Okręg Grenoble

Okręg Grenoble

Okręg Grenoble (fr.: Arrondissement de Grenoble) – okręg w południowo-wschodniej Francji. Populacja wynosi 696 tysięcy. W skład okręgu wchodzą następujące kantony:

Czytaj Dalej

HUGON z GRENOBLE Św.

ur. 1053 w Châteaunefd'Isère, zm. 1 IV 1132 w Chartreuse.

Kształcił się w szkole katedralnej w Walencji, po czym zostałtam kanonikiem kapituły katedralnej; 1080 mianowanybpem Grenoble, sakrę otrzymał w Rzymie z rąk pap. GrzegorzaVII; przeprowadził -*» gregoriańską reformę diecezji, aprzy katedrze w...

KRAKOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY

Krakowski Okręg Przemysłowy obejmuje przede wszystkim

- Kraków,

- Bochnię,

- Skawinę,

- Myślenice,

- Wieliczkę

(1,3 tys.km2 i ok. 1 mln ludności).

Jego przemysł daje ok. 4% ogólnej produkcji sprzedanej tego działu. Specjalizuje się w hutnictwie żelaza i stali, produkcji odlewów i wyrobów...

Nizina Mazowiecka

Nizina Mazowiecka polozona jest w dorzeczy Wisly.

Budowa geologiczna:

Nizina mazowiecka jest niecka, ktora powstala w osadach mezozoicznych, wypelniona jest utworami trzeciorzedu, wystepuja tutaj wody artezyjskie zalegajace na glebokosci 200 m. w piaskach oligocenskich.

Rzezba nizinna:

Uksztaltowana zostala...

Staropolski okręg przemysłowy

Najstarszy w Polsce zespół ośrodków przemysłowych, znajdujących się w dorzeczu rzeki Kamiennej, w obrębie: Gór Świętokrzyskich, Płaskowyżu Suchedniowego, Garbu Gelniowskiego i Przedgórza Iłżeckiego, w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim. Głównymi ośrodkami Staropolskiego Okręgu...

HUGON z LINCOLN, Hugon z Avalon Św. OCart

ur.ok. 1140 w Avalon k. Grenoble, zm. 16 XI 1200 w Londynie.

Po śmierci matki został oddany przez ojca do klasztoru kanonikówregularnych św. Augustyna w Villard-Benoît, gdzieok. 1155 złożył śluby zak.; przyjąwszy ok. 1159 święceniadiakonatu, udał się do przeoratu Saint-Maximin; po odwiedzeniuze swoim...

DROGA NAPOLEONA, droga nr 85, łącząca Cannes i Niceę z Grenoble

Tym szlakiem Napoleon, po wylądowaniu 1 III 1815 w zat. Juan, maszerował na płn. Wybrał tę właśnie drogę nie tylko dlatego, że była najkrótsza, ale także dlatego, że mógł być pewien przychylności ubogich mieszkańców Delfinatu, w przeciwieństwie do rojali-stycznej Prowansji. 2 III nocował w...

LAFFREY, m. w dep. Isere, 25 km na płd. od Grenoble

Gdzie 7 III 1815 Napoleon powracający z Elby napotkał bat. 5 ppl., pierwszy oddział, jaki zagrodził mu dalszą drogę na Paryż.

Zatrzymawszy swą nieliczną eskortę, poi. szwoleżerów i grenadierów starej gwardii, sam wysunął się do przodu i zbliżywszy na kilkadziesiąt metrów przed ów bat...

BARBAROSSA - operacja 1941 r.

Kryptonim niemieckiego planu agresji na Związek Radziecki, która rozpoczęła się 22 czerwca 1941 r. o godz. 3.00.

1. PLANY

Ostateczną wersję planu „Barbarossa", zaakceptowaną przez Hitlera 3 lutego 1941 r. opracował I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. Friedrich *Paulus. Fuhrer zamierzał...

Międzynarodowy system powierniczy

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych tworzy pod swoim kierownictwem międzynarodowy system powierniczy w celu administracji i kontroli obszarów, które mogą być tym systemem objęte na mocy późniejszych układów indywidualnych. Obszary te będą odtąd nazywały się "obszarami powierniczymi".

