Osada obronna

Osada obronna to gród otoczony wałem drewniano-ziemnym i palisadą. Tego typu osady były budowane na jeziorach, w widłach rzek lub otaczane fosą. Przykładem takiej osady jest osada w Biskupinie.

Czytaj Dalej

Zlecenia obronne muszą być elastyczne

Powiedzmy, że ta straszna korekta nastąpiła i kurs spadł na tyle, że uruchomił zlecenie obronne: Sprzedane: 500 TYC po 33 dolary =    16500 dolarów Łączny koszt    19500 dolarów Przychody ze sprzedaży    16500 dolarów Łączna strata    3000 dolarów Istnieją dwa ważne argumenty przemawiające za obniżeniem poziomu zlecenia obronnego.

Zamek w Oświęcimiu

Liczne pożary, powodzie oraz wojny nie oszczędzały budynków na wzgórzu zamkowym, dlatego też wieża obronna została zniszczona podczas wojny ze Szwedami, pozostając w stanie ruiny przez ponad 200 lat. Mur obronny z basteją.

Czy są mechanizmy obronne; podstawowe mechanizmy obronne odpowiadające za rozwój bądź patologię osobowości (ujęcie freudowskie i post freudowskie)

Kluczową rzeczą dla zrozumienia patologii rozwoju są również mechanizmy obronne. Zestawienie mechanizmów obronnych: Narcystyczne mechanizmy obronne (zaprzeczenie, zniekształcenie, projekcja).

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Psychologia ego z perspektywy psychologii klinicznej: Mechanizmy obronne ego

Zdaniem Valliant mechanizmy obronne można uporządkować według stopnia niedojrzałości vs. Trzeci poziom obejmuje te mechanizmy obronne, które najczęściej stwierdza się w zaburzeniach neurotycznych, takie jak wyparcie, przemieszczenie, racjonalizacja, intelektualizacja czy też izolacja.

Jak powstawał mur chiński

Książęta na własną rękę budowali mury obronne aż do czasów zjednoczenia Chin. Tym sposobem wielka fortyfikacja zaczęła spełniać funkcje obronne.

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ (1939)

Plan “Z” określał koncepcję wojny obronne następująco : broniąc obszarów niezbędnych do prowadzenia wojny , zadać Niemcom jak największe straty, wykorzystując sprzyjające warunki do przeciw uderzeń odwodami , nie dać się rozbić przed rozpoczęciem działań sprzymierzonych na Zachodzie : po wystąpieniu zbrojnym sprzymierzonych i obciążeniu frontu polskiego podjąć decyzję w zależności od sytuacji.

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Spośród wielu zgłoszonych przez niego przedsięwzięć dla obrony miasta wymienić można takie, jak zakup kilku tysięcy dobrych karabinów, budowa nowego szańca dla wzmocnienia fortyfikacji na wzgórzu Grodzisko i odcinka przy Bramie Oliwskiej, zakup dwóch promów dla utrzymania łączności między miastem a Wisłoujściem, zgromadzenie odpowiednich zapasów żywności, paszy, drewna opałowego i faszyn, osadzenie na lawetach pewnej liczby ...

Wojna obronna Polski

W miedzyczasie polskie wladze panstwowe i wojskowe skierowaly sie ku granicy rumunskiej, liczac na stworzenie lini obronnej, ktora pozwolilaby na utrzymanie sie do czasu interwencji Francji i Wielkiej Brytani.

Wojna obronna we wrześniu 1939 roku. Ocena postawy Polaków i jej przebiegu

Gdyby polityka sojuszników Polski była inna, to wojna obronna 1939 roku mogła by mieć poprzez swój sukces wpływ na zupełnie inny układ geopolityczny po zakończeniu wojny.

Wojna rosyjsko - fińska

Do wojny Rosja wystawiła 600 000 wojska,zaopatrywała przesło tysiąckilometrowy odcinek frontu, oraz przedarła się przez jedną z najpotężniejszych linii obronnych świata w tym okresie,mianowicie przez Linię Mannerheima.

