Oranż metylowy

Oranż metylowy

Czytaj Dalej

Alkohol metylowy i etylowy

Alkohol metylowy.

Zatrucie alkoholem metylowym

Przy podejrzeniu zatrucia alkoholem metylowym należy zawsze wykonać oznaczenie zawartości alkoholu metylowego we krwi pacjenta. 20) zapobiega powstawaniu produktów przemiany alkoholu metylowego.

Alkohol metylowy

A LK O H O L METYLOWY, m e ta n o l — związekchemiczny o wzorze CH*OH, zwany równieżspirytusem drzewnym, otrzymywany przeważniepodczas suchej (rozkładowej) destylacji drewna;jest cieczą bezbarw ną dobrze mieszającą się z wodą,pali się bladoniebieskim płomieniem; ma szerokiezastosowanie przy produkcji barwnikówi leków; shiży do skażania —►alkoholu etylowego;używany jest jako paliwo oraz jako rozpuszczalnikwielu -►substancji; jest silnie ...

Alkohol metylowy

(■methanolum, methanol); inaczej metanol, używany jest do celów technicznych oraz jako paliwo, stanowi również pozostałość po procesie destylacji i stałą domieszkę napojów alkoholowych (zwłaszcza koniaków, win, piwa i samogonu], bywa spożywany pomyłkowo zamiast alkoholu etylowego. Toksyczność a.m...