Ognisko

Ognisko

Czytaj Dalej

Inne instytucje resocjalizacyjne w środowisku otwartym: ochotnicze hufce pracy, ogniska wychowacze

Istota ognisk: - szer¬oki kręg oddziaływań na wychowanka i jego otoczenie (rodziców, rodzeństwo, rówieśników, nauczycieli) - realnym upodmiotowienia wychowanka poprzez zwiększanie się jego prawach - stopniowo dokonywany proces readaptacji (resocjalizacji) w naturalnym środowisku, w toku codziennych czyn¬ności.

OGNISKO, czasopismo

OGNISKO, czasopismo związane z —> Czytelnią Akad.