Osierdzie

Osierdzie

Czytaj Dalej

OSIERDZIE WŁÓKNISTE

Wierzchołek stożka osierdziowego wznosi się nad podstawę serca o tyle, o ile osierdzie zachodzi ku górze na obie wielkie tętnice i na żyłę główną górną.

ZAPALENIE OSIERDZIA

Szmer tarcia osierdziowego nie znika przy zatrzymanym oddechu, co różnicuje go ze szmerem tarcia opłucno* wo-osierdziowego.

Zapalenie osierdzia

W tamponadzie osierdzia konieczny jest drenaż osierdzia, a w zaciskającym zapaleniu osierdzia stosuje się leczenie chirurgiczne - uwolnienie od zrostów, oddzielenie nasierdzia od osierdzia (dekortyka-cja).

ROZWÓJ OSIERDZIA

Ściana tylna (grzbietowa) jamy osierdzia po oddzieleniu się od jam opłucnej zbudowana jest głównie z prawej i lewej błony opłucnowo-osierdziowej.

PRZEWLEKŁE ZACISKAJĄCE ZAPALENIE OSIERDZIA

Donoszono o przypadkach bakteryjnego zapalenia osierdzia, pourazowego, reumatycznego lub reumatoidalnego, które doprowadziły do zaciskającego zwłóknienia lub zwapnienia osierdzia.

Zapalenie osierdzia

Wykonywane badania •    RTG - serce z reguły jest powiększone (charakterystyczny jest kształt butelki lub trójkąta) •    w zapisie EKG obserwuje się uniesienie odcinków ST, spłaszczenie a następnie obniżenie załamków T; przy dużej ilości płynu w worku osierdziowym stwierdza się zmniejszoną amplitudę zespołów QRS •    badanie echokardiograficzne umożliwia ocenę ilości płynu w ...

GRUŹLICZE ZAPALENIE OSIERDZIA

Rozpoznanie jest pewne, jeśli można je potwierdzić badaniem bakteriologicznym płynu lub biopsją osierdzia. Leczenie kortykosteroida-mi w pierwszym okresie choroby przyspiesza cofanie się objawów ogólnych, zmian zapalnych i przeciwdziała gromadzeniu się płynu w osierdziu.

Osierdzie

W odróżnieniu od osierdzia surowiczego (pericardiumserosum) warstwa włóknista stanowi osierdzie włókniste (pericardium Jibrosum).

Przyczep i umocowanie osierdzia włóknistego

U dołu osierdzie włókniste specjalnie silnie zrasta się z przeponą wzdłuż przedniej i częściowo bocznych granic przeponowo-osierdziowego pola przylegania; natomiast w pozostałych częściach tej przestrzeni bez trudu daje się od niej oddzielić.

Osierdzie

Blaszka ścienna osierdzia surowiczego jest wzmocniona dość grubą warstwą tkanki łącznej, czyli osierdziem włóknistym.

Zapalenie osierdzia

- Zaciskające zapalenie osierdzia powstaje wskutek rozległych zrostów w worku osierdziowym, mogących doprowadzić do jego całkowitego zarośnięcia.

Zachyłki osierdzia

W linii przejścia jednej blaszki osierdzia w drugą w przestrzeniach między naczyniami wytwarzać się mogą wypuklenia osierdzia, tzw. Oczywiście, żc zatoki, jak i zachyłki dostępne są tylko od strony jamy osierdzia.

GRUŹLICZE ZAPALENIE OSIERDZIA

Objawy gruźliczego zapalenia osierdzia nie różnią się w sposób wyraźny od obserwowanych w zapaleniach osierdzia o innej etiologii.

Jama osierdzia

W warunkach prawidłowych u osoby żywej jama osierdzia zawiera tylko ślady cieczy, w przypadkach chorobowych jednak ilość płynu może bardzo znacznie się zwiększać (wysięk osierdziowy), uciskać na serce i wtedy operacyjnie należy go usunąć.

Zatoka poprzeczna osierdzia

W zagłębieniu między nimi powstaje poprzeczny szczelinowaty kanał, część jamy osierdzia, tzw- zatoka poprzeczna osierdzia; mierzy ona około 6—7 cm długości i około 2 cm wysokości.

Zapalenie osierdzia

Występuje ono jako włóknikowe zapalenie osierdzia, charakteryzując się bólem za mostkiem lub promieniującym do brzucha oraz szmerem tarcia osierdziowego. Reumatyczne zapalenie osierdzia ustępuje; nie pozostawiając ujem-ę nych skutków ani powikłań.

NACZYNIA I NERWY OSIERDZIA

Poza tym do osierdzia dochodzą naczyńka bezpośrednio z aorty piersiowej: gałęzie przełykowe, gałęzie osierdziowe oraz tętnice przeponowe górne, jak również z aorty brzusznej gałązki tętnicy Przeponowej (dolnej).

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE SERCA I OSIERDZIA

Dopiero w przypadkach chorobowych granice worka osierdziowego bardzo silnie mogą się odchylać od granic serca (puchlina wodna osierdzia).

NIESWOISTE ŁAGODNE ZAPALENIE OSIERDZIA

W łagodnym zapaleniu osierdzia można wykluczyć tło bakteryjne; posiewy są zawsze jałowe i leczenie antybiotykami jest bezcelowe. Łagodne zapalenie osierdzia pojawia się najczęściej u osób dorosłych w młodym wieku; trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy.

OSIERDZIE, worek osierdziowy

Zbudowana z trzech warstw od zewnątrz: blaszki ściennej osierdzia, śródsierdzia (jama osierdzia, wypełniona płynem surowiczym) i blaszki trzewnej osierdzia (nasierdzie, ściśle przylegająca do mięśnia sercowego).