Oligarchia

Czytaj Dalej

Teoria demokratycznej oligarchii R. Michelsa

- elita polityczna odgrywa w społeczeństwie strategiczną rolę i jej jakość ma istotny wpływ na wyjaśnianie procesu historycznej zmiany (adaptacja od Moski); do rządzenia potrzebna jest wola polityczna, obejmująca takie cechy jak odwaga, dążenie do władzy, wiara w siebie (adaptacja od Pareta) - żelazne zasady oligarchii odnoszą się jedynie do dużych organizacji(powyżej 1000 osób) Michels używa terminu oligarchia jedynie w odniesieniu do rządzącej ...

Oligarchia magnacka w Polsce

Oligarchia magnacka ostatecznie zapanowała w II połowie XVII w. Jednocześnie rządy oligarchii magnackiej świadczyły o słabości wewnętrznej państwa (nastąpił rozkład aparatu państwowego, upadek gospodarczy, upadek kultury).

Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

Elity przed Pareto: Religijne Wojownicy Arystokracja Oligarchia Neto i merytokracja – XIX w.

Michał Korybut Wiśniowiecki i rządy oligarchii magnackiej

 

Po abdykacji Jana Kazimierza, doszło do kolejnej burzliwej elekcji w wyniku której na tronie zasiadł, w 1669 roku syn Jaremy Wiśniowieckiego, Michał Korybut Wiśniowiecki.

Z chwilą objęcia rządów przez niedołężnego władcę, trwał zamęt na Ukrainie. Doroszenko, hetman kozaczyzny prawobrzeżnej...