Opera Dolnośląska

Czytaj Dalej

OPERA, widowisko scen.

OPERA, widowisko scen. oper radiowych. 1977; Mała Biblioteka Operowa (w tej serii m.

Georg Friedrich Handel - Utwory wokalno - instrumentalne

Wśród ostatnich oper kompozytora na uwagę zasługują opery Ariodante, Terpsychora i Alcina, które na­wiązują do opery francuskiej, o czym przekonuje zwłaszcza znacząca rola chórów oraz obecność partii baletowych w projekcji scenicznej dzieła.

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Twórczość operowa

Wyraźna dominacja i popularność opery włoskiej wpłynęła na sposób komponowania oper przez twórców w innych krajach. Tradycje baletowe ośrodka francuskiego przyczyniły się do powstania we Francji oper widowiskowo-baletowych, które historycy łączą zwykle z pojęciem stylu galant.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne

Ważnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie w roku 1883 gmachu Metropolitan Opera House w Nowym Jorku na Brodwayu (Od 1966 roku Metropolitan Opera House mieści się w nowym gmachu w Lincoln Center i jest jedną z najsłynniejszych scen operowych świata.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Kraje słowiańskie

Opera baśniowa była pretekstem do odejścia od operowego dramatyzmu na rzecz rozwijania kolorystyki dźwiękowej. Opera Manru Ignacego Jana Paderewskiego, skomponowana w 1901 roku na podstawie Chaty za wsią Kraszewskiego, przez zastosowanie motywów przewodnich nawiązuje w ogólnej koncepcji dzieła do idei dramatu muzycznego.

Opera w Wenecji

Napisał 17 oper, w którychwczesnie wprowadza schemat arii da capo.

Opera we Francji przed Lullym

Dzieło to — a raczej ten typ opery - podobał sie władczyni do tego stopnia, e postanowiłaprzeniesc te forme do Parya. Opera włoska nie przyjeła sie od razu: natrafiały na powane oporyzwłaszcza sceny afektowane.

Opera werystyczna

Opera powstała we Włoszech i była — obok muzyki koscielnej — domena zainteresowanpokolen twórców. Wołano oprawde i rzeczywistosc, krytyka oper od lat szła przecież w tym kierunku.

Jak powstała opera w Sydney?

Budynek opery w Sydney jest jednym z najlep­szych w świecie pod względem zarówno akusty­ki, jak i funkcjonalności* Do zakończenia inwestycji w 1973 roku koszt budowy opery wyniósł 102 miliony dolarów.

BAL W OPERZE

BAL W OPERZE, poemat satyryczny J.

CYGANIE. Opera we 3 aktach

Opera we 3 aktach, opera F. Mireckiego w Warszawie,1854 (w przeróbce) w Wilnie jako libretto opery S. w literaturze oświecenia, należy też do najbardziej udanychprób stworzenia rodzimej —» opery.

MATKA SPARTANKA. Opera we 3 aktach

Opera we 3 aktach, opera F.

DAMA

Verdi wyprzedził o kilkadziesiąt lat w tej operze kierunek zwany weryzmem (naturalizmem), stąd początkowe fiasco opery u całkiem nie przygotowanej do takiego dzieła publiczności. Opera (Petersburg 1890; wyst.

OPERA

The Beggar 's Opera, opera komiczna, „opera z ulicznych śpiewek" (ang. ballad opera), „opera hultajska" (Londyn 1728, wyd. Była satyrą na operę włoską, na jej sztuczną górnolotność i napuszoność, na kult primadonn i kastratów.

Narodziny opery

Opera popularna Wraz z rozwojem opery zmieniała się relacja pomiędzy muzyką a tekstem. Ekspansja opery w Europie Poza Italią w sztuce operowej rozmiłowała się również publiczność francuska.

Opera włoska - Rossini, Verdi, Puccini i inni

Opera buffa Opera seria miała rywalkę w postaci opery komicznej (opera buffa) - podział na te dwie formy nastąpił około połowy XVIII wieku.

Richard Wagner

Założeniem Wagnera było bowiem zerwanie z tradycyjną kompozycją opery, jako przedstawienia składającego śię z postępujących po sobie kolejno arii.

Od Brahmsa do Mahlera - Johannes Brahms, Anton Bruckner, Richard Strauss, Gustav Mahler

Ukończył studia w wiedeńskim konserwatorium i od 1897 do 1907 roku z dużym powodzeniem sprawował funkcję dyrektora Opery Wiedeńskiej. przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie pracował jako dyrygent w tamtejszej filharmonii oraz w Metropolitan Opera.

Współczesna opera

Benjamin Britten (1913-1976) w swym dziele Peter Grimes, którego premiera odbyła się w roku 1945, nie kryje fascynacji operą Wozzeck. Znowu, w przeciwieństwie do heroicznych postaci klasycznej opery, pojawia się wątek bohatera słabego i bezbronnego.

Balet

Gizela miała premierę w 1841 na deskach Opery Paryskiej, z Carlottą Grisi w roli tytułowej. Natomiast inny protegowany Diagilieva, Serge Lifar, stanął na czele Opery Paryskiej i zdominował balet francuski.