Officium Divinum

Officium Divinum (z łac. służba boża, boża powinność) - termin przyjęty na określenie szeroko pojętej liturgii chrześcijańskiej, używany już we wczesnym średniowieczu. Później określenie stosowane również wobec Liturgii godzin.

Czytaj Dalej

Officium divinum

550) Officium Divinum nazywał opus Dei (łac.

DIVINUM ILLUD MUNUS

Encyklika pap. Leona XIII o obecności i działaniu -> Ducha Świętego w Kościele ogłoszona 9 V 1897 (ASS 29(1896-97) 644-658).

Po przypomnieniu roli Ducha Świętego w wewn. życiu tryni-tarnym papież ukazał jego działanie ożywiające i uświęcające cały Kościół i nazwał go duszą Kościoła;...