Officium Divinum

Czytaj Dalej

Officium divinum

550) Officium Divinum nazywał opus Dei (łac.

DIVINUM ILLUD MUNUS

Encyklika pap. Leona XIII o obecności i działaniu -> Ducha Świętego w Kościele ogłoszona 9 V 1897 (ASS 29(1896-97) 644-658).

Po przypomnieniu roli Ducha Świętego w wewn. życiu tryni-tarnym papież ukazał jego działanie ożywiające i uświęcające cały Kościół i nazwał go duszą Kościoła;...