Odżywianie

Czytaj Dalej

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w organizmie (odżywianie i sport)

Nasz organizm, podobnie jak cały otaczający na świat jest jednostką bardzo złożoną i skomplikowaną. Nasze ciało jest tylko małym trybikiem w stosunku do całej przyrody. Nie umniejsza to faktu, że ciało człowieka jest organizmem niezwykle złożonym i delikatnym, a naruszenie jego równowagi jest bardzo...

Jak się zdrowo odżywiać?

Dobre samopoczucie i wygląd zawdzięczamy między innymi właściwemu odżywianiu. Naukowcy gromadzą coraz więcej dowodów na to, że nieprawidłowa dieta może doprowadzić do poważ­nych problemów zdrowotnych, zatem nadeszła pora, by zacząć odżywiać się zgodnie z najnow­szymi zaleceniami...

Błędy odżywiania, papierosy, alkohol jako czynniki ryzyka choroby przeciążeniowej

Na obniżenie jego jakości i wydolności biologicznej może wpływać ogromna ilość zróżnicowanych czynników. Jedynie nieliczne z nich są w jakiś sposób zależne od świadomego zachowania się człowieka. Zmiana sposobu odżywiania i unikania nałogów do nich właśnie należy.

Znajomość wpływu...

Odżywianie

Proces życiowy zapewniający dostarczanie pokarmu każdej żywej komórce (w sposób samożywny lub cudzożywny), który stanowi podstawową potrzebę organizmu to odżywianie. Człowiek prawidłowo funkcjonuje i rozwija się dzięki pożywieniu, które jest źródłem składników odżywczych wzbogaconych o związki chemiczne podobne do tych, które tworzą ludzki organizm. Związki te, zwane składnikami pokarmowymi cechują się złożoną budowa chemiczną i podlegają w przewodzie ...

Zachowania związane z odżywianiem

Informacje zebrane w trakcie wywiadu wymagają uzupełnienia i weryfikacji za pomocą dzienników odżywiania wprowadzonych już na samym początku TPB. Są w nich opisywane przeszłe i teraźniejsze zachowania - chodzi o ocenę, które z nich ulegają zmianom, a które pozostają niezmienne. Pytamy pacjentkę:

•...

Do czego służy jedzenie w przypadku zaburzeń odżywiania?

Rozwój zaburzenia odżywiania wiąże się z tym, że jedzenie (zarówno jako pokarm, jak i czynność) przestaje być kojarzone pozytywnie (np. jako dające przyjemność, jako sposób na utrzymanie zdrowia), a zaczyna być sposobem unikania negatywnych doświadczeń (np.: radzenie sobie z problemami emocjonalnymi)...

Dzienniki odżywiania: ograniczenia metody

Mimo że dziennik odżywiania jest nieocenionym narzędziem zyskania wglądu w stosunek pacjentki do jedzenia, istnieją pewne ograniczenia w jego stosowaniu. Wprawdzie może on nam dać ogólny obraz sposobu jej odżywiania, nie będzie jednak źródłem dokładnej informacji o odżywczej wartości spożywanych...

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzin

W tym rozdziale koncentrujemy się na pokazaniu różnic pomiędzy definiowaniem i leczeniem zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży i w populacji dorosłych, uwzględniając przy tym różne fazy rozwoju młodych ludzi, ich sytuację społeczną/ rodzinną i (w szczególności) ich pozycję w rodzinie. Dzieci i...

Bakterie - Metabolizm bakterii - odżywianie

Istotą odżywiania jest pobieranie przez organizm substancji potrzebnych, do utrzymania funkcji życiowych, a także wzrostu i rozwoju. Większość bakterii to organizmy cudzożywne (heterotroficzne). Odżywianie heterotroficzne polega na pobieraniu gotowej materii organicznej wytwarzanej przez inne organizmy...

Zagrożenia związane z nieprawidłowym odżywianiem.

Odżywianie się to jedna z podstawowych i niezbędnych czynności jakie wykonuje każdy żywy organizm. Pokarm dostarcza naszemu organizmowi niezbędnej do przeżycia energii oraz materiału budulcowego. Nie jest, więc bez znaczenia, co jemy, ponieważ nieprawidłowy tryb odżywiania może prowadzić do różnych chorób i schorzeń. Jednym z zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem się jest otyłość. Objawia się ona nadmiernym odkładaniem tłuszczu w tkankach ciała.

