Gerontologia - Rola aktywności intelektualnej w opiniach procesu starzenia się

*Szewczuk – uznał, że możliwości intelektualne są niezależne od jego wieku metrykalnego i mogą trwać na zadowalającym poziomie aż do końca nawet bardzo długiego życia.

* Rembowski – twierdzi, że ograniczenie zdolności uczenia się nie występuje nawet w wieku 60 lat

Sprawny umysł opóźnia proces...

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Opinia własna

Według mnie był to chyba najtragiczniejszy okres w historii Polski, no może za wyjątkiem wojen w XX w. Polska praktycznie nie miał własnego zdania, w kraju, ani na arenie międzynarodowej. O całym jej losie, jak mogliśmy przeczytać wyżej, decydowały trzy państwa: Austria, Prusy i Rosja. Jedynym...

Jakie znaczenie posiada pozytywna opinia o przedsiębiorstwie?

Przedsiębiorstwo przedstawia się w korzystnej formie, by uzyskać zaufanie i pozytywne nastawienie ze strony zewnętrznych i wewnętrznych grup interesów. Przedsiębiorstwo przestawia się poprzez jednoznaczne określenie swej tożsamości.

Ukazanie się przedsiębiorstwa jako organizacji godnej zaufania...

PolskiBus - jakie opinie?

Od jakiegoś czasu ostro promowany jest PolskiBus, że tanio, szybko z internetem. Ktoś już korzystał i może się wypowiedzieć czy faktycznie szybko i bez problemów a najważniejsze czy na pokładzie był ten zapowiadany internet dostępny? Niby piszą, że internet jest ale pewności nie dają...proszę o...

Opinia ekspertów

Przedsiębiorstwa mogą również otrzymyw ać prognozy od ekspertów, tj.: dealerów, dystrybutorów. dostawców, konsultantów marketingowych i stowarzyszeń handlowych. Stąd też. producenci sam<x'hcxlów regularnie ankietują swoich dealerów , pytając o krótkookresowe prognozy popytu. Szacunki dealerów mają...

Kształtowanie się poglądów i opinii kryminologicznej.

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał. Kryminologia – to nauka społeczna zajmująca się badaniem i gromadzeniem całościowej wiedzy na temat przestępstwa jako pewnej szczególnej formy zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego zjawiska społecznego, a także osoby sprawcy ...

LIDER OPINII

Osoba prezentująca określone wzorce zaspokajania potrzeb, mogące być przed-miotem naśladownictwa i upowszechniania w danym —> segmencie rynku. L.o.cechuje relatywnie wysoki poziom samooceny, otwarty stosunek do świata,wysoki status materialny i społeczny, wszechstronna aktywność zawodowa,„pionierskie" i...