Okrzemki

Okrzemki

Czytaj Dalej

OKRZEMKI (Bacillariophyceae)

Okrzemki zasiedlają wszystkie wodne i wilgotne środowiska, a nawet spotykane są w najbardziej niekorzystnych obszarach, jak np. Osady ich pancerzyków utworzyły minerał diatomit, w formie sypkiej zwany ziemią okrzemkową, który w 1 cm3 zawiera 2,5 mld pancerzyków okrzemek.

Czym są Okrzemki

Dzieli się okrzemki na 2 podklasy: okrzemki promieniste (Centricae) - skorupki koliste i okrzemki pierzaste (Pennatae) - skorupki wydłużone. Po śmierci okrzemków ich skorupki opadają na dno zbiornika i nie ulegają rozkładowi - w ten sposób tworzą się osady zwane ziemią okrzemkową, złożone w 90% z krzemionki.