Komitet Spraw Obronnych RM

Dziedziną jego działania były: 1) sprawy projektów aktów normatywnych i projektów programów oraz analiz i sprawozdań dotyczących zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, w tym szczególnie: a) systemu obronnego państwa oraz ekonomiczno-społecznych podstaw jego funkcjonowania, b) przemysłu zbrojeniowego, obrotu uzbrojeniem i sprzętem specjalnym, badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na potrzeby obronności i ...

Liście

Czasami przekształ­cają się w pełniące funkcje obronne kolce lub wąsy czepne, które umożliwiają pnączom wzrost w górę i przytwierdzanie się do podpory. Spełniają one funkcje obronne przed zwierzętami, które lubią soczyste łodygi kaktusów.

CARCASSONNE

Stare miasto obronne (Cite) na wzgórzu, o niezrównanie pięknym położeniu w krajobrazie, oddzielone od nowego, dolnego, rzeką Aude, założone wg mitu przez Eneasza, wspomniane już przez Pliniusza pod nazwą Carcaso, otoczone dwoma obwodami murów obronnych z basztami, bramami i barbakanem (obwód wewn.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Ku Europejskiej Wspólnocie Obronnej

Następnego dnia w Paryżu podpisano układ o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Obronnej - organizacji mnącej na celu integrację obro­ny Zachodu.

MECHANIZMY OBRONNE

Uruchomienie mechanizmów obronnych zawsze wskazuje (z wyjątkiem —> sublimacji) na obecność wewnętrznego konfliktu i napięcia; b) złożone formy zachowania, wyuczo­ne dla ochrony przed lękiem.

Zamek

dzielą sią na nizinne, często wznoszonena starych grodziskach, i wyżynne, wykorzystująceukład topograficzny terenu do celów obronnych. Wieże obronne wznoszono na planiekoła (wieże cylindryczne) lub na planie dzioba, szpicemzwróconym na zewnątrz.

Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939

Przedstawię tylko założenia obronne Pomorza i Wielkopolski, gdyż te w największym stopniu są związane z moją pracą. Polski Plan Obronny o kryptonimie „Z” przewidywał obronę w trzech liniach: I – obrona granic i koncentracji, II obrona linii rzek Narwi, Wisły i Sanu, III – obrona tzw.

Pedagogika specjalna, wykłady z IV sem., prof. Kozłowski, EUHE

MECHANIZMY OBRONNE DOTYCZĄCE FRUSTRACJI: • agresja • autoagresja • ucieczka • regresja • rezygnacja • represja • racjonalizacja • kompensacja • transformacja Racjonalizacja: Obiektywna ocena własnej sytuacji życiowej Kompensacja: - przyjmowanie funkcji narządu innym narządem 1) fizjologiczna 2) psychologiczna 3) społeczna Transformacja: -zmiana celu życia na skutek choroby, kalectwa- na cel realny.

Subkultury młodzieżowe / skinheads

: Determinanty funkcjonowania podkultur przestępczych a proces resocjalizacji, Bydgoszcz 1981 Cekiera Czesław: Problemy alkoholizmu, Skinheadzi, 1994 nr 4 Cekiera Czesław: Problemy alkoholizmu, Psychologiczno-społeczne uwarunkowania w podkulturze skinów, 1996 nr 7 Czerniakowska Mieczysława: Edukacja, Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych, 2000 nr 4 Jawłowska Aldona: Kontestacja i jej tło społeczno-kulturowe – Studia pedagogiczne, Wrocław 1974 ...

Metodyka przysposobienia obronnego -pojęcia

, której przedmiotem jest kształcenie ludzi; KSZTAŁCENIE- jest procesem obejmującym nauczanie i uczenie się; SZKOLENIA- uczenie prostych umiejętności i nawyków praktycznych, poszerzają zdobytą wiedzę, doskonalą, uzupełniają, szkolenia mają charakter praktyczny; UCZENIE SIĘ- proces w toku którego na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte; SAMOKSZTAŁCENIE- ...