Organizmy modelowe

Organizmy modelowe

Czytaj Dalej

Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Doping:polega na sztucznym podwyższaniu w niedozwolony sposób wydolności psychicznej i fizycznej organizmu,głównie za pomocą środków farmakologicznych.

Partie polityczne w Europie Środkowo - Wschodniej – cechy modelowe

Partie EŚW powstają w momencie „kryzysu partii”(zanik podziałów socjopolitycznych, rola telewizji, kryzys ideologii, odpływ członków) na świecie co wiąże się z tym, że przyjmują od razu nową formę, nie mogąc wcześniej funkcjonować na starych warunkach. Partie EŚW musiały się zmierzyć z takimi...

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

Osoby o ciemniejszej skórze, po to by ich organizm mógł wytworzyć wystarczającą ilość witaminy mogą potrzebować dziesięciokrotnie dłuższego wyeksponowania na działanie promieni słonecznych.

Gerontologia - Szanse medycyny estetycznej w hamowaniu procesu starzenia się organizmu ludzkiego

-liposunkcja Tendencje te do powstawania nowych działów postępu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej mogą opóźnić proces starzenia się (* Zabiegi medycyny regeneracyjnej- najnowszy pomysł ekspertów od poprawienia urody polega na wykorzystywaniu naturalnych mechanizmów tkwiących w organizmie człowieka.

Chemia fizjologiczna - Przestrzenie wodne organizmu (podział, wielkość, metody oznaczania)

Koniecznym okazuje się określenie wody całkowitej organizmu i objętości płynu pozakomórkowego.

Działanie alkoholu na organizm człowieka

Analizując złożony wpływ alkoholu na organizm, należy wspomnieć o jego oddziaływaniu na nasz system nerwowy.

PH W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

Silne zbuforowanie krwi i skoordynowane współdziałanie wielu układów sprawia, że organizm skutecznie broni swej izohydrii, czyli stałości stężenia jo-nów wodorowych, utrzymując pH krwi na bardzo stałym poziomie mimo zmiennej podaży kwasów i zasad.

Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki

Wśród wielu dziwnie brzmiących nazw używanych na lekcjach chemii jest kilka, które są powszechnie znane. Jedną z tych nazw, którą znają wszyscy, a gdy jest ona wymawiana podczas lekcji na ustach niektórych pojawia się uśmiech jest alkohol.

Alkohole to pochodne węglowodorów i są ich dwa rodzaje: metanol...

Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

Jednakże choroba popromienna przy postępującym spadku sił organizmu może doprowadzić do śmierci nawet po wielu miesiącach.

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów, umożliwiając przemianę materii i biorąc udział w wielu jej procesach. Wodna gospodarka organizmu zwierzęcego zależy głównie od środowiska, w jakim organizm żyje.

Kwaśne deszcze - WPŁYW NA ORGANIZMY ŻYWE

Dzieje się tak dlatego, że wskutek odżywiania się owadami znad zakwaszonych jezior i cieków wodnych do organizmu ptaków dostało się zbyt dużo aluminium, które zastąpiło wapń w skorupkach.

Rozwój organizmów w proterozoiku - Czas trwania i podział proterozoiku

Proterozoik jest drugą w dziejach ziemi erą (po archaicznej). Era ta trwała od ok. 2,5 mld do 570 mln lat temu. Dzielimy ją na:

- dolny (2,5mld - 1,7 mld),

- środkowy (1,7 mld - 900mln)

- górny proterozoik (900 - 570 mln).

Rozwój organizmów w proterozoiku - Formy życia w prekambrze

Są to przede wszystkim przedstawiciele jamochłonów, meduzy edicaria i mawronites, organizmy przypominające koralowce ośmiopromienne i skamieniałości jeżowców i rozgwiazd, przypuszczalnie spokrewnione z szkarłupniami i pierścienice, np.

Rozwój organizmów w proterozoiku - Chronologiczny rozwój organizmów

- 900 mln - 570 mln lat temu: środkowy proterozoik - 900 mln Udokumentowano pojawienie się w tym czasie pierwszych organizmów zwierzęcych zwanych protozoa.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Intoksykacja organizmów morskich

Ocenia się, że obecny poziom stężenia tych związków może być groźny dla początkowych stadiów rozwoju ryb i innych organizmów morskich.

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD KRWIONOŚNY

Następnie powraca do lewej strony serca, skąd wyrusza w podróż wokół reszty organizmu. Dwutlenek węgla zostaje usunięty z organizmu przy wydechu, a tlen wciągnięty z wdechem.

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD HORMONALNY

Każdy hormon wywiera charakterystyczny wpływ na określoną część lub cały organizm.

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD NERWOWY

Po pierwsze zbiera informacje z narządów zmysłu organizmu i przekazuje je do centralnego układu nerwowego.

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD MIĘŚNIOWY

Wszystkie czynne ruchy naszego ciała, od ściągnięcia brwi do wysokiego skoku, są możliwe dzięki działaniu mięsni. Od ich sprawności zależy również przebieg wielu procesów fizjologicznych, np. trawienie pokarmu czy krążenie krwi.

Wyróżnia się trzy typy mięśni. Do pierwszego zaliczane są...