Osteoporoza

Czytaj Dalej

Osteoporoza - Osteoporoza pierwotna i wtórna

Medycyna wyróżnia - na podstawie obrazu choroby, przedziału wiekowego i przyczyn - dwie formy obrazu klinicznego choroby: - osteoporoza pierwotna, której przyczyny są wielostronne i często trudne do określenia; - osteoporoza wtórna, której przyczyny są łatwiejsze do zdefiniowania (np.

Osteoporoza przyczyny i skutki

Pomimo, że generalnie rośnie społeczna świadomość występowania osteoporozy u mężczyzn, badania naukowe dotyczące osteoporozy związane z męską biologią, diagnoza i leczenie są bardziej opóźnione niż w przypadku osteoporozy u kobiet.

Osteoporoza u dzieci i młodzieży

wcześniejsze, zwłaszcza wielokrotne złamania kośćca, obecność czynników ryzyka rozwoju osteoporozy (choroby lub stosowanie leków - wymienione powyżej, zaburzenia hormonalne u dziewcząt czy szybki ubytek masy ciała), mają podstawowe znaczenie w diagnostyce osteoporozy.

GŁÓWNE CHOROBY UKŁADU RUCHU ORAZ "RADZENIE" SOBIE Z NIMI - Osteoporoza

W walce z osteoporozą niezwykle ważna jest wczesna diagnostyka oraz właściwe leczenie. W Polsce rozpoznanie osteoporozy w większości przypadków jest - niestety - stawiane dopiero po wystąpieniu patologicznego złamania kości.

Osteoporoza

Osteoporoza pierwotna stanowi 80% wszystkich przypadków osteoporoz; wśród nich wyróżnić można dodatkowo takie, które często występują w młodym wieku i dotyczą wzrostu szkieletu nie nadążającego za normą wiekową (osteoporozy idiopatyczne) oraz takie, w których dochodzi do znacznej utraty tkanki kostnej z powodu menopauzy lub starości (osteoporozy inwolucyjne l.

Osteoporoza - Kto choruje na osteoporozę?

Szacuje się, że co czwarta kobieta po 65 roku życia cierpi na osteoporozę w stadium wymagającym leczenia! W Niemczech dochodzi rocznie do 150 000 złamań kości (z czego 50 000 to złamania szyjki kości udowej), które spowodowane są zmianami w szkielecie związanymi z osteoporozą.

Osteoporoza

W tym typie osteoporozy (występującym po 65. W diagnostyce osteoporozy opieramy się na badaniu densytometrycz-nym, które określa gęstość kośćca. Leczenie osteoporozy ma na celu głównie zmniejszenie ryzyka wystąpienia złamań.

Osteoporoza

W tej sytuacji na jak najszersze poparcie zasługują wszelkie próby popularyzacji zarówno wiedzy o osteoporozie, jak i środków praktycznych umożliwiających jej zapobieganie.

Osteoporoza - Leczenie osteoporozy

Następnie winien stosować te same metody leczenia jak w przypadku osteoporozy pierwotnej. Osteoporoza pierwotna w zależności od miejsca złamania i wieku chorego dzielona jest na Typ I i Typ II.

Osteoporoza starcza

Spośród innych przyczyn uogólnionej lub miejscowej osteoporozy należy wymienić choroby opisane W innym miejscu, takie jak choroba Recklinghausena (ostitis fibroso-cy-stica generalisata), szpiczak mnogi (myelo-ma multiplez), reumatoidalne zapalenie stawów i inne zapalne stany stawów i zespoły algodystroficzne, stany po unieruchomieniu kończyn w opatrunkach gipsowych, choroba Pageta(osteitis deformans), osteo-malacja, wrodzona ...

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A OSTEOPOROZA

U młodych kobiet uprawiających sport do rozwoju osteoporozy przyczyniają się też często zmiany hormonalne, prowadzące do zaburzeń cyklu menstruacyjnego, a nawet wtórnego braku miesiączkowania.

Jakie znaczenie wspomagające mają komórkowe składniki odżywcze przy osteoporozie?

Jednakże, osteoporoza rozwija się również u osób z prawidłowym poziomem tego minerału. Synergia komórkowych składników odżywczych, niezbędnych dla naturalnej stabilności kości i twardej tkanki łącznej stanowi naturalną profilaktykę osteoporozy.

Zaburzenia zdrowia na tle wadliwego żywienia - osteoporoza.

Na osteoporozę narażone są przede wszystkim kobiety w okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym, jednak nie jest prawdą, że osteoporoza to choroba "zarezerwowana" dla starszych kobiet.

Osteoporoza - W jaki sposób lekarz rozpoznaje osteoporozę?

Po złamaniach kości bóle występują nawet w nocy, natomiast osoby dotknięte osteoporozą odczuwają coraz silniejsze dolegliwości w ciągu dnia, podczas wysiłku, a w nocy, w bezruchu, bóle stają się mniej uciążliwe.

Osteoporoza - Następstwa choroby

) Ale jest to tylko jedna z dolegliwości, na którą uskarżają się chorzy na osteoporozę. Medycyna rozpoznała niebezpieczeństwa, jakie niesie osteoporoza i unieruchomienie.

OSTEOPOROZA (zrzeszotnienie kości)

Osteoporozie sprzyja również siedzący tryb życia - wysiłek fizyczny wzmaga procesy kościotwórcze i modelowanie kości, a brak obciążeń powoduje niszczenie tkanki kostnej (w konsekwencji jej postępujący zanik). Do głównych objawów wskazujących na osteoporozę należą: tzw.

Osteoporoza - choroba metabolizmu tkanki kostnej

Osteoporozę można ogólnie określić jako zaburzenia przemiany tkanki kostnej. Nieprzypadkowo nazywa się osteoporozę "cichym złodziejem tkanki kostnej".

Osteoporoza - Pomoc chirurgiczna

Złamania kręgów w osteoporozie Typu I nie można gwoździować czy łączyć śrubami, gdyż nie pozwala na to bliskość rdzenia kręgowego i włókien nerwowych.

Osteoporoza - Łagodzenie bólu

Ćwiczenia fizyczne dotyczą właściwie nie tylko osób po złamaniach, są one elementem terapii każdego chorego na osteoporozę i powinny zostać wkomponowane w rytm dnia (np.

Układ kostny - osteoporoza pomenopauzalna

Inne czynniki sprzyjające wystąpieniu osteoporozy pomenopauzalnej to: siedzący tryb życia, złamanie szyjki kości udowej u matki, BMI < 19, stosowanie leków (glikokortykosteroidy, leki przeciwdrgawkowe, heparyna, cytostatyki) oraz używek (papierosy, kawa, alkohol).