Omdlenia

Czytaj Dalej

Omdlenie

Omdlenie trwa zwykle krótko, zaledwie kilka, wyjątkowo do kilkunastu minut, przy czym sama utrata przytomności rozciąga się na kilkanaście sekund, najwyżej kilka minut.

Omdlenia

Nie mają związku z chorobami omdlenia w zespole hipotonii ortostatyćznej; obniżenie ciśnienia tętniczego i omdlenie występują przy nagłej zmianie pozycji na stojącą.

Omdlenia kardiogenne

Omdlenia kardiogenne stanowią przyczynę omdleń rzadszą niż omdlenia wazowagalne, ale stanowią potencjalne zagrożenie życia. W wywiadzie rodzinnym dotyczącym zespołu wydłużonego QT mogą być stwierdzone nagłe zgony lub głuchota; omdlenie często wiąże się z emocją, hałasem.

Omdlenia wazowagalne

Leczenie polega przede wszystkim na unikaniu sytuacji, w których dochodzi do omdlenia (zwłaszcza długotrwałego stania w źle wentylowanych pomieszczeniach).

Padaczka, omdlenie, krawienia

obfity posiłek, szybkie spożywanie posiłku, znużenie, monotonne zajęcia, przegrzanie ciała OMDLENIE - jest krótką utratą przytomności spowodowaną przejściowym niedotlenieniem (niedokrwieniem) komórek mózgu.