Ostrygojad

Czytaj Dalej

Ostrygojad

Gnieżdżące się na północy ostrygojady są ptakami wędrownymi; w sierpniu wyruszają w dużych stadach na wędrówkę, lecą wzdłuż wybrzeży morskich na południe wysoko i raczej milcząc.

Ostrygojad (Haematopus ostralegus)

Jak wiele gatunków litoralnych również ostrygojad jest w swej aktywności uzależniony od rytmu dobowego pływów, nie zaś od dobowych zmian oświetlenia.