszechnie wszystkim znane pająki, wchodzi wraz z owadami i wieloma innymi bezkręgowcami w skład typu stawonogów.

Oddychanie - OWADY

Owady oddychają dzięki specjalnym narządom - tchawkom.

Oddychanie - PAJĘCZAKI

Oddychanie u pajęczaków przebiega w płucotchawkach. Płucotchawki, to narządy oddechowe pajęczaków występujące w postaci wewnętrznych komór, w których wymiana gazowa odbywa się drogą dyfuzji w licznych, silnie ukrwionych przegrodach wewnątrz komór. Powietrze atmosferyczne przedostaje się tam przez otwory...

Owady - Rola w społeczeństwie

Chrząszcz Diamphida wykorzystywany jest przez buszmenów żyjących na pustyni Kalahari do wyrobu trucizny do zatruwania strzał; a z pewnością istnieje jeszcze wiele innych - nie odkrytych - skutecznie działających trucizn produkowanych przez owady.

Przegląd wybranych grup pajęczaków

Żywią się głownie owadami. Żyją najczęściej w ściółce leśnej i żywią się jeszcze mniejszymi od siebie owadami i pajęczakami.

Pszczoły jako owady społeczne

Organizacja owadów społecznych - z jednej strony dużo słabsza niż u człowieka-ze względu na rozwój intelektualny tych owadów - lecz jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę jej spójność , organizację kast oraz altruizm osobniczy okaże się silniejsza .

U prymitywnych społecznych Halictinae kasty widoczne...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Pajęczaki (Arachnida)

Gruczoły jadowe mają tylko niektóre pajęczaki, skorpiony, pająki, większość zaleszczotków i niektóre roztocze. Gruczoły te uchodzą u skorpionów na końcu odwłoka na kolcu jadowym, u pająków - na końcu pazurów szczękoczułków, u zaleszczotków - na końcu nogogłaszczek, u roztoczy w okolicy gębowej...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Owady (Insecta)

Inne owady, nie mające wcale specjalnych środków obronnych czy odstraszających, mogą mieć rzekome ubarwienie ostrzegawcze, zwane mimikrą.

Owady

Najwięcej uwagi poświęcono owadom występującym w środkowej Europie (motylom został poświęcony oddzielny tom). Przedstawione w leksykonie owady zostały uszeregowane zgodnie z ich rzeczywistym lub domniemanym pokrewieństwem.

Owady - Systematyka

Tak więc, na przykład, larwy niektórych owadów są na pierwszy rzut oka podobne do robaków obłych, niemniej jednak nadal są one owadami, a nie robakami.

Owady - Przeobrażenie zupełne i niezupełne

Owady, podobnie jak wszystkie stawonogi, rosną inaczej niż na przykład ssaki czy mięczaki.

Owady - Budowa ciała

Jednak nie wszystkie owady mają skrzydła. owady pierwotnie bezskrzydłe, czyli wi-dłogonki, pierwogonki, skoczogonki, przerzutki i rybiki (pierwsze z trzech wymienionych grup nie są już obecnie zaliczane do owadów - przyp.

Owady - Narządy wewnętrzne

Owady są niewątpliwie najwyżej rozwiniętą grupą bezkręgowców lądowych.

Owady - Tryb życia

inne owady. Niektóre owady przenoszą groźne choroby, np. Do niedawna to właśnie owady dyktowały warunki konfrontacji pomiędzy nimi a człowiekiem.

Wujek (owad)

Pokarm: drobne owady i inne bezkręgowce.

Kwietnik (owad)

Środowisko: kwietne łąki, ogrody, prześwietlenia w lasach; kwietniki spotyka się siedzące na kwiatach, w których czatują na owady. Pokarm: pszczoły, osy, muchówki i inne owady pyłko i nektarożerne.

Czym są użądlenia owadów?

Innymi niebezpiecznymi owadami są mrówki. Niektóre owady takie jak moskity i komary są szczególnie aktywne o zmierzchu.

Jakie owady najczęściej powodują użądlenia?

O zabezpieczeniu się przed owadami powin­niśmy myśleć nie tylko w czasie wakacji - nasze domy nigdy nie są całkowicie zabezpieczone przed ich inwazją, nawet jeśli staramy się utrzymywać je w czystości.

Ochrona owadów

Owadami tymi są motyle (rząd Lepidoptera) i ważki (rząd Odonata). Motyle i ważki są dużymi, efektownie wyglą­dającymi owadami. Jelonki rogacze, których larwy żyją w drewnie sta­rych drzew, są owadami namiętnie poszukiwany­mi przez kolekcjonerów.

Owady

W podgromadzie Apterygota -owady bezskrzydłe - wyróżnia się cztery rzędy: Pierwogonki (Protura) Skoczogonki (Collembola) Widłogonki (Diplura) Szczeciogonki (Thysanura) W podgromadzie Pterygota - owady uskrzydlone - wyróżnia się 26 rzędów: Jętki (Ephemeroptera) Ważki (Odonata) Karaczany (Blattodea) Termity (Isoptera) Modliszki (Mantodea) Skorki (Dermaptera) Prostoskrzydłe (Orthoptera) Straszyki (Phasmatoidea) ...