Okrąglik (Bieszczady)

Okrąglik (Bieszczady)

Okrąglik (słow. Kruhliak, 1101 m n.p.m.) – szczyt w paśmie granicznym Bieszczadów Zachodnich. Położony jest w Polsce, ale tuż przy granicy ze Słowacją. Jest zwornikiem dla biegnącego na północny zachód, w stronę Cisnej grzbietu Jasła. Kilkaset metrów na południowy wschód od szczytu znajduje się ponadto drugi zwornik, gdzie rozpoczyna się grzbiet kulminujący w...

Czytaj Dalej

Bieszczady - Solina (plan wycieczki)

Program ramowy: - Solina - Polańczyk - Zamek Kmity - Sanok - Muzeum Etnograficzne Cena obejmuje: -usługę przewodnika -zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach 2-3os. z łazienkami -wyzywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje - ubezpieczenie NW. - transport -bilety wstępów -usługę pilota Cena za osobę: 244 zł!!!!!!!! Dzień I. 06:45 – zbiórka pod szkołą 07:00 – wyjazd z Lublina 13:00 - Przyjazd w Bieszczady, zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym w ...

Bieszczady

Bieszczady są jedynym obszarem w granicach Polski leżącym w Karpatach Wschodnich. Są bardzo atrakcyjnym regionem o stosunkowo niskim zaludnieniu (najmniej zaludnione i najmniej zagospodarowane góry Polski, gęstość zaludnienia to około pięć osób na kilometr kwadratowy). Środowisko przyrodnicze tych gór posiada wyjątkowe walory: - rozległe lasy karpackie, - połoniny z osobliwą florą o wschodniokarpackim i alpejskim charakterze, - malownicze doliny po dawnych wsiach. Wartość ...

Bieszczady

WSTĘP Pasma górskie Bieszczadów zajmują południowo-wschodni kraniec Polski, na pograniczu z Ukrainą i Słowacją. Są one częścią wielkiego łuku Karpat, ciągnącego się na przestrzeni 1300km od Wiednia do Żelaznej Bramy nad Dunajem. Karpaty należą do tzw. systemu alpejskiego (alpidów), który w Europie obejmuje młode łańcuchy górskie, od Gór Betyckich po Bałkany. Łuk karpacki dzieli się na Karpaty Zachodnie, Wschodnie i Południowe. Zachodnią granicę Karpat ...

Bieszczady

Charakterystycznym elementem bieszczadzkiego krajobrazu są połoniny - wysokogórskie łąki (od 1050 m n p m ). Pokrywają one wierzchowiny najwyższych gór, z których tylko trzy mają w nazwie słowo „połonina". Najbardziej znane to połoniny Wetlińska i Carynska. Pierwsza z nich do 1945 r. była wykorzystywana...

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Jezioro to naturalny śródlądowy zbiornik wody tworzący się w zagłę­bieniach terenu. Z uwagi na różny sposób powstawania zagłębień, w któ­rych mogą gromadzić się wody, wyróżniamy następujące typy jezior:

tektoniczne - wypełniające zagłębienia powstałe w wyniku ruchów skoru­py ziemskiej, tj...

Czy kultura Polska jest kulturą europejską?

Kultura jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, narodu bądź epoki zaznaczyła swą obecność także na ziemiach polskich, choć powstała ona nie tylko na swojej podstawowej, własnej i samodzielnie tworzącej się bazie, ale także na hellenistyczno-łacińsko-chrześcijańskiej...

Hodowla w Polsce

Celem chowu zwierzat jest produkcja miesa, mleka, jaj i welny.

Na chow zwierzat wplywaja:

- ilosc i jakosc wyprodukowanych pasz

- stan ilosciowy zwierzat

- liczba zatrudnionych i ich kwalifikacje

- stan pomieszczen gospodarczych przeznaczonych do chowu i ich wyposazenie techniczne

Do grupy zwierzat...

Karpaty

Karpaty to długi pas górski rozciągający się przez pięć państw: Polskę, Słowację, Ukrainę, Czechy i Rumunię. Największy szczyt Karpat to Gerlach, który mierzy 2655m. n.p.m. i leży na części Słowackiej. W Polsce Karpaty podzielone są na Beskidy Zachodnie z Beskidem Niskim, Średnim i Wysokim oraz...

Orogeneza hercynska i alpejska

Powierzchnia: 312 685 km2

Ludność: 38,7 mln mieszk. (1997)

Podział administracyjny: 16 województw (do 31 XII 1998 - 49), 373 powiaty i 2483 gminy

Granica: graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Ros. (210 km), Litwą (103 km), Białorusią (416 km), Ukrainą (529 km), Słowacją (539 km), Czechami...

