Officium Divinum

Officium Divinum (z łac. służba boża, boża powinność) - termin przyjęty na określenie szeroko pojętej liturgii chrześcijańskiej, używany już we wczesnym średniowieczu. Później określenie stosowane również wobec Liturgii godzin.

Czytaj Dalej

Officium divinum

550) Officium Divinum nazywał opus Dei (łac.

BELETH JEAN

był prawdopodobnie także autorem kazań i dziełaOfficium divinum, które zaginęły.

BENEDYKTYŃSKA REGUŁA, regula monasteriorum

Życie mnichów w klasztorzema być wypełnione modlitwą i pracą; najważniejszymzadaniem mnicha jest modlitwa wspólna (officium divinum),której powinny być podporządkowane wszystkie inne zajęcia;dlatego r.

BREWIARZ, Breviarium, Liturgia horarum

Benedykt XIV), oficja dla niektórychświątyń (officia propria pro aliquibus locis) i wotywne nadni powszednie czasu zwykłego (1883, pap. Officium divinum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concila VaticaniII instauratum auctoritate Pauli papae VI promulgatum.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

w języku łac, wykonywane przez zakonników jasnogórskich w ramach kościelnego Officium divinum.

FRANCISZKAŃSKI RYT

Liturgię godzin stanowiło skróconeOfficium divinum (—> godziny kanoniczne) opracowaneok.

GODZINA CZYTAŃ

Rak, Officium divinum, w: Wprowadzenie do liturgii, Pz 1967, 403-431; S.

GODZINY KANONICZNE

Zielasko, Officium divinum, w: Wprowadzenie do liturgii, Pz 1967, 404-414; V. Psalmami o Duchu Świętym) podzielony na 3 godziny wciągu dnia (rano, w południe i wieczorem) oraz Officiumparvum o NMP; tzw.

Chór

aniołowie, kantor, liturgia, officium divinum.

Kantor

ambona, duchowieństwo, jutrznia, liturgia, nieszpory, officium divinum, pulpit, Sobór Watykański II, śpiew.

ŚREDNIOWIECZE - Systematyka śpiewów chorałowych

Ważnym kryterium podziału jest funkcja liturgiczna śpiewów, która pozwala wyróżnić: — części stałe mszy (ordinarium missae), — części zmienne mszy (proprium missae), — śpiewy stałe i zmienne codziennych nabożeństw pozamszalnych (officium divinum), — śpiewy z pogranicza liturgii — hymny, — formy paraliturgiczne: w języku łacińskim — tropy i sekwencje oraz dramat liturgiczny, w językach rodzimych — ...

Liturgiczna odnowa

Papież kapłanombardzo zajętym w duszpasterstwie pragnął zmniejszyć ciężar odprawiania Officium Divinum, skróconowięc ilość psalmów do odmawiania w poszczególnych godzinach kanonicznych (w matutinum dziewięćzamiast osiemnastu).

Psalm

Były one wykonywane podczas nabożeństw Officium (m.

NATURALNY SYSTEM KULTURY

Odrodzenie wydało zastęp myślicieli, którzy, zwalczając średniowieczną tradycję i jej doktryny nadprzyrodzone, uznawali za prawdziwe i słuszne to tylko, co rozum swymi naturalnymi środkami pozna. Pragnęli oni wcielić zasady te w życie i unormować wszystkie jego dziedziny wedle wymagań przyrodzonego...

HUGO GROCJUSZ – szkoła prawa natury

Grocjusz był zwolennikiem, wywodzącej się jeszcze od stoików, koncepcji prawa natury, którą uwolnił od średniowiecznej podstawy teologicznej. Według niego prawo natury składa się z zasad prostych i oczywistych, które można wydedukować rozumowo. Prawo można więc podzielić na:

prawo natury (ius...

Gorysz miarz

Wygląd: Roślina wieloletnia, 30-60 cm, nierzadko nawet do _1 m wysokości, z że-" berkowaną łodygą, pustą w środku. Liście 10-30 cm długości, podwójnie trój-dzielniepierzaste, z odcinkami szerokojajo-watymi, szerokości 4-7 cm, na brzegu piłko-wane lub wcięte. Kwiaty białe lub różowo zabarwione...

HYMN, pieśń liturgiczna

W każdym razie w Officium Proprium Regni Poloniae z polskich h.

BENEFICJUM

Śrdw. nadanie gruntu wasalowi przez seniora, czasowe a. dożywotnie, jako honorowe wynagrodzenie a. w zamian za służbę wasalną, później dziedziczne; prawo dożywotnie do dochodów związanych z jakimś urzędem kościelnym, łac. ófficium; dochody z urzędu kośc.; ze śrdw.-łac. beneficium od łac...

INKWIZYCJA (1)

Święte Officium, łac. Inquisitio Haereticae Pravitatis, Sanctum Officium, instytucja kościoła kat.

ŚWIĘTY

Święte OfHcium, Sanctum Officium, zob.