Osiedle Pyrzyckie (Stargard Szczeciński)

Czytaj Dalej

STARGARD SZCZECIŃSKI

), Brama Pyrzycka (1439), Baszta Lodowa a.

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Rada dzielnicy (rada osiedla) - jednostka pomocnicza rady gminy.

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

W jednostkach podziału pomocniczego miast przyjęto zatem zasadę demokracji pośredniej Dopuszczalny jest tylko jeden wyjątek w osiedlu o charakterze wiejskim, gdzie organem uchwałodawczym może być ogólne zebranie mieszkańców, które wybiera zarząd osiedla.

BRZESKO SZCZECIŃSKIE

Parafia w dekanacie pyrzyckimw diecezji szczecińsko-kamieńskiej (od 1972).

DOBROPOLE PYRZYCKIE, Doberpol

Wieś w parafii Dolice w dekanacie pyrzyckim w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Osiedle

osiedle uzdrowiskowe); typ zagospodarowaniaterenów miejskich: osiedle mieszkaniowe, wyposażonew niezbędne urządzenia usługowe (niekiedydzielone na tzw.

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

trasy komunikacyjne umieścić w terenie niżej położonym, otoczonym pagórkami, nie umiejscawiać tras komunikacyjnych na rozległym terenie płaskim, natomiast osiedla mieszkaniowe na terenie wyżej położonym.

Osiedle Giszowiec

Osiedle górnicze zbudowane w 1906-08 wg koncepcji miasta-ogrodu, z inicjatywy dyrektora zakładów Gieschego, A. kursowała kolejka wąskotorowa, łącząca Giszowiec z pobliskimi osiedlami i centrum miasta.

Starograd Szczeciński

Miasto powiatowe w pn. części Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej, nad Iną, duży węzeł kolejowy i drogowy. 70,4 tys. mieszkańców. W IX w. gród i osada. Pierwsza wzmianka w 1124. Prawa miejskie od 1 253. Od XIV w. członek Hanzy. Od 1648 pod pano­waniem Brandenburgii. Podczas II wojny światowej duży obóz...