Ormianie

Ormianie

Czytaj Dalej

Ormianin Aram Chaczaturian

Ormianin Aram Chaczaturian (1903-1978) był samoukiem. Szczególnie specyficzny jest jej liryzm; tu moe najpełniej przejawia sie zalenosckompozytora od wzorów rodzimego folkloru ormianskiego.

Gruzini i Ormianie

Turcy wszakże wyznaczyli na narodowego zwierzchnika, cywilnego patriarchęwszystkich Ormian w swoim państwie duchownego Grzegorza Enkserdżiana.