Ołdrzychowice Kłodzkie

Ołdrzychowice Kłodzkie

Ołdrzychowice Kłodzkie (niem. Ullersdorf) – wieś sołecka w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego. Ołdrzychowice Kłodzkie są położone w Dolinie Białej Lądeckiej pomiędzy Wzgórzami Rogówki, znajdującymi się w Kotlinie Kłodzkiej oraz Górami Złotymi na...

Czytaj Dalej

Nizina Śląska

Nizina Śląska stanowi rozległą równinę o powierzchni 12734 km2, której osią z południo-wschodu na północo-zachód płynie Odra, przyjmując z lewej strony: Osobłogę, Nysę Kłodzką, Oławę, Ślężę, Bystrzycę i Kaczawę, z prawej zaś - Małą Panew, Stobrawę i Widawę. Równina sąsiaduje od...

BYSTRZYCA KŁODZKA

Parafia i dekanat w archidiec.wrocławskiej (od 1945). W XI w. B. była osadą słow., którejok. 1250 kasztelan czes. Gaweł z Lemberku nadał prawa miejskie;1313 król Jan Luksemburski włączył B. w poczet miastkról. (otrzymała wówczas herb z czes. srebrnym lwem na czerwonympolu); od 1526 wraz z ziemiami czes. i...

Kotlina Kłodzka 332.54

Kotlina Kłodzka 332.54 332.54 Kotlina Kłodzka 332.5 Sudety Środkowe 33. Masyw Czeski 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim 3. Pozaalpejska Europa Środkowa Europa Zachodnia Po zachodniej stronie zapadliska znajdują się Góry Bystrzyckie (332.53), po wschodniej Masyw Śnieżnika (332.62) i jego północne przedłużenie (Krowiarki), zachodnie ramię Gór Złotych (332.61) i Góry bardzkie (332.45). Granica północna nie jest wyraźnie zarysowana i orograficznym ...

Regiony turystyczne Polski

O atrakcyjności turystycznej decydują przede wszystkim;                                                               

walory...

Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy

Platforma wschodnioeuropejska

Występuje na obszarze północno-wschodniej części Europy. Wyróżniamy dwie części:

- dolną - fundament krystaliczny - skały prekambryjskie

- górną - pokrywa platformowa - młodsza, skały pochodzenia osadowego

Fundament krystaliczny wynurza się spod przykrywających go...

Charakterystyka powiatu nyskiego

Powiat nyski tworzą gminy: Głuchołazy ,Kamiennik ,Korfantów ,Łambinowice ,Nysa ,Paczków ,Pakosławice ,Otmuchów ,Skoroszyce .Nowo utworzony powiat jest regionem o szczególnym znaczeniu i niezwykłych walorach .O jego wyjątkowym znaczeniu decyduje przede wszystkim położenie w jednym z najpiękniejszych...

Dolny Śląsk - Informacje ogólne

Dolny Slask jest bez watpienia jednym z najwazniejszych regionów Polski. Naszym wspólnym zadaniem jest to, aby stal sie równiez województwem sukcesu, najsilniejszym regionem Polski i znaczacym regionem Europy. Mamy po temu liczne przeslanki.

Pierwsza sa mieszkancy regionu, ludzie zaradni i twórczy kultywujacy...

DUSZNIKI - ZDRÓJ

Urocze sudeckie uzdrowisko, położone na wysokości 560-950 metrów nad poziomem morza przyciąga turystów i kuracjuszy przez cały rok. Spełnia ono funkcje miejscowości uzdrowiskowo-klimatycznej. Znajdują się tu ponadto zakłady przemysłu elektrotechnicznego i huta szkła. W mieście funkcjonują liczne domy...

Euroregiony Polski - EUROREGION "GLACENSIS"

Umowę o utworzeniu Euroregionu podpisano 5 grudnia 1996 r. między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej.

Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzi 17 gmin i miasta takie jak Kłodzko, Nowa Ruda i Bystrzyca...