Sposoby prawidłowego odżywiania

Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, powinien je doskonalić i chronić przed wpływem szkodliwych czynników środowiskowych i społecznych. Musi być świadom tego co szkodzi zdrowiu i przyczynia się do powstawania chorób. Jednym z czynników decydującym o naszym zdrowiu jest właściwe odżywianie, a oznacza to przyjmowanie składników odżywczych, które: - zapewniają dobrą sprawność umysłową i równowagę emocjonalną - gwarantują dobrą kondycję - ...

Zakończenie: terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania

Jesteśmy przekonam co do zasadniczego znaczenia dobrej oceny klinicznej i sformułowania w planowaniu i ustalaniu celów leczenia oraz właściwego zastosowania umiejętności terapeutycznych. Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że kluczem do skutecznego i elastycznego leczenia danej osoby jest przyjęcie...

Osteoporoza - Właściwe odżywianie

Niemożliwe jest zarówno zapobieganie osteoporozie, jak i skuteczne leczenie bez gruntownej zmiany w sposobie odżywiania się. Należy jeść mniej i bardziej urozmaicone pokarmy. Niektórzy wegetarianie odrzucają nie tylko mięso, ale również produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak: mleko, jego przetwory...

Postawy młodzieży wobec zdrowego stylu odżywiania się

Rozdział I Edukacja prozdrowotna 1.1. Postawa – wyjaśnienie terminologiczne 1.1.1. Rodzaje postaw i ich cechy 1.2. Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży 1.2.1. Prozdrowotny styl życia 1.2.2. Zachowania zdrowotne 1.3. Zdrowe żywienie 1.3.1. Pojęcie zdrowego żywienia 1.3.2. Prozdrowotna edukacja żywieniowa 1.2.3. Edukacja żywieniowa w szkole 1.4. Wpływ środków masowego przekazu na odżywianie się młodzieży 1.5. Zaburzenia odżywiania u młodzieży ...

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia łaknienia W oczach rodziców- głównie matek, chęć przyjmowania pokarmów przez dziecko to bardzo istotny wskaźnik stanu zdrowia. Matki prawie nigdy nie udają się po poradę do lekarza, gdy dziecko obiektywnie je zbyt dużo, częściej jednak z powodu braku apetytu u dziecka. Obydwa zaburzenia winny być traktowane jednakowo poważnie. Obniżenie łaknienia Karmienie dziecka od pierwszych chwil jego życia niemal automatycznie zaczyna wyznaczać rytm życia ...

Fotosynteza, Oddychanie, Odżywianie - pojęcia

Fotosynteza - (asymilacja węgla);proces wytwarzania związków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii słonecznej; mogą ją przeprowadzać rośliny zielone (chlorofil) i bakterie (mające bakteriochlorofil).

Faza świetlna fotosyntezy - przeksztalcanie energii świetlnej w energię wiązań...

Odżywianie się - Informacje ogólne

Etapy odżywiania się:

1) Zdobywanie i pobieranie pokarmu

2) Trawienie

3) Wchłanianie

4) Usuwanie niestrawionych resztek pokarmu

Zwierzęta są heterotrofami 0 czyli nie syntezują związków złożonych (org.) z prostych, tylko pobierają je w postaci gotowej.

Zwierzęta ze względu na rodzaj...

Pierwotniaki - ODŻYWIANIE

Pierwotniaków: Pierwotniaki są z zasady heterotroficzne. Lecz niektóre z nich są zwierzętami miksotroficznymi tzn., że mogą odżywiać się także autotroficznie. Fagocytoza – pierwotniak pobiera inne mniejsze pierwotniaki przez ektodermę i trawi je w wodniczce pokarmowej. Strawieniu nie ulega cały...

Jak się odżywiać?

Cel odżywiania jest wspólny dla wszystkich, niezależnie od wieku i okoliczności: codzienne dostarczanie organizmowi wymaganej ilości kalorii, by utrzymać go w zdrowiu i zapewnić potrzebną energię. Ważne jest. by źródłem kalorii były białka, węglowodany i tłuszcze w odpowiednim stosunku. Zalecane...

ODŻYWIANIE

Dostarczanie do organizmu pod postacią pokarmu, substancji odżywczych (cukry, białka, tłuszcze), składników mineralnych i witamin, niezbędnych do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu (gdzie są wykorzystywane jako materiał budulcowy, energetyczny...