Ordynariat polowy

Czytaj Dalej

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Podczas ostatnich kilku miesięcy analizowaliśmy utwory XXlecia międzywojennego, ale nie sądziłam, że przyjdzie chwila,w której będę musiała postawić samej sobie pytanie: który sposóbinterpretowania świata, tradycyjny czy awangardowy, realistyczny czy deformujący bardziej mi odpowiada? Żeby móc...

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Henryk Markiewicz dowodzi, ze pisarze II polowy XIV w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne, w to, co jednostkowe". Na wybranych przykladach dowiez slusznosci badz nieslusznosci tej opinii.

Druga polowa XIX w. to okres bujnego rozwoju kapitalizmu, okres klasowej segregacji i wszechwladzy...

Dzięki jakim wartościom wyróżnia się pisarstwo W. Potockiego na tle literatury drugiej połowy XVII wieku?

Polska literatura barokowa rozwijała się w dwóch nurtach: dworskim i dworkowym (sarmackim). Reprezentantami nurtu dworskiego są: Jan Andrzej Morsztyn oraz Daniel Naborowski, zaś literaturę sarmacką reprezentują: Jan Chryzostom Pasek i Wacław Potocki. Była to w sumie epoka, w której dużo i chętnie...

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Tak więc klasyfikacyjne użycie terminów pokrewieństwa nie jest jedynym sposo-bem grupowania ludzi  w klasy krewnych. Większość plemion pierwotnych nie jest podzielona tylko na rodziny, lecz także na większe grupy, które jednak do pewne-go stopnia posiadają charakter pokrewieństwa. I tak na pewnych...

Połowy RYB na świecie i w Polsce

Światowe połowy morskie i słodkowodne zwiększyły się w okresie powojennym ponad czterokrotnie i w 1994r. wyniosły ok. 109,6 mln ton, w tym połowy morskie 90%.

Około 50% światowej produkcji morskiej poławiają rybacy sześciu państw:

 

Chiny       Peru         Chile      Japonia        ...

Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Na przyczyny ataku Szwedów na złożył się w wyjątkowy wzrost ekspansywności Szwecji po wojnie 30 letniej z lat 1618-1648. Pozatym Szwecja obawiała się wzrostu Rosji na Bałtykiem, co mogło nastąpić w skutek wojny polsko-rosyjskiej z 1654r. Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla...

Walka o pozycje nad Bałtykiem od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVII w.

Kraj nas , Polska , miał bardzo bujną historie. Od początku swojego istnienia był nękany różnymi wojnami. Sąsiedzi nasi nie byli zbyt przyjaźnie do nas nastawieni. Już za czasów Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego mieliśmy problemy z Niemcami. Polska jednak nie miała tylko problemów z sąsiadami...

Wojny polsko - tureckie z 2 połowy XVII

1. Przyczyny.

2. Przebieg.

Na genezę wojen polsko - tureckich złożyła się napięta sytuacja. Mimo że w następstwie wojen z I połowy XVIIw. podpisano pokój w Chocimiu w 1621r. Poza tym w tym czasie wyraźnie wzrastała potęga militarna Turcji, a także zauważa się wzrost ekspansywności. Jest to...

Wojny polsko - szwedzkie z pierwszej połowy XVII wieku

Zygmunt III Waza na wolnej elekcji mimo trzech kontrkandydatów został wybrany królem Polski w 1587r.. Sytuacja była dość trudna, doszło nawet do wojny domowej, ale w czasie jej trwania Zygmunt III Waza zdołał dotrzeć do Polski do Krakowa i koronował się. W ten sposób doszło do połączenia dwóch...

Hodowla i połowy ryb

Od stuleci ludzie hodowali ryby dla ich mięsa. W średniowiecznych klasztorach na specjalnie zakładanych stawach trzymano karpie, których mięso było pokarmem zakonników. Rzymianie ho­dowali zarówno ryby słodkowodne, jak i morskie. Byli oni ekspertami w tej dziedzinie i potrafili nawet, jak to się czyni w...

