Osy i owadziarki

Osy te żyją w koloniach liczących około 5 tysięcy osobników, w których osobniki są podzie­lone na określone kasty. Osy te są o wiele mniejsze niż królowa, w dodatku pierwszy miot jest mniejszy niż kolejne pokolenia robotnic, praw­dopodobnie dlatego, że w okresie larwalnym osobniki dostają mniej pokarmu.

Osa dachowa

Uwagi: żółto-czarny rysunek ciała os służy jako znak ostrzegawczy dla potencjalnych wrogów, którymi są przede wszystkim ptaki.

Osa saksońska

Niestety, wiele gniazd tych os jest usuwanych z powodu nieuzasadnionego lęku przed ich użądleniem. Żądło os tym różni się od żądła pszczół, że pozbawione jest haczyka.

OSA

Osa z Twickenham zasłużony przydomek Aleksandra Pope'a, 1688-1744, angielskiego poety i satyryka, dyktatora literackiego swoich czasów, ostrego i zjadliwego krytyka i polemisty; w drugiej połowie życia mieszkał w Twickenham, stanowiącym dziś część Wielkiego Londynu.

Osa rudawa

Najlepszą cechą ropoznawczą osy rudawej jest czerwonawe zabarwienie nasadowej części odwłoka, który poza tym ma zwykły dla os czarno-żółty rysunek. Ptakom tym ukłucia os nie szkodzą.

Osa dachowa

), rodzina Vespidae — osowate. Rodzina osy dachowej składa się przeciętnie z 3—5 tys. osobników.

Osa pospolita

), rodzina Vespidae — osowate. Może osiągnąć 20—30 cm średnicy. Jest to osa drapieżna, żywi się przede wszystkim owadami.

FEIJÓO y MONTENEGRO BENITO JERÓNIMO OSE

ur. 8 X 1676 w Casolemiro (prow. O r e n s e ) , zm. 26 IX 1764 wOviedo, hiszp. pisarz.

Do zakonu wstąpił 1690 w klasztorze w Samos i studiowałteologię w Salamance; 1709 rozpoczął wykłady teologii i Pismaśw. na uniw. w Oviedo. Uczony, erudyta o dużej śmiałościpoglądów, zadebiutował jako pisarz...

HUYGHEBAERT NICOLAS OSE

Imię chrzestne Norbert,ur. 22 XII 1912 w Courtrai, zm. 20 XI 1982 w Brugii,historyk Kościoła.

Po studiach filoz. na uniw. w Lowanium wstąpił 1935 dozakonu w opactwie Saint-André k. Brugii; przyjąwszy 1940święcenia kapł., powrócił do Lowanium, gdzie uzyskał licencjatz filozofii i nauk human.; potem swe...

ETYKA CNÓT I WZORÓW OSO­BOWYCH

Etyka propagująca (obok —> norm) przede wszystkim zestaw pożądanych -> cnót i —> wzorów osobowych.

Osa leśna

), rodzina Vespidae — osowate. Robotnice osiągają długość 11—14 mm, samice 14—18 mm.