Ołdrzychowice Kłodzkie

Ołdrzychowice Kłodzkie

Czytaj Dalej

BENEDYKTA z KŁODZKA bł.

Była prawdopodobnie cysterką i poniosła śmierć męczeńską w XVI w.; bollandyści wspomnieli ją 6 VII w rubryce „Praetermissi" (ASanc Julii II250).

 

J.M. Canivez, DHGE VII 1060.

BYSTRZYCA KŁODZKA

Parafia i dekanat w archidiec.wrocławskiej (od 1945). W XI w. B. była osadą słow., którejok. 1250 kasztelan czes. Gaweł z Lemberku nadał prawa miejskie;1313 król Jan Luksemburski włączył B. w poczet miastkról. (otrzymała wówczas herb z czes. srebrnym lwem na czerwonympolu); od 1526 wraz z ziemiami czes. i...

Kotlina Kłodzka 332.54

Kotlina Kłodzka 332.54 332.54 Kotlina Kłodzka 332.5 Sudety Środkowe 33. Masyw Czeski 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim 3. Pozaalpejska Europa Środkowa Europa Zachodnia Po zachodniej stronie zapadliska znajdują się Góry Bystrzyckie (332.53), po wschodniej Masyw Śnieżnika (332.62) i jego północne przedłużenie (Krowiarki), zachodnie ramię Gór Złotych (332.61) i Góry bardzkie (332.45). Granica północna nie jest wyraźnie zarysowana i orograficznym ...

KŁODZKO, miasto-twierdza w Kotlinie Kłodzkiej na Śląsku

Oblegane w 1807 przez oddziały Związku Reńskiego i sas. pod dow. ks. Hieronima Bonapartego. Komendę nad prus. załogą sprawował hr. von Gótzen. Początkowo Francuzi ograniczali się do blokowania miasta, główny atak przypuścili w nocy z 23 na 24 VI. Twierdza kapitulowała 26 VI.