Ruch jednostajny po okręgu - teoria i wzory

T- okres ruchu, czas zatoczenia jednego pełnego okręgu

Częstotliwość- ilość pełnych obiegów dookoła okręgu w ciągu 1 sekundy

f=1/T [Hz(herz)=1/s]

V=2PiR(obwód koła)/T- wzór na prędkość liniową

&- kąt alfa

ł- łuk

r- promień koła

&=ł/r [rad=m/m=1]- Miarą kąta & jest stosunek...

Okręgi przemysłowe Polski

Okregami przemyslowymi nazywamy w geografii gospodarczej obszary koncentracji przemyslu. Charakterystyka i ocena okregu przemyslowego zalezy od przyjetych kryteriow. Do najwazniejszych kryteriow naleza tu: stopien koncentracji lub rozproszenia bazy surowcowej i energetycznej, transportu i lacznosci oraz wielkosc...

Okręgi przemysłowe - charakterystyka

Zgrupowanie zakładów (ośrodków) przemysłowych odznaczających się powiązaniami produkcyjnymi nazywamy okręgami przemysłowymi. Przeważająca część przemysłu koncentruje się w okręgach.

W Polsce występują takie okręgi jak ;

1.Górnośląski Okręg...

Ruch po okręgu i zasady dynamiki

RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU:

ruchem jedn. po okręgu nazywamy ruch w którym prędkość liniowa ma wartość stałą ,a wektor prędkości jest styczny do toru w każdym jego punkcie (tor jest okręgiem)

V(szybkość)=s/t | V=2?r/T=2?rv-częstotliwość | w(prędkość kątowa)=?/t | v=w?r | ar=V2/r=4?2r/T2v2

-I...

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

Warszawski Okręg Przemysłowy jest drugim co do wielkości okręgiem przemysłowym Polski (2.5 tyś. zakładów przemysłowych) Ustępuje mu jedynie GOP. W jego skład wchodzi 35 miast, które zamieszkuje 2.3 mln osób.

Początki tego okręgu sięgają XIX wieku, kiedy czynnikiem przyciągającym przemysł była...

OKRĘGI WOJSKOWE FRANCJI (Divisions militaires)

Wprowadzone w 1791 przez administrację wojsk., obejmujące po kilka dep. Było ich początkowo 23, ale stopniowo, wraz z rozrostem cesarstwa, liczba doszła do 32. Okręgi znacznie różniły się nieraz zarówno co do liczby powoływanych do wojska rekrutów, jak też stacjonujących tam wojsk. Podział na...

Wybrane wielkie okręgi przemysłowe świata

Okręgiem przemysłowym nazywamy obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych, które wykazują ze sobą powiązania produkcyjne. Okręg przemysłowy posiada znaczny odsetek ludności zatrudnionej w przemyśle i skupia znaczny potencjał wytwórczy na małym terenie.

ZAGŁĘBIE PÓŁNOCNE.

Położone...

Okręgi przemysłowe świata

Najważniejsze regiony to;

Okręg Uralski w Rosji – znajduje się tam wiele surowców mineralnych i w oparciu o miejscowe surowce rozwinęło się hutnictwo , przemysł chemiczny. Rozwija się tu przemysł elektromaszynowy, nawozów sztucznych, paliw, papieru i celulozy.

Doniecki Zagłębie Węglowe – w Ukrainie...

PRUSKA IŁAWA (Preuss Eylau, dz. Bagrationowsk w okręgu kaliningradzkim w Rosji, kilka km na płn. od granicy z Polską)

M. w Prusach Wsch., na płd. wsch. od Królewca, gdzie 7-8 II 1807 doszło do zaciętej bitwy między głównymi siłami WA a ros. armią Bennigsena.

Zmuszony do podjęcia działań wojennych w końcu I 1807, Napoleon starał się jak najszybciej doprowadzić do rozstrzygającej bitwy z Rosjanami. Nie udało się...