Typy jezior polskich

Jezioro - obszar wodny ograniczony lądem.

Najwięcej jezior znajduje się w Polsce na Pojezierzach: Pomorskim, Suwalskim, Wielkopolskim, na Polesiu Lubelskim i w Tatrach.

Jeziora zajmują 1% powierzchni kraju.

Jezior o powierzchni większej od 1 ha jest ponad 9 000, a większej od 1000 ha, 28.

Jeziora...

Typy jezior na świecie

Jeziorem jest naturalny zbiornik śródlądowy stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu o brzegach ukształtowanych pod wpływem działania falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się stosunkowo powolną wymianą wody.

Powstanie jeziora zależy od procesów rzeźbiących powierzchnię Ziemi...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PRZESIEDLENIA LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

Decyzje konferencji poczdamskiej rozstrzygnęły los ludności niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych. Po wyzwoleniu na Ziemiach Odzyskanych stwierdzono obecność ok. 3 mln Niemców. W listopadzie 1945 Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła decyzję o przesiedleniu Niemców z Polski do radzieckiej i...

Główne kierunki, zakres i fale migracji w Europie po zakończeniu II wojny światowej

W czasie wojny miliony osób różnych narodowości zostały objęte deportacjami lub przymusowymi przesiedleniami.

Szukano ratunku przed nadciągającym frontem.

Jedną z największych liczebnie grup deportowanych przez ZSRR i Niemcy do pracy w obozach byli Polacy.

Państwa osi głównie III...

Żaba dalmatyńska

Rodzina żabowate (Ranidae)

Wygląd: dość duża, smukła żaba o uderzająco długich nogach. Staw skokowy tylnej nogi przyłożonej do boku ciała sięga wyraźnie (o 2-3 cm lub więcej) poza koniec pyska. Dorosłe żaby dalmatyńskie osiągają przeważnie łączną długość głowy i tułowia 6-7 cm, samice...

Wąż Eskulapa

Rodzina wężowate (Colubridae)  

Wygląd: duży, smukły, gibki wąż o długiej głowie wyraźnie odgraniczonej szyją od tułowia, stosunkowo dużych oczach z okrągłą źrenicą, gładkim ułuszczeniu i długim ogonie. Tułów jest ubarwiony żóltobrązowo, brązowo lub oliwkowo i właściwie jednolicie poza...

Żmija zygzakowata

Rodzina żmijowate (Viperidae)

Wygląd: krępa żmija o masywnym lutowiu, gtowie słabo odgraniczonej szyją od tułowia, wyrazistych oczach z pionowo ustawioną źrenicą, kilowatych łuskach i bardzo krótkim ogonie. Ubarwienie strony grzbietowej może być białawo-, srebrzyście- lub jasnoszare, również...

Kiełb Kesslera

Wygląd: wydłużone, prawie obłe ciało z długim, niskim trzonem ogonowym. Długa głowa o dużych oczach, spiczastym pysku i dolnym otworze gębowym. Średnica oka równa odległości między oczami. Na tylnym brzegu górnej szczęki długi wąsik, który skierowany ku tyłowi sięga do tylnej krawędzi oka. Duże...

Brzana bałkańska

Wygląd: silnie wydłużone, smukłe ciało o niemal prostej linii brzucha i umiarkowanie wypukłym grzbiecie. Ryjkowato wyciągnięty pysk z dolnym otworem gębowym, otoczonym grubymi, mięsistymi wargami; na brzegu szczęki górnej 4 wąsiki. Średniej wielkości łuski koliste (cykloidalne); 58-77 wzdłuż linii...

Granicznik tarczownicowy

 

Wygląd: Plecha duza listkowata, mokra niebieskoszara, sucha zóltozielona, z sinicami w warstwie glonowej; górna strona siateczkowa-to-dołeczkowana; odcinki zaokrąglone, zatokowo karbowane, z okrągłymi niebiesko-szarymi soraliami na powierzchni i na brzegach odcinków: soralia i rdzeń P+ pomarańczowe...

Obrostnica okazała

 

Wygląd: Plecha listkowata tworząca rozetki 2-10 cm średnicy, wilgotna białawo-zielona, sucha bla-doszara, gładka, słabo lśniąca; soralia wargowe na końcach odcinków, względnie soralia brzeżne; odcinki 0,5-2 mm szerokie, na brzegach z rzęskami białymi, później ciemniejącymi; dolna strona biała...