Opowieść o prawdziwym człowieku (film)

Opowieść o prawdziwym człowieku (ros. Повесть о настоящем человеке) – radziecki film wojenny z 1948 roku w reż. Aleksandra Stolpera na podstawie powieści Borysa Polewoja pod tym samym tytułem. Marzec 1942 na Froncie Wschodnim. Podczas walk w kotle Diemianskim zostaje zestrzelony radziecki pilot st. lejtn. Mariesjew. Kontuzjowany w obydwie nogi zaczyna pieszo przedzierać się ku swoim liniom...

Czytaj Dalej

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

Prawdziwy niepokój wzbudzało w nim bezpieczeństwo granic ojczystych i obronność kraju, wjego odczuciu, nie taka jak byćpowinna, stąd pragnienie "zreformowania" wnętrza Polaków i wyrugowanie ich egoizmu isamolubstwa.

Dżuma - bohaterowie

Jest śmieszny i zarazem poety­czny, prawdziwie człowieczy – Ten mężczyzna pięćdziesięcioletni, o żółtym i długim, zagiętym wąsie, wąskich ramionach i chudych członkach „pływał w ubraniach, które kupował zawsze zbyt wielkie, w złudzeniu, że będą się nosić dłużej”. Przed złem broni go zdolność do prawdziwej, głębokiej miłości.

BÓG - W LITERATURZE POLSKIEJ

Podobnie jak w literaturzeeur. wizja B. uzależniona była od upowszechnionegow różnych epokach kulturowych modelu B.; przedstawiano gozgodnie z wpływem ówczesnych rei. i filoz. prądów ideowych,a także hist, uwarunkowań lokalnych.

1. Średniowiecze — Na ukształtowanie się pojęcia B.w tym okresie...

GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

jest nie tylkostanem skażenia natury ludzkiej, lecz polega również na dziedziczeniuprawdziwej i rzeczywistej winy (tendencja proaugustyńska);uważali oni, że jakkolwiek Pismo św. jest egocentryzm, pogwałcenie prawdziwych relacjimiędzy ludzkim ja oraz boskim Ty, pomiędzy światem i ludźmi,osobą a wszechświatem.

Arystoteles i jego myśli. Celem dążenia człowieka jest szczęście.

Los zmusza nas niejednokrotnie do dokonywania wyborów miedzy dobrem i zlem. Wielokrotnie wybieramy w zyciu miedzy dobrem publicznym, wlasnym prywatnym interesem a poswieceniem sie dla ojczyzny. Mozliwosc dokonywania wyborów czyni czlowieka wolnym zdejmujac z niego jarzmo zniewolenia. W zyciu codziennym wielokrotnie podejmujemy decyzje, dokonujemy wyborów kierowani poczuciem dobra, ale dobro w naszym odczuciu moze byc zlem w odczuciu innych. Arystoteles mniemal, ze nature dobra znajdzie ...

Koncepcje psychologiczne człowieka.

Dążenia i motywy prawdziwe są zastępowane przez dążenia i motywy „mile widziane”.

Kultura jest wytworem aktywności człowieka i sposobem rozwiązywania problemów egzystencjalnych. Jak można przedstawić jej strukturę (składniki), jakie są warunki aktywności ludzkiej i według jakich mechanizmów

Kultura jest wytworem aktywności człowieka i sposobem rozwiązywania problemów egzystencjalnych. Jak można przedstawić jej strukturę (składniki), jakie są warunki aktywności ludzkiej i według jakich mechanizmów. Już od dawien dawna kultura jest towarzyszem życia codziennego każdej osoby. To każdy z nas wnosi do niej jakąś wartość materialną bądź duchową. Potem jest to nagromadzane, wzbogacane przez drugiego człowieka, a następnie utrwalane na lata, czyli ...

Socjologia w pigułce

Rodzina → przedmiot zainteresowań socjologii. Socjologia jako nauka ma 1,5 wieku, stosunkowo młoda nauka, moment narodzin socjologii 1837r. August Comte opublikował „Kurs nauki pozytywnej” 4 tom-socjologia.Różne definicje socjologii:Socjologia-nauka społeczna, której celem jest badanie, opisywanie i wyjaśnianie społecznych zachowań człowieka, grup ludzkich i wielkich społeczności. Podmiotem są ludzie, pewna cecha naszych zachowań-strona społeczna człowieka.Podmiotem ...

Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich.

Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich.

 

Na przełomie epok zarówno pisarze, jak i poeci ukazywali swych bohaterów wraz z otaczającym ich światem. W Średniowieczu i Baroku człowiek był tylko kruchą...

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.

Omów na wybranych przykładach.

Literatura podmiotu:

 

Christie Agatha : Autobiografia tom I , Warszawa , Hachette w porozumieniu z Prószyński i S-ka , 2004 , ISBN 83-7184-398-4

Christie Agatha : Autobiografia tom II...

Literatura współczesna wobec otaczającej rzeczywistości, o zmaganiu się człowieka z losem, ze złem, ocalająca człowieczeństwo.

Literatura współczesna wobec otaczającej rzeczywistości, o zmaganiu się człowieka z losem, ze złem, ocalająca człowieczeństwo.

 

Nikt nie rodzi się bohaterem, ale ważne jest to, jak człowiek zachowa się wobec otaczającej rzeczywistości, w momencie próby. Nie można zapomnieć o wpływie na...

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Pierwsza wojna światowa przerwała rozwój kultury modernistycznej w Europie. Nastąpił zmierzch dotychczasowej świadomości egzystencjalnej, tkwiącej jeszcze w XIX-wiecznych strukturach współżycia społecznego. Wojna i rewolucja październikowa, pobudzająca bierne dotąd...

Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich.

Na przełomie epok zarówno pisarze, jak i poeci ukazywali swych bohaterów wraz z otaczającym ich światem. W Średniowieczu i Baroku człowiek był tylko kruchą istotą rozdartą między wartościami niebieskimi a ziemskimi. " Był tylko trzciną, najsłabszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą ". Czy to...

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Prawdziwym bohaterem naszego czasu pozostaje kulturysta i właśnie jemu na „Konkursie piękności męskiej” z uwielbieniem biją brawa.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Prawdziwym bohaterem naszego czasu pozostaje kulturysta i właśnie jemu na „Konkursie piękności męskiej” z uwielbieniem biją brawa.

Człowiek w świecie absurdu. Jaki stosunek do świata ma bohater „Procesu” Franza Kafki?

Dwa lata po śmierci autora „Procesu”, jeden z niemieckich pisarzy i publicystów napisał: „Franz Kafka zogromnieje przez te lata, które nastapią teraz po jego śmierci”. Były to prorocze słowa, bowiem dzisiaj uznawany jest on za jednego z największych pisarzy XX wieku.

„Proces” uważany jest za...

Komedia - nowe formy przekazu: film, telewizja i radio.

Cotygodniowa półgodzinna porcja śmiałej satyry na zadufanie wyższych sfer, dewocję, zacofanie duchowieństwa, niezdarność policji oraz głupotę teleturniejów przyciągała przed telewizory prawdziwe tłumy.

ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA

Nauka o człowieku, która na podstawie danych objawienia Bożego i ich teol. interpretacji, zaaprobowanych przynajmniej milcząco przez—> nauczycielski urząd Kościoła, wyjaśnia fakt pojawienia się pierwszych ludzi na ziemi, naturę człowieka, jego wywyższenie do stanu nadprzyr., upadek, odrodzenie w...

BÓG - W DZIEJACH TEOLOGII

(czyli 3 osób i ich wspólnej istotyjako czwartego członu), i podkreślił, że „jedna jest najwyższarzeczywistość, niepojęta i nie wysłowiona, która jest prawdziwieOjcem, Synem i Duchem Świętym; 3 osoby są razem i każdaz nich osobno; dlatego w B.

BÓG - W TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

Wbrew klasycznej tezie, żeposzczególne osoby boskie nie mogą mieć żadnych realnychrelacji na zewnątrz, Rahner podkreślił, że tylko i wyłącznieSłowo stało się prawdziwie i rzeczywiście człowiekiem, a nieOjciec czy Duch Święty.