Osiedle Złote Łany (Bielsko-Biała)

Osiedle Złote Łany (Bielsko-Biała)

Osiedle Złote Łany – wielki zespół mieszkaniowy w Bielsku-Białej, w centralnej części dzielnicy Złote Łany, na wzgórzu o tej samej nazwie (380 m n.p.m.). Powstał w latach 70. XX w. W obrębie osiedla znajdują się ulice: Akademii Umiejętności, Jutrzenki, Lenartowicza, Lelewela, Liściasta, Łagodna, Osadnicza, Podgórze, Prusa i Wiejska. Głównymi drogami (o znaczeniu ponaddzielnicowym) są: ul...

Czytaj Dalej

BIELSKO-BIAŁA i literatura

za sprawą osiedlających się tu bielszczan,wypieranych przez ludność niem.

Niebo złote ci otworzę...

Niebo złote ci otworzę,

w którym ciszy biała nić

jak ogromny dźwięków orzech,

który pęknie, aby żyć

zielonymi listeczkami,

śpiewem jezior, zmierzchu graniem,

aż ukaże jądro mleczne

ptasi świt.

 

Ziemię twardą ci przemienię

w mleczów miękkich płynny lot,

wyprowadzę z rzeczy...

BIELSKO - BIAŁA

Siedziba parafii i dekanatów kat. — bielskiegow diec. katowickiej i bialskiego w archidiec. krakowskiej,oraz parafii ewang.augsb. w diecezji cieszyńskiej; do 1951odrębne miasta nad rzeką Białą, będącą przed rozbioramiPolski granicą państw, z monarchią habsburską, 1918-51 międzywojewództwem katów, i...

Marcin Bielski

Gdy sie kamyczki nie chciały odmienić, uderzył mnich agendę8 o ziemię, rzekł: «Jeszcze na nas tak chytry czart nie przychodził jako ten; pódźcie z nim ku wszytkim czartom, aby go osiedli: życzylibyśmy mu tego za swoję szko-dę.

Bielsko-Biała

na drugim, polskim brzegu Białej powstało osiedle rzemieślnicze Biała.

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Kocha ją każdy Chrześcijanin. Nawet człowiek niewierzący wie, kim Ona jest i jakimi czynami się wsławiła. Nie można o Niej zapominać, lecz trzeba stale wzmacniać naszą wiarę w Jej nieograniczoną moc. Najdroższy klejnot na świcie nie wzbudzi naszej uwagi, jeśli...

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

I. Literatura podmiotu:

 

Goethe Johann Wolfgang ,Cierpienia młodego Wertera, Wyd. Warszawa 1980;

ISBN 83-87139-62-2.

2. Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod, Nasza Biblioteka Wyd. Zakład...

WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYM KIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURA ?

WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYMKIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURY ?

To nie człowiek kształtuje swój życiorys, lecz świat, bieg wydarzeń historycznychokreśla los jednostki, sposób jej myślenia i przeżywania. Również olbrzymi wpływ na...

Wartości filmów Kieślowskiego

K. Kieślowski - jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych, jego filmy stały się ważne dla kultury europejskiej. Potrafił zafascynować nawet, nienawykłą do zagłębiania się w tajemnice świata, publiczność amerykańską. Przemawiał językiem zrozumiałym dla ludzi z różnych zakątków...

Na czym polega koncepcja szczęścia i złotego środka wg Arystotelesa

Arystoteles odrzucając teorię Platona musiał czymś zapełnić "puste miejsce" po ideach , ponieważ konieczne jest, aby istniało coś, co sprawia ze byty są tym, czym są. Skoro nie są to pozaświatowe, praktycznie niepoznawalne (przynajmniej empirycznie) idee, a wszystkie byty są jednostkowe...

Okręgi przemysłowe - charakterystyka

Zgrupowanie zakładów (ośrodków) przemysłowych odznaczających się powiązaniami produkcyjnymi nazywamy okręgami przemysłowymi. Przeważająca część przemysłu koncentruje się w okręgach.