Sieć hydrograficzna Polski

Rzeka - woda płynąca w sposób ciągły lub okresowy, w korycie opadającym zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu. Ujście a) deltowate morza śródkontynentalne (zamknięte)

b) lejkowate morza otwarte

zlewisko - obszar, z którego wszystkie rzeki spływają do jednego morza

dorzecze - obszar, z którego...

Przemysł drzewny i papierniczy w Polsce

Przemysł drzewny

Rozmieszczenie przemysłu drzewnego, w skład którego wchodzą przemysł tartaczny, płyt i sklejek, stolarki budowlanej, meblarski, opakowań drewnianych i zapałczany, charakteryzuje znaczny stopień rozproszenia. Wynika to przede wszystkim z dużego uzależnienia lokalizacji większości...

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Podział

Sudety dzielimy na następujące regiony:

- Sudety Zachodnie (w ich skład wchodzą następujące pasma: Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie i Karkonosze oraz Kotlina Jeleniogórska),

- Sudety Środkowe (Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie...

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna

Sudety Zachodnie:

Budowa geologiczna Sudetów Zachodnich jest bardzo charakterystyczna, środkową część tworzy wielki batolit granitowy, związany z fałdowaniem hercyńskim, otoczony metamorficznymi seriami skalnymi. Trwające dziesiątki milionów lat procesy denudacyjne doprowadziły do zrównania starych...

Sudety - Informacje ogólne

Rodzaj krajobrazu naturalnego: Kontrast między stromymi stokami i łagodnymi wierzchowinami jest typowym elementem krajobrazu Sudetów. Charakterystyczne jest również to, że obok pasm górskich występują rozległe kotliny otoczone ze wszystkich stron górami. Odwadniające je rzeki przebijają się przez góry...

Sudety - WAŻNIEJSZE OBIEKTY

Wodospad Wilczki - w Międzygórzu podziwiać możemy Wodospad im. Stefana Żeromskiego na rzece Wilczce, jeden z większych w Sudetach. Jeszcze na początku roku 1997 mierzył on 27m. Po lipcowej powodzi jego wysokość zmniejszyła się o kilka metrów.

Bazylika w Wambierzycach - Położone u podnóża Gór...

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego. Został on zapoczątkowany po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który w swoim testamencie podzielił państwo polskie między swoich synów oraz uniemożliwił możnym panom i władcom zdobywania tronu...

Polityka władców polskich po zjednoczeniu

Plan wydarzeń przedstawionych w książce Pawła Jasienicy "Polska Piastów"

( od rozdziału "Próby zjednoczenia").

Próby zjednoczenia

I

1. 1278r. - śmierć Bolesława Rogatki ( księcia śląskiego).

2. 1279r. - śmierć Bolesława Wstydliwego ( księcia małopolskiego) oraz Bolesława Pobożnego...

Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego

"Dwudziestego piątego maja roku Pańskiego 992-według niemieckiej kroniki-w dziesiątym roku panowania Ottona III... książę Mieszko, sędziwy już wiekiem i gorączką zmożony, przeniósł się z tego miejsca wygnania do wiekuistej ojczyzny, pozostawiając swoje państwo do podziału między kilku książąt."...

Polska w latach 1944 – 1945 - SPRAWA POLSKI NA KONFERENCJI POCZDAMSKIEJ

Jednym z celów konferencji poczdamskiej było ustalenie granicy zachodniej państwa polskiego. 23 lipca przybyła do Poczdamu delegacja polska. Jej zdecydowana postawa i poparcie ze strony ZSRR rozstrzygnęło sprawę na korzyść Polski. Polska odzyskała:

a) terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej,

b)...

Polska za pierwszych Piastów

W 843r. Po zawarciu traktatu w Verdum nikomu nie znany skryba francuski spisał w Akwizgranie cenny i tajemniczy dokument "Geograf Bawarski". Zamieszczone w nim informacje stanowiły o istnieniach organizmów politycznych na ziemiach polskich zawierała opis terytorium plemiennych, głównie słowiańskich. W drugiej...