Orgelbrand

Czytaj Dalej

ORGELBRAND

Samuel Orgelbrand, 1810-68, syn niezamożnego kupca żyd. Maurycy Orgelbrand, 1826-1904, brat Samuela, w 1853 otworzył księgarnię wydawniczą w Wilnie, a w 1865 w Warszawie; jego nakładem ukazało się wiele cennych dzieł, m.

ORGELBRAND MAURYCY

ORGELBRAND MAURYCY, ur.

ORGELBRAND SAMUEL

ORGELBRAND SAMUEL, ur. Orgelbranda Synów, które istniało do 1919 (sprzedane krak.