W Polsce występują takie okręgi jak ;

1.Górnośląski Okręg...

Karpaty

Karpaty to długi pas górski rozciągający się przez pięć państw: Polskę, Słowację, Ukrainę, Czechy i Rumunię. Największy szczyt Karpat to Gerlach, który mierzy 2655m. n.p.m. i leży na części Słowackiej. W Polsce Karpaty podzielone są na Beskidy Zachodnie z Beskidem Niskim, Średnim i Wysokim oraz...

Kolorowe nazwy w atlasie

Biały Przylądek, Cap Blanc, przylądek w Tunezji, na północ od Bizety. Najdalej na pół-noc wysunięty punkt Afryki.

Bielsko - Biała , miasto na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Śląskiego i Małego, nad rze-ka Białą (prawy dopływ Wisły). 179,7 tys mieszkańców (1992). Jeden z ośrodków i zaplecze...

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY W POLSCE - ROZMIESZCZENIE NAJWIĘKSZYCH FABRYK SAMOCHODOWYCH W POLSCE

a) samochody osobowe:

Warszawa Żerań: Daewoo-FSO - zasłużona fabryka w której produkowano słynne Warszawy, Syreny, FSO 1300/1500 ("duży Fiat") i Polonezy. Obecnie montuje i produkuje modele koreańskiej firmy Deawoo.

Gliwice: General Motors Poland - Opel (siedziba firmy w Warszawie).

Bielsko Biała:...

Stan przemysłu polskiego oraz perspektywy jego rozwoju

Przemysł polski, obejmujący wiele gałęzi, jest zjawiskiem bardzo szerokim i skomplikowanym do opracowania, pozwalającym jednak na bliższe poznanie problemów naszego kraju jak i jego dobrych stron, umożliwiających szybki rozwój Polski oraz dorównanie przemysłom krajów Europy Zachodniej. Stanu przemysłu...

Powstanie styczniowe w okolicach Radomia

Po klęsce powstania listopadowego samopoczucie społeczeństwa znacznie się pogorszyło. Polacy nie porzucili jednak idei narodowowyzwoleńczych. Powstanie Krakowskie, ich aktywy udział w Wiośnie Ludów, wszystko to, pomimo iż nieskuteczne, umacniało wiarę, nadzieję, że wolna Polska powróci na mapy Europy...

Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Do połowy XX wieku żadna część Europy Wschodniej nie mogła uchodzić za teren, na którym przemysł odgrywałby role dominującą w życiu gospodarczym lub społecznym. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, w których zasadnicza rewolucja przemysłowa w wielu przypadkach dokonała się o sto lat...

Łasice, grono­staje, fretki, tchórze, norki i kuny

Ka­mionka w zasadzie preferuje tereny osiedli ludz­kich, wioski i miasta, jednak mimo to, nie widzi się jej często, gdyż prowadzi skryty tryb życia i poluje głównie nocą. Preferuje jednakże życie w lasach, a w czasie miesięcy zimo­wych poszukuje lepszych warunków do życia w pobliżu osiedli ludzkich.

Sztuka starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

Jej ozdobne freski, garncarstwo i wyroby z metalu były naśladowane przez artystów wywo­dzących się z mniej rozwiniętych, mówiących po grecku ludów, które osiedliły się na Półwyspie Bałkańskim w XX wieku przed naszą erą.

BERESKA HENRYK

BERESKA HENRYK, ur. 17 V 1926 w Katowicach, poeta,tłumacz literatury pol. na niemiecki (NRD). Ukończył studiafilologii pol., germańskiej i słow. na Uniw. im. Humboldtaw Berlinie. Tłumaczy gł. prozę, m.in. J.I. Kraszewskiego Pamiętnikipanicza (1955), Z. Nałkowskiej Medaliony (1956), L.Kruczkowskiego Pawie...