Operacjonizm

Czytaj Dalej

OPERACJONIZM (operacjonalizm)

Operacjonizm łączy w sobie —> empiryzm (3) metodologiczny z —> pragmaty­zmem (1), twierdząc, że każde pojęcie na­ukowe powinno być powiązane z do­świadczeniem za pośrednictwem ściśle podanych — jednoznacznie wskazanych i powtarzalnych — operacji empirycz­nych.