Osiedle Piastów Śląskich (Głogów)

Osiedle Piastów Śląskich (Głogów)

Osiedle Piastów Śląskich w Głogowie - osiedle mieszkaniowe na terenie miasta Głogowa w woj. dolnośląskim. Osiedle zabudowane jest w dużym stopniu 4-piętrowymi blokami postawionymi na potrzeby zjeżdżających niegdyś do regionu górników. Według prognoz osiedle miało liczyć ok. 40 tys. mieszkańców, aktualnie liczy jednak 10060 mieszkańców i jest drugą dzielnicą pod względem liczby mieszkańców w...

Czytaj Dalej

Zamek Piastów Śląskich

Stojący tu od XIII wieku dwór w następnym stuleciu stal się rezydenqą Piastów śląskich. Najpiękniejszy wygląd uzyskał w polowie XVI wieku, za panowa­nia księcia legnicko-brzeskiego Jerzego II, który kontynuując dzieło swego ojca Fryderyka II, dokonał ko­lejnej przebudowy Autorami pro­jektu i...

Drzewa - Znaczenie drzew i krzewów

Do elementów zieleni osiedlowej zalicza się zarówno lipę przy studni przed bramą, jak i potężny wiąz na wiejskim placu, czy cieniodajny kasztan. Rośliny drzewiaste są więc zielonymi płucami naszych osiedli i terenów pozamiejskich, przyczyniając się w odczuwalnym stopniu do oczyszczenia środowiska.

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Polityka Mieszka II

a) Zagraniczna

Mieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksonii ( 1028,1030), ale 1031r. nie wytrzymał jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły...

POLITYKA WEWNĘTRZNA PIASTÓW

Można jeszcze zwrócić uwagę , że na podgrodziach osiedlali się kupcy i rzemieślnicy , którzy korzystali z ochrony prawnej księcia , ale mogli pracować na zapotrzebowanie załogi grodu.

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

Polska pierwszych Piastów - Informacje Ogólne

Większość mieszkańców stanowili wolni chłopi, obok nich istniała ludność niewolna, pochodząca zarówno z jeńców wojennych, których osiedlano w dobrach książęcych i duchownych, jak i ze zwykłych niewolników kupowanych na targach i zatrudnianych jako służba.

Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

Polska za Bolesława Chrobrego

Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prusów, patronował misji chrystianizacyjnej, którą podjął się w 997r. biskup Wojciech. W czasie zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r., w którym brał udział cesarz Otton III ogłoszono fundację arcybiskupstwa oraz trzech...

Polska za pierwszych Piastów

W 843r. Po zawarciu traktatu w Verdum nikomu nie znany skryba francuski spisał w Akwizgranie cenny i tajemniczy dokument "Geograf Bawarski". Zamieszczone w nim informacje stanowiły o istnieniach organizmów politycznych na ziemiach polskich zawierała opis terytorium plemiennych, głównie słowiańskich. W drugiej...

POMORZE W POLITYCE PIASTÓW

Mieszko I i Bolesław Chrobry rozpoczęli realizowanie polityki mor-skiej Polski przez włączenie w skład nowego państwa całego Pomorza, od ujścia Odry aż po ujście Wisły.

W 972 roku margrabia niemiecki Hodon próbował siłą usunąć Mieszka I z Pomorza. Poprowadził w tym celu zbrojną wyprawę, która...

ROLA I ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ I UMACNIANIA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI W OKRESIE PANOWANIA PIERWSZYCH PIASTÓW

Problem genezy chrześcijaństwa od dawna znajduje się w centrum uwagi historyków religii i kultury oraz wielu wyznawców tej, dotąd jeszcze najliczniejszej grupy wyznaniowej. Brak dostatecznej bazy źródłowej sprawia, że na ten temat powstają liczne teorie i hipotezy. Odnosi się to nie tylko do samej genezy...

