Osiedle Dąbrówka (Police)

Osiedle Dąbrówka (Police)

Czytaj Dalej

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Rada dzielnicy (rada osiedla) - jednostka pomocnicza rady gminy.

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

W jednostkach podziału pomocniczego miast przyjęto zatem zasadę demokracji pośredniej Dopuszczalny jest tylko jeden wyjątek w osiedlu o charakterze wiejskim, gdzie organem uchwałodawczym może być ogólne zebranie mieszkańców, które wybiera zarząd osiedla.

Dąbrówka rozłogowa

Kiedy nadchodzi czas, by rozdzielić i pozbyć się nadmiernie rozrośniętych części tej rośliny, należy pamiętać, że w wilgotnej glebie, bogatej w substancje organiczne, dąbrówka rośnie bardzo szybko. Dlatego wyrzucamy ją w miejsce, gdzie nie będzie się mogła rozrastać. Ta wiecznie zielona roślina...

Dąbrówka rozłogowa

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 15-30 cm wysokości z nadziemnymi rozłogami, Łodyga u nasady mniej lub bardziej naga. Ro-zetkowate liście odziomkowe z oskrzydlonym długim ogonkiem, 4-7 cm długie, ku górze coraz krótsze. Liście łodygowe jajo-wato-podługowate, słabo ząbkowane albo cało-brzegie.

Kwiaty...

Dąbrówka kosmata

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, kosmato owłosiona, 10-30 cm wys., bez rozłogów, w przeciwieństwie do dąbrówki rozłogowej. Jajowato-podługowate liście grubo karbowane lub piłkowane, długoogonkowe liście odziomkowe do 12 cm długości, zasychają w okresie kwitnienia. Liście szczytowe trójłatkowe...

Jan z Dąbrówki

 

Jan Dąbrówka jest autorem niezwykle ciekawego zabytku literatury, komentarza do Kroniki Wincentego Kadłubka.

W 1427 r. zdobył magisterium sztuk wyzwolonych i obejmując katedrę Nowki, prowadził wykłady z retoryki do 1433 r. W tym czasie rozpoczął komentowanie Kroniki. Po 1433 r...

DĄBRÓWKA

Spolszczone imię księżniczki czes. -» Dobrawy, żony -*• Mieszka I; przyjmowano je jako tytuł w niektórych pol. organizacjach patriotycznych, zwł. w zaborze prus. (m.in. w zał. przez ks. M. Bielawskiego stow, dla kobiet w par. ŚW. Wawrzyńca w Gnieźnie).

DĄBRÓWKA POLSKA

Parafia w dekanacie nowosądeckim (pd.) w diecezji tarnowskiej.

Parafię, eryg. przy kościele św. Rocha przed 1470, włączono 1513 do par. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a 1924 ponownie usamodzielniono; wg tradycji kościół ufundował król Władysław Jagiełło 1410 jako wotum za zwycięstwo pod...

DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA

Parafia w dekanacie ba-bimojskim w diec. gorzowskiej, ośrodek pol. ruchu narodowego.

Drewniany kościół św. Jakuba wzniesiony prawdopodobnie ok. 1400 z fundacji Garczyńskich ze Zbąszynia uległ zniszczeniu; przy nowym, również drewnianym, zbudowanym przed 1459 przez Stanisława Zbąskiego, erygowano 1459...

DOBRAWA, Dubrawka, Dąbrówka

zm. 977, Córka księcia czes. Bolesława I Okrutnego, żona -» Mieszka I, matka -> Bolesława Chrobrego, Adelajdy i Świętosławy, pierwsza chrzęść, księżna polska.

Przybyła do Polski w celu umocnienia przez małżeństwo z Mieszkiem (zawartego ok. 965) sojuszu z Czechami; wybór D. przez pogańskiego...

Osiedle

osiedle uzdrowiskowe); typ zagospodarowaniaterenów miejskich: osiedle mieszkaniowe, wyposażonew niezbędne urządzenia usługowe (niekiedydzielone na tzw.

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

trasy komunikacyjne umieścić w terenie niżej położonym, otoczonym pagórkami, nie umiejscawiać tras komunikacyjnych na rozległym terenie płaskim, natomiast osiedla mieszkaniowe na terenie wyżej położonym.

Osiedle Giszowiec

Osiedle górnicze zbudowane w 1906-08 wg koncepcji miasta-ogrodu, z inicjatywy dyrektora zakładów Gieschego, A. kursowała kolejka wąskotorowa, łącząca Giszowiec z pobliskimi osiedlami i centrum miasta.

Dąbrówka

Nazwana w źródłach polskich i czeskich bądź Dąbrówką, bądź Dubrawką, jedynie w kronice niemieckiej(Thietmara) ma imię Dobrawa jako potwierdzenie tego, że była dobra. Według legendarnego podania,zawarła małżeństwo z Mieszkiem, gdy porzucił siedem pogańskich żon. Kronikarze, Gali i...