Opera Dolnośląska

Czytaj Dalej

Jak powstała opera w Sydney?

Budynek opery w Sydney jest jednym z najlep­szych w świecie pod względem zarówno akusty­ki, jak i funkcjonalności* Do zakończenia inwestycji w 1973 roku koszt budowy opery wyniósł 102 miliony dolarów.

BAL W OPERZE

BAL W OPERZE, poemat satyryczny J.

CYGANIE. Opera we 3 aktach

Opera we 3 aktach, opera F. Mireckiego w Warszawie,1854 (w przeróbce) w Wilnie jako libretto opery S. w literaturze oświecenia, należy też do najbardziej udanychprób stworzenia rodzimej —» opery.

MATKA SPARTANKA. Opera we 3 aktach

Opera we 3 aktach, opera F.

OPERA, widowisko scen.

OPERA, widowisko scen. oper radiowych. 1977; Mała Biblioteka Operowa (w tej serii m.

METROPOLITAN OPERA HOUSE

Pierwszy budynek operowy w USA, przy Broadwayu i 39.

OPERA

The Beggar 's Opera, opera komiczna, „opera z ulicznych śpiewek" (ang. ballad opera), „opera hultajska" (Londyn 1728, wyd. Była satyrą na operę włoską, na jej sztuczną górnolotność i napuszoność, na kult primadonn i kastratów.

Narodziny opery

Opera popularna Wraz z rozwojem opery zmieniała się relacja pomiędzy muzyką a tekstem. Ekspansja opery w Europie Poza Italią w sztuce operowej rozmiłowała się również publiczność francuska.

Opera włoska - Rossini, Verdi, Puccini i inni

Opera buffa Opera seria miała rywalkę w postaci opery komicznej (opera buffa) - podział na te dwie formy nastąpił około połowy XVIII wieku.

Współczesna opera

Benjamin Britten (1913-1976) w swym dziele Peter Grimes, którego premiera odbyła się w roku 1945, nie kryje fascynacji operą Wozzeck. Znowu, w przeciwieństwie do heroicznych postaci klasycznej opery, pojawia się wątek bohatera słabego i bezbronnego.

EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

Landgraf, Die Einführung des Begriffpaares „opus operans" und „opus operátům" In die Theologie, DTh 29(1951)211-223; Landgraf DIU 1, 145-158; E.

Ex opere operantis

(łac. “na podstawie tego, czego dokonał działający”). Usposobienie podmiotu ko-nieczne przed przyjęciem sakramentu, które jednak działa niejako przyczyna, lecz raczej jako warunek pełnej skuteczności łaski Bożej (zob. DH 781, 1451, 1601-1613; ND 1309, 1311-1323, 1410).

Zob. sakrament.

Województwo dolnośląskie

Powierzchnia 19.948 km2, 3 mln mieszkańców. Obszar ten wchodzi w skład dużych jednostek geograficznych, układających się dość równolegle w przebiegu pn. zach. - pd. wsch. w dorzeczu środkowej Odry. Od pn. jest to Obniżenie Głogowsko-Milickie wzdłuż pradoliny doliny Baryczy. Na podmokłym terenie...

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Opera

Opera stawała się coraz ciekawsza; z myślą o wzrastającej liczbie odbiorców powstawały publiczne teatry operowe (W związku z publicznym charakterem teatrów operowych nastąpiły istotne zmiany w organizacji przedstawień: powstał urząd impresaria, zrodziło się pojęcie sezonu operowego (staglone), a ponadto znacznie wzrosły honoraria śpiewaków (najwy­żej płatną grupę stanowili kastraci).

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne

Ważnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie w roku 1883 gmachu Metropolitan Opera House w Nowym Jorku na Brodwayu (Od 1966 roku Metropolitan Opera House mieści się w nowym gmachu w Lincoln Center i jest jedną z najsłynniejszych scen operowych świata.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Francja

Największym osiągnięciem XIX-wiecznej opery francuskiej jest Car-men Georges'a Bizeta, wystawiona w Paryżu w 1875 roku, ostatnia opera tego kompozytora, a zarazem pierwsza francuska opera realistycz­na.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Włochy

Gioacchino Rossini zasłynął w historii muzyki przede wszystkim jako jeden z najwybitniejszych kompozytorów oper buffa. Bellini zasłynął jako twórca oper poważnych: Norma, Lunatyczka i Purytanie, Bellini wprowadzał niekiedy elementy liryczne, co znajdowało wyraz w melodyce, tj.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Niemcy

Jako poeta i historyk sztuki Wagner poświęcał wiele uwagi sprawom sztuki i jej koneksjom z innymi dziedzinami życia, o czym świadczą takie opracowania, jak: Kunst und Klima (Sztuka i klimat), Kunst und Reuolution (Sztuka i rewolucja), Religion und Kunst (Religia i sztuka) oraz dotyczące już samego dramatu muzycznego — trzytomowa rozprawa Oper und Drama (Opera i dramat) i Das Kunstwerk der Zukunft (Dzieło sztuki przyszłości).

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Kraje słowiańskie

Opera baśniowa była pretekstem do odejścia od operowego dramatyzmu na rzecz rozwijania kolorystyki dźwiękowej. Opera Manru Ignacego Jana Paderewskiego, skomponowana w 1901 roku na podstawie Chaty za wsią Kraszewskiego, przez zastosowanie motywów przewodnich nawiązuje w ogólnej koncepcji dzieła do idei dramatu muzycznego.

Początki opery

Opera — najszlachetniejsze dziecie renesansu — przenosi odbiorców muzyki zesfery wspólnej kontemplacji piekna w sfere przeycia subiektywnego. Warto dodac, e samanazwa opera pojawiła sie stosunkowo pózno — we Włoszech dosc długo obowiazywałanazwa dramma per musica.