Osadzony

Czytaj Dalej

Personel więzienny- rola w procesie resocjalizacji osadzonych.

Służba więzienna Służba Więzienna (SW) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.1 Personel zakładu resocjalizacyjnego Efektywność resocjalizacji zależy przede wszystkim od personelu zakładu. Obsada ...