Osy

Osy

Osy (Vespoidea) – nadrodzina owadów błonkoskrzydłych należących do podrzędu trzonkówek. Badaniem os zajmuje się sfekologia, dział entomologii oraz socjobiologia.

Czytaj Dalej

Osy i owadziarki

Osy te żyją w koloniach liczących około 5 tysięcy osobników, w których osobniki są podzie­lone na określone kasty. Osy te są o wiele mniejsze niż królowa, w dodatku pierwszy miot jest mniejszy niż kolejne pokolenia robotnic, praw­dopodobnie dlatego, że w okresie larwalnym osobniki dostają mniej pokarmu.

Osa dachowa

Uwagi: żółto-czarny rysunek ciała os służy jako znak ostrzegawczy dla potencjalnych wrogów, którymi są przede wszystkim ptaki.

Osa saksońska

Niestety, wiele gniazd tych os jest usuwanych z powodu nieuzasadnionego lęku przed ich użądleniem. Żądło os tym różni się od żądła pszczół, że pozbawione jest haczyka.

OSA

Osa z Twickenham zasłużony przydomek Aleksandra Pope'a, 1688-1744, angielskiego poety i satyryka, dyktatora literackiego swoich czasów, ostrego i zjadliwego krytyka i polemisty; w drugiej połowie życia mieszkał w Twickenham, stanowiącym dziś część Wielkiego Londynu.

Osa rudawa

Najlepszą cechą ropoznawczą osy rudawej jest czerwonawe zabarwienie nasadowej części odwłoka, który poza tym ma zwykły dla os czarno-żółty rysunek. Ptakom tym ukłucia os nie szkodzą.

Osa dachowa

), rodzina Vespidae — osowate. Rodzina osy dachowej składa się przeciętnie z 3—5 tys. osobników.

Osa pospolita

), rodzina Vespidae — osowate. Może osiągnąć 20—30 cm średnicy. Jest to osa drapieżna, żywi się przede wszystkim owadami.

Powierzchnie stawowe

Długa oś dołka stawowego biegnie nie ściśle poprzecznie, lecz przyśrodkowo i ku tyłowi; osie obu stawów krzyżują się mniej więcej na przednim brzegu otworu wielkiego. Długie osie obu głów zbiegają się ku tyłowi i przyśrodkowo oraz tworzą otwarty do przodu kąt rozwarty (150—160°).

FEIJÓO y MONTENEGRO BENITO JERÓNIMO OSE

ur. 8 X 1676 w Casolemiro (prow. O r e n s e ) , zm. 26 IX 1764 wOviedo, hiszp. pisarz.

Do zakonu wstąpił 1690 w klasztorze w Samos i studiowałteologię w Salamance; 1709 rozpoczął wykłady teologii i Pismaśw. na uniw. w Oviedo. Uczony, erudyta o dużej śmiałościpoglądów, zadebiutował jako pisarz...

HUYGHEBAERT NICOLAS OSE

Imię chrzestne Norbert,ur. 22 XII 1912 w Courtrai, zm. 20 XI 1982 w Brugii,historyk Kościoła.

Po studiach filoz. na uniw. w Lowanium wstąpił 1935 dozakonu w opactwie Saint-André k. Brugii; przyjąwszy 1940święcenia kapł., powrócił do Lowanium, gdzie uzyskał licencjatz filozofii i nauk human.; potem swe...

ETYKA CNÓT I WZORÓW OSO­BOWYCH

Etyka propagująca (obok —> norm) przede wszystkim zestaw pożądanych -> cnót i —> wzorów osobowych.

Osa leśna

), rodzina Vespidae — osowate. Robotnice osiągają długość 11—14 mm, samice 14—18 mm.

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

WŁAŚCIWOŚCI:-fiz(gaz bezbarwny, lazejszy od powietrza, słabo rozpuszczalny w wodzie)-chem( ma charakterystyczny przyjemy zapach, gaz łato palny, odbarwia wode bromowa i zmienia zabarwienie KMnO4(powstaje brunatny osad), bardzo reaktywny).

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Barbara – często zalękniona i zagu–biona – znalazła w Bogumile stabilizację, ostoję. Osobiście widzę w nim jednak wiele dobrego – potrafili wspólnie tworzyć i osiągnęli wiele.

BANDERA STEPAN (1909-1959) - polityk

, został aresztowany i osa­dzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.

BERIA ŁAWRIENTIJ (1899-1953) - polityk

został aresztowany w czasie posiedzenia prezydium Komitetu Centralnego, prawdopodobnie osą­dzony i skazany na karę śmierci ja­ko „wróg partii i narodu" w grudniu tego roku.

BOŁTUĆ MIKOŁAJ (1893-1939) - generał

Uczestniczył w walkach nad Osą, w Borach Tucholskich i nad Bzurą.

BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

ludzi, co dawało wskaźnik 0,8 osoby na każdą tonę bomb, na­tomiast w czasie nalotów angiel­skich na Niemcy wskaźnik ten był znacznie gorszy i wynosił 0,2 oso­by na tonę bomb.

COURAGEOUS - okręt

Lotniskowiec zatonął w ciągu 15 minut z 519 oso­bami załogi (w tym dowódca).

JAPOŃSKA ARMIA

Nagano Osami, adm.