Organizmy modelowe

Organizmy modelowe

Organizmy modelowe – organizmy, wykorzystywane w badaniach genetycznych ze względu na swoje cechy. Do tej pory nie znaleziono idealnego organizmu modelowego, ale są pewne cechy biologiczne, które bierze się pod uwagę, wybierając obiekt do eksperymentu.

Czytaj Dalej

PH W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

Silne zbuforowanie krwi i skoordynowane współdziałanie wielu układów sprawia, że organizm skutecznie broni swej izohydrii, czyli stałości stężenia jo-nów wodorowych, utrzymując pH krwi na bardzo stałym poziomie mimo zmiennej podaży kwasów i zasad.

Rozwój organizmów w proterozoiku - Chronologiczny rozwój organizmów

- 900 mln - 570 mln lat temu: środkowy proterozoik - 900 mln Udokumentowano pojawienie się w tym czasie pierwszych organizmów zwierzęcych zwanych protozoa.

HYDROKSYKWASY

Substancje organiczne syntetyzowane są przez organizmy samożywne w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy, natomiast organizmy cudzożywne czerpią substancje organiczne z innych organizmów - zjadając je lub pasożytując na nich.

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów, umożliwiając przemianę materii i biorąc udział w wielu jej procesach. Wodna gospodarka organizmu zwierzęcego zależy głównie od środowiska, w jakim organizm żyje.

Komórka jako podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmów

To różnicowanie ujawnia się wyraźnie już u pierwszych tkankowców, ale nawet pojedyncza komórka tworząca organizm pierwotniaka, potrafi elastycznie dostosowywać się do zmian środowiska i specjalizować w kierunku tych funkcji życiowych, które przynoszą największe korzyści i dają organizmowi największe szanse na przeżycie.

Rekombinacja DNA w medycynie i farmacji

Metody wprowadzenia genu także są dwie : albo pobiera się docelowe komórki z organizmu pacjenta , modyfikuje genetycznie in vitro , po czym powtórnie wprowadza do organizmu albo wprowadza się gen bezpośrednio do całego organizmu lub tkanki.

STRES - Informacje Ogólne

Stadium wyczerpania (the stage of exhaustion), uogólnione pobudzenie całego organizmu, podobnie jak w stadium reakcji alarmowej, które jednak nie służy już zwalczaniu stresora, jest natomiast wskaźnikiem rozregulowania funkcji fizjologicznych i utraty zdolności obronnych przez organizm; zużycia zapasów energii, prowadzące do zmęczenia lub załamania się homeostazy (a w przypadku krańcowym do śmierci).

Wydalanie jako jedna z podstawowych czynności życiowych organizmów

Organizmy te wydatkują na wydalanie zbędnych produktów znikomo małe ilości energii, w odróżnieniu od zwierząt posiadających wyspecjalizowane narządy wydalnicze.

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w organizmie (odżywianie i sport)

Jeżeli odżywiamy się nieregularnie, jemy szybko i co popadnie – nasz organizm zacznie domagać się zmiany, będzie nas alarmować, co objawi się złym samopoczuciem.

Organizacje jako organizmy

Jedna z nich traktuje ją jako organizm żywy, system egzystujący w szerszym otoczeniu, od którego jest uzależnione pod względem zaspokajania różnych potrzeb.

Edukacja zdrowotna wybrane zagadnienia

Składnik – to substancja zawarta w pożywieniu i wykorzystywana przez organizm. Składnik odżywczy – to najmniejsza cząstka organiczna lub nieograniczona, którą po uwolnieniu w procesach trawienia organizm może wchłonąć w przewodzie pokarmowym i wykorzystać do swoich celów.

Wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm

Ruch i ćwiczenia jako bodźce naturalne, oddziaływają na cały organizm.

Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Doping:polega na sztucznym podwyższaniu w niedozwolony sposób wydolności psychicznej i fizycznej organizmu,głównie za pomocą środków farmakologicznych.

Rozmnażanie

Rozwój progresywny Faza bierności (wczesne niemowlęctwo) *występuje pewien zastój rozwoju przy jednoczesnym intensywnym przystosowywaniu się wielu funkcji organizmu do czynników otaczającego środowiska zewnętrznego * płód nie rozwija własnych mechanizmów homeostatycznych – regulacja temperatury ciała, nerkowa regulacja chemicznego składu krwi, regulacja oddychania, reakcje na zakażenia nie są odpowiednio ukształtowane ...

Organizowanie nauki

Jeśli jest to sporadyczna noc – po prostu musisz ją odespać, tym zregenerujesz swój organizm i wszystko wróci do normy. Osłabiony organizm jest bardzo podatny na przeziębienia i różnorakie infekcje.

Wizje „naukowości" socjologii

Tak jak organizm biologiczny to nie prosta suma komórek, tkanek, organów, lecz spoista i wspólnie funkcjonująca całość, tak samo społeczeństwo to nie prosta suma ludzi, lecz zintegrowany i funkcjonujący organizm społeczny.

Antonin Artaud - Teatr okrucieństwa

Ograniczyć się do sztuki to pozbawić gest oddźwięku w organizmie, ten zaś od-dźwięk (jeśli gest został wykonany z należytą siłą i we właściwych warunkach), zapra-sza organizm, a wraz z nim, całą indywidualność, do przybrania postawy zgodnej ze spełnionym gestem.

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

Osoby o ciemniejszej skórze, po to by ich organizm mógł wytworzyć wystarczającą ilość witaminy mogą potrzebować dziesięciokrotnie dłuższego wyeksponowania na działanie promieni słonecznych.

Gerontologia - Szanse medycyny estetycznej w hamowaniu procesu starzenia się organizmu ludzkiego

-liposunkcja Tendencje te do powstawania nowych działów postępu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej mogą opóźnić proces starzenia się (* Zabiegi medycyny regeneracyjnej- najnowszy pomysł ekspertów od poprawienia urody polega na wykorzystywaniu naturalnych mechanizmów tkwiących w organizmie człowieka.

Pedagogika specjalna - Podstawowe pojęcia

Dysfunkcjonalność organizmu, także narządów zmysłowego poznania świata można określać jako predy­spozycję wywołującą powstanie sytuacji problemowych, w których za­chwiana została równowaga pomiędzy zewnętrznymi warunkami życia człowieka i jego ograniczonymi możliwościami radzenia sobie w sposób samodzielny.