Śląsk w polityce Piastów i Jagiellonów

Śląsk bez wątpienia jest rdzenną dzielnicą Polski. Jeszcze przed powstaniem państwowości był zamieszkiwany przez plemiona: Ślężan, Trzebowian, Opolan, Bobrzan i Gołęszyce. Choć na początku nie istniała żadna nadrzędna struktura wielko plemienna ludność tych plemion była zbliżona językowo i...

Głóg dwuszyjkowy

Wygląd: Krzew o wysokości 2-5 m, a niekiedy również drzewo wysokości 8-10, a nawet 12 metrów; może osiągać wiek do 500 lat i wtedy miewa pień o obwodzie 3-4 metrów. Gałązki często mają krót-kopędy przekształcone w ciernie o długości do 15 milimetrów. Liście w zarysie jajowate lub odwrotnie...

Głóg pośredni

Głóg pośredni (Crataegus media) W maju, na ciernisto zakończonych krótkopędach rozwijaj swe różyczkowate, miododajne karminowoczerwone kwiaty i ciemnozielone liście. Lubi nasłonecznione miejsca i żyzne piaszczysto- gliniaste gleby o dużej zawartości próchnicy. Jest wytrzymału na suszę oraz...

Głóg jednoszyjkowy

Drzewo lub krzew o gałęziach najpierw omszonych, później nagich. Liście ciemnozielone, o wierzchołku klinowatym, mają klapy głęboko wcięte i białe włoski na dolnej stronie w kątach nerwów. Owoc jest jabłkowaty, jajowaty, czerwony, z resztkami kielicha i jedną sczerniałą szyjką słupka. Jest to...

Głóg jednoszyjkowy

 

Wygląd: Gęsto rozgałęziony, ciernisty krzew średniej wielkości albo małe drzewo do 8 m wysokości, z bezkształtną, rozłożystą koroną, Kora ciemnobrunatna, popękana na wąskie romby albo prostokąty. Młode gałązki brunatnozielone do czerwonobrunatnych, później szare, skąpo owłosione, z...

Głóg dwuszyjkowy

 

Wygląd: Krzew lub małe drzewo do 10 m wysokości, z cierniami 5-20 mm długości. Młode gałązki czer-wonobrunatne, początkowo owłosione, później łysiejące. Pączki małe, jajowato-kuliste. Liście szerokojajowate do rombowatych, w przedniej połówce 3—{5)-klapowane, 2-5 cm długości, z rynienkowatym...

Głóg pięcioszyjkowy

 

Wygląd: Obficie rozgałęziony krzew do 5 m wysokości. Młode gałązki owłosione, ze stosunkowo nielicznymi cierniami długości zaledwie 7-10 milimetrów.

Liście szerokojajowate do owalnych, długości 2,5—6 cm i prawie takiej samej szerokości, z 3-7 nieregularnie piłkowanymi łatkami, z wierzchu...

BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH

BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH, seria wyd w Katowicach1936-39 przez Instytut ŚL, z inicjatywy i pod red. W. Ogrodzińskiego,wznow, tamże 1946-48. Ponownie ukazuje się od 1962,podzielona na Serię A (Starośląską), pod red. S. Rosponda,wyd. przez Instytut Śl. w Opolu i Śl. Instytut Nauk. w Katowicachna wzór...

BRZEG i literatura

BRZEG, miasto w woj. opolskim, nad Odrą. Pierwsze wiadomościo grodzie i osadzie pochodzą z XI w. B. rozwijał siędzięki położeniu przy eur. szlakach handlowych. W pocz. XIVw. wszedł w skład księstwa brzeskiego, od 1550 rezydencjaksiążęca; od 1329 lenno Czech, od 1675, po wygaśnięciu liniiPiastów, pod...

BRZEG

Miasto nad Odrą w woj. opolskim; prawa miejskie od 1250; w XVII-XVIII w. ośrodek wydawniczy druków polskich dla Śląska.

Zamek Piastów Śląskich z XIII-XV w., przebudowany w stylu Odrodzenia w 1530-60, z przylegającą kaplicą św. Jadwigi z XIV i XVI w. z sarkofagami Piastów. Ratusz renesansowy z...