Pieczarka polowa

 

Wygląd: jej biały, później żółknący, jedwabisty kapelusz może dochodzić do 20 cm średnicy. U młodych grzybów jest on pótkulisty, następnie płasko się uwypukla. Barwa zmienia się od początkowo delikatnie szarawej poprzez różową do ciemnobrunatnej.

Są one wolne. Piękny kontrast z nimi tworzy...

Czarcikęs polowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 15-100 cm wysokości, słabo rozgałęziona, o wzniesionych łodygach. Krótkie kłącze, które wygląda jak obgryzione (nazwa!). Dolne liście ogonkowe, przeważnie całobrzegie, owalne lub eliptyczne, górne mniejsze i lancetowate, siedzące. Ciemnoniebieskie lub...

Liryka od połowy XVIII w. do przełomu romantycznego.

Termin „l.", podobnie jak w staropolszczyźnie, nie występował w świadomości lit. tych czasów jako nazwa rodzaju lit.; jednakże w stosowanym ówcześnie trójczłonowym podziale poezji ze względu na sposób naśladowania rzeczywistości (zgodnie z tradycją antyczną, wywodzącą się z Poetyki Arystotelesa)...

LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII

LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII, powieść H. Rzewuskiego z l. konfederacyj radomskiej i barskiej, powst. prawdop. od ok. 1840, prwdr. (w „Tyg. Petersb.") i wyd. os. (t. 1-3) w Petersburgu 1845-46. Zamierzeniem autora było przeciwstawienie dwu środowisk społ.-kult. - szlachty...

POŁOWA

Zob. też Pół. Brzydka połowa (rodu ludzkiego) żart. mężczyźni. Część Hermesa zob. Hermes. Moja lepsza połowa moja żona; z powieści Arkadia hrabiny Pembroke, 3 (ang. The Countesse of Pembroke Arcadia, 1590) Sir Philipa Sidneya. Piękna, nadobna połowa (rodu ludzkiego) żart. kobiety.

Połowa...

Papiestwo od IV do połowy VIII wieku

-  Kościół powszechny rozpadł się na Kościoły narodowe: hiszpański, frankijski, longobardzki, irlandzki, anglosaski, bawarski

-  Roszczenia biskupa Rzymu do 1 miejsca w Kościele

-  cesarska administracja skupiała się w Rawennie

-  podniesienie się autorytetu moralnego biskupa Rzymu

*  mały wpływ na...

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

Religia w konfrontacji ze światem około połowy XIX wieku

 

Ze wszystkich największych religii (islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm), największą ewolucję w XIX wieku przeszło chrześcijaństwo.

1839 – skasowanie w Rosji Kościoła greckokatolickiego i wcielenie go do Cerkwi prawosławnej

Protestantyzm zaczął przechodzić okres renesansu, zaczął się okres...

Hiszpania pod panowaniem Burbonów I połowa XVIII wieku

 

Mocarstwo jakim była Hiszpania jeszcze w XVII w. zaczęło upadać. Wielkie kwoty uzyskiwane z kolonii nie były inwestowane w gospodarkę lecz przejadane, lub wydawane na mocarstwowe wojny. Hiszpania płaciła swym sojusznikom ogromne sumy pieniędzy. Tego molocha na glinianych nogach integrowała święta...

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

Pojęcie socjalizm upowszechniało się właśnie w tym okresie dzięki twórcom dynamicznej ideologii, głoszącej krytykę kapitalizmu i potrzebę stworzenia lepszego ustroju, opartego na społecznej własności środków produkcji. Twórcą nurtu socjalizmu francuskiego był Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon. Zdaniem Saint-Simona motorem rozwoju społecznego jest działalność klasy wytwórców / industrialistów / i postępy ducha ludzkiego. Ustroje społeczne są odbiciem ...