Okrzemki

Okrzemki

Okrzemki (Bacillariophyceae, Bacillariophyta, Diatomophyceae) – klasa lub gromada jednokomórkowych glonów. Ściana komórkowa (zwana skorupką) tych organizmów wysycona jest krzemionką stanowiącą ok. połowy suchej masy komórki. Ściana komórkowa składa się z dwóch połówek zachodzących na siebie brzegami i tworzących swojego rodzaju puszkę (theca). Górna część (wieczko, epitheca) zachodzi na dolną...

Czytaj Dalej

OKRZEMKI (Bacillariophyceae)

Okrzemki zasiedlają wszystkie wodne i wilgotne środowiska, a nawet spotykane są w najbardziej niekorzystnych obszarach, jak np. Osady ich pancerzyków utworzyły minerał diatomit, w formie sypkiej zwany ziemią okrzemkową, który w 1 cm3 zawiera 2,5 mld pancerzyków okrzemek.

Czym są Okrzemki

Dzieli się okrzemki na 2 podklasy: okrzemki promieniste (Centricae) - skorupki koliste i okrzemki pierzaste (Pennatae) - skorupki wydłużone. Po śmierci okrzemków ich skorupki opadają na dno zbiornika i nie ulegają rozkładowi - w ten sposób tworzą się osady zwane ziemią okrzemkową, złożone w 90% z krzemionki.

Antarktyda - ŻYCIE NA ANTARKTYDZIE

Planktonowe i żyjące w lodzie morskim okrzemki są pokarmem dla planktonicznych skorupiaków, głównie tzw.

Atlantyk

Na plankton roślinny składają się okrzemki, bruzdnice, kokolitofory i sinice.

Charakterystyka plechowców

jajowe) i przelewa do niej swą zawartość - przedstawiciele: roztoczek (SaprolegniaI); drzewnik winorośli (Plasmopara viticola); fitoftora (Phytophthora infestans) Skoczkowce (Chytridiomycetes) - przedstawiciele (Synchytrium endobioticum) Sprzęźniaki (Zygomycetes) - wybitnie lądowe - rozmnażanie bezpłciowe - nieruchliwe zarodniki - rozmnażanie płciowe - kopulacje całych organów płciowych (+, -); powstaje wielojądrowa zygospora; kiełkując przechodzi mejozę i ...

Glony i ich miejsce w łańcuchu troficznym

Jest ich ponad 20 tysięcy gatunków, do których zalicza się głównie sinice, eugleniny, okrzemki, zielenice, brunatnice i krasnorasy.

Glony - Charakterystyka gromad glonów

Chryzofity - najliczniejsze są okrzemki, organizmy jednokomórkowe, występujące w wodzie i glebie.

Glony - Chryzofity (Chrysophta)

Prawie 3/4 wszystkich substancji organicznych powstających w wyniku fotosyntezy jest produkowane przez okrzemki 9. Przedstawiciele :okrzemki,

Rośliny owadożerne

Warto dodać, że niektóre robaki, larwy owadów, okrzemki i wstężnice żyją w soku trawiennym dzbaneczników.

Morza i wybrzeża

okrzemki i bakterie), jak i te największe - walenie.

Epoka waleni

Te drobne formy życia, a także bardzo małe i liczne glony jak okrzemki oraz bruzdnice w czasie ery kenozoicznej stanowiły główną grupę producen­tów materii organicznej w morzach.

Jak hoduje się krewetki?

Krewetki hoduje się w wodzie z ogromną ilością okrzemek, drob­nych jednokomórkowych organizmów stanowią­cych główne źródło pokarmu krewetek. Okrzemki występują najczęściej na powierzchni wody zarów­no w morzach, jak i jeziorach oraz rzekach.

Jak powstają skamieniałości?

Z niego, oprócz gąbek krzemionkowych, budują swoje szkieleciki jednokomórkowe glony okrzemki geologiczne, w których krzemionkowe organizmy są istotnym składnikiem skał, jak na przykład kreda pisząca czy wapienie górnej jury, w których masowo występują gąbki krzemionkowe. glony wapienne i okrzemki) nie wytwarzają mineralnych szkieletów.

Tereny wilgotne - Bakterie

Pospolite okrzemki (Diatomeae) wykorzystały w tym celu krzemionkę.

Flora i fauna terenów wilgotnych

Okrzemki o najrozmaitszych kształtach występują w wodach słodkich.

Zanieczyszczenia wody.

Mikroorganizmy Wody powierzchniowe zawierają szeroką różnorodność mikro-organizmów, w tym ameby, bakterie, pierwotniaki, wrotki, okrzemki i algi.

ROŚLINA

Rośliny ze względu na budowęmorfologiczną dzielimy na n i ż s z e (bakterie,sinice, zielenice, okrzemki, brunatnice, krasnorosty,śluzówce, grzyby i porosty) i wy ż s z e(mszaki, paprotniki, nagonasienne i okrytonasienne).

DIPLONTY

są wszystkie zwierzęta tkankowe, a w świecie glonów niektóre brunatnice i okrzemki.

EWOLUCYJNY ROZWÓJ PLECHOWCÓW

chlorella, okrzemki.