Artykuł...

PODATEK ROLNY

 

Podmiot – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami, współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych.

Przedmiot – fakt posiadania gospodarstwa rolnego (1ha)

Podstawa – liczba hektarów przeliczeniowych gospodarstwa.

Hektar...

Wybory do rady gminy

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą wybory do rady gminy są bezpośrednie, równe powszechne i odbywające się w głosowaniu tajnym.

Zasada powszechności daje możliwość uczestnictwa w wyborach wszystkim obywatelom posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze zamieszkującym na terenie działania rady. Prawo...

Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Poszczególne ugrupowania i obozy polityczne w okresie II RP absorbowały silnie sprawy gospodarcze. Zastanawiały się nad przyczynami i istotą wielkiego kryzysu gospodarczego, jaki miał miejsce w drugiej dekadzie RP. Stawiały pytania o przyszłość kapitalizmu w Polsce i wybór odpowiedniego ustroju...

Stosunki konsularne - Ustanowienie stosunków konsularnych. Początek i koniec funkcji konsularnych

a. Ustanowienie stos. konsul. – na podstawie wzajemnego porozumienia; zgoda na ustanowienie stos. dyplom. z reguły oznacza również zgodę na nawiązanie stos. konsul.; zerwanie stos. dyplom. nie pociąga za sobą zerwania stos. konsul.

b. Wykonywanie funkcji konsul. przez misje dyplom. – specjalne wydziały...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Rada Najwyższa składa się z 450 deputowanych ludowych, wybieranych na podstawie bezpośredniego, powszechnego i równego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym. Kadencja wynosi 4 lata. Deputowanym może zostać tylko obywatel Ukrainy, który w dniu wyborów ukończył 21 lat, posiada czynne prawo wyborcze, mieszka...

Specyfika rozwiązań wyborczych w Szwajcarii

•Rada Narodowa składa się z 200 deputowanych pochodzących z wyborów bezpośrednich, powszechnych, proporcjonalnych na 4 lata, każdy kanton to okręg wyborczy (liczba przedstawicieli proporcjonalna do liczby mieszkańców kantonu, przynajmniej jeden); 

•prawo wyborcy do tzw. panaszowania (układania pióropusza)...

Federacja Rosyjska – części składowe

Federacja Rosyjska składa się z następujących członów: republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych 

- podział uprawnień przysługujących poszczególnym podmiotom ma charakter przedmiotowy i jest związany z pozycją danej jednostki w strukturze...

Emmanuel Mounier (1905 - 1950)

Emmanuel Mounier urodził się 1 kwietnia 1905 roku w Grenoble, tam też studiował filozofię, pozostając pod wpływem Jacques'a Chavaliera, zwolennika bergsonizmu. Od swego nauczyciela przejął zamiłowanie do filozofii platońsko-augustyńskiej, która stała się jego filozoficzną „podstawą wyjściową”. W...

Specyfika i zasady wyborów samorządowych

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym, poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy

Podstawowymi organami samorządu terytorialnego pochodzącymi z wyboru są:

Rada gminy

Rada powiatu

Sejmik województwa

Konstytucja...

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Hiszpanii

Historię współczesnego samorządu lokalnego w Hiszpanii wiążemy z pokojowym usunięciem reżimu generała Franco. W konstytucji z 31.X.1978 roku znalazły się przepisy odnoszące się do zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych. Realizacją konstytucyjnych postulatów było stworzenie systemu pionowego...

Administracja ziem polskich pod okupacją niemiecką

Od 01.09.1939 r. ustawą Reichstagu włączono do Rzeszy Wolne Miasto Gdańsk. Dekretem Hitlera z 08.10.1939 wcielono:

Pomorze, część woj. łódzkiego, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, część woj. krakowskiego (zachodnie powiaty), warszawskiego (okręg ciechanowski) oraz Suwalszczyznę. 1.08.1941...