Orzeł Piaski Wielkie

Czytaj Dalej

WIELKI

Wielka buława, laska, pieczęć w dawnej Polsce atrybuty władzy (także: godność, władza) hetmana wielkiego, kanclerza wielkiego i in. Wielki komtur najwyższy urzędnik i zastępca wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego; podskarbi zakonu; zob.

Stosunki polsko - krzyżackie w XV w.

Krzyżacy spodziewali się uderzenia na Pomorze Gdańskie, wielki mistrz skoncentrował, więc swoje wojska pod Świeciem.

"Krzyżacy" - streszczenie

Wielki mistrz pozwolił w zamian za niego stanąć w szranki krewnemu Kunona, jednak zwycięstwo nad nim nie przyniosło Maćkowi oczekiwanej satysfakcji. Widząc to wielki mistrz prowadzi do boju 16 stojących do tej pory w odwodzie chorągwi.

Folwark zwierzęcy streszczenie

Argumenty cieszącego się wielkim autorytetem starego knura wydały się zwierzętom oczywiste. Squealer odczytywał im zestawienia liczbowe, z których wynikało, że folwark osiągnął wielkie sukcesy w produkcji żywności.

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

W polityce międzynarodowej Kazimierz Wielki odnosił wielkie sukcesy. W polityce wewnętrznej Kazimierz Wielki również wykazywał wielką aktywność. Kazimierz Wielki podjął reformę systemu skarbowego i administracji.

Konferencje Wielkiej Trójki

Co się tyczy innych spraw zarządzono kontynuowanie wojny z Japonią do bezwarunkowej kapitulacji oraz utworzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Pięciu Mocarstw (dla świata) i czterech Mocarstw (dla Europy) w celu przygotowania traktatów pokojowych z Niemcami i ich sojusznikami- Mogłoby się wydawać, że powstanie Wielkiej Koalicji i spotkania Wielkiej Trójki są dowodem na to, że racja stanu jest ważniejsza niż sprzeczności ideologii czy ...

Układ sił w Europie po 1871 roku

Kiedy pod koniec XIX wieku Wielka Brytania postanowiła zerwac z polityką "splendid isolation" zwróciła się najpierw do Niemiec. Brak zaufania do Wielkiej Brytanii spowodował, że wkrótce stosunki między Londynem a Berlinem weszły w stan rosnącego napięcia.

Łukasz Górnicki (1527-1603)

Jak dworzanina, tak i «dworną panią» powinny zdobić liczne przymioty, cnoty i nauki: «szlachcianką sie urodzić, strzec sie wydwarzania, mieć wdzięczność we wszystkim, co pocznie, mieć dobre obyczaje, umieć niemało rzeczy, mieć dowcip wielki, wielkie baczenie, nie być hardą, zawistną, kłótliwą, swarliwą, kłamliwą, sprosną ąi o kim źle nie mówić»; z tym wszystkim jednak powinna być inna niż dworzanin: nie ...

Malbork

W kompleksie mieści się również wejście do dawnego pieca, ogrzewającego Wielki Refektarz oraz wejście do Kuchni, obsługującej odbywające się w nim uczty. Podejmowano tu decyzję wagi państwowej, wybierano wielkiego mistrza, itd.

Zanieczyszczenia środowiska

Ich obecność w świecie roślin i zwierząt stwarza wielki problem zwiazany z ilością i jakością produkowanej żywności. Wielkim zagrożeniem w skali globu są wspomniane wcześniej kwaśne opady atmosferyczne.

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji - Dziady

Konrad czuje, że nadeszła wielka chwila, chce jak mityczny Prometeusz podjąć samotną walkę z Bogiem w celu uszczęśliwienia narodu. To równanie się z Bogiem jest przejawem wielkiego indywidualizmu Konrada, jego zarozumiałości i pychy.

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

W Wielkiej Improwizacji ^ckiewicz czyni bohatera buntownikiem na miarę mitologicznego Prometeusza.

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

Inni wielcy pisarze realiści twórczość swą rozpoczynali od nowel.

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

Jerzy Andrzejewski pisał („Odrodzenie" 1947, nr 43), że „w rojeniach Henryka Sandomierskiego o zjednoczeniu Polski dzielnicowej w potężne królestwo, w jego wielkich planach, które się w proch rozsypują, dostrzec można świat czasów międzywojennych z totalitaryzmem i obroną wolności, z Polską poszukującą swego miejsca i swoich narodowych racji".

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Nadzieja to uczucie silniejsze chyba od wszystkich innych, często niezależne od nas, prawie zawsze nam towarzyszące, więc zauważalne także w wielkich dziełach literackich, które zasłużyły na swą szansę, ukazując mniej lub bardziej subiektywnie wszystkie dziedziny życia i psychiki człowieka.

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

Rodion Romanycz obrał sobie za wzór postać wielkiego Napoleona Bonaparte, który istotnie wpłynął na bieg historii. Kiedy Rodion pojął, że nie ma w morderstwie, którego dokonał, patetycznego, wielkiego celu na miarę Napoleona, że brak mu siły i woli wielkich ludzi, przeraził się.

Romantyzm pytania

W scenie więziennej Mickiewicz złożył hołd młodzieży za jej szlachetność, patriotyzm, solidarność i nieugiętość w obliczu; arystokrację reprezentują wysocy urzędnicy, oficerowie wyższi i generałowie, wielkie damy, hrabiowie, wielcy literaci; kosmopolityzm arystokracji, jej obojętność na sprawy narodowe, jawny serwinizm (służalczość) wobec zaborców posunięty aż do poniżającego płaszczenia się.

Rewolucja francuska i powrót monarchii we Francji

Wielki kongres zwycięskich aliantów zebrał się w Wiedniu, aby przywrócić ile możności stan rzeczy obalony przez burzę rewolucji. Przez blisko czterdzieści lal trwał w Europie pokój, następstwo wielkiego wyczerpania

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Nadzieja to uczucie silniejsze chyba od wszystkich innych, często niezależne od nas, prawie zawsze nam towarzyszące, więc zauważalne także w wielkich dziełach literackich, które zasłużyły na swą szansę, ukazując mniej lub bardziej subiektywnie wszystkie dziedziny życia i psychiki człowieka.

EMPEDOKLES

Jednakże Empedokles, mieszkaniec Wielkiej Grecji, znał już zachodnie szkoły filozoficzne, elejską i Pitagorejską. Drugie wielkie zagadnienie Empedoklesa było: Dlaczego żywioły łączą się i rozłączają?