Odzież

Czytaj Dalej

Technologia odzieży

1.FUNKCJE ODZIEŻY 1.1 Podstawowe funkcje odzieży -Funkcja ochronna -Funkcja zdobnicza -Funkcja wyróżniająca Wymagania dotyczące odzieży a)wymagania ogólne -przeznaczenie odzieży -wygląd odzieży -trwałość -właściwości użytkowe odzieży (komfort fizyczny i psychiczny przy różnorodnym wpływie środowiska) -konserwacja b)wymagania dotyczące właściwości użytkowych odzieży -relacje między ciałem i odzieżą w różnych strefach klimatycznych i ...

Odzież

Początków odziewania się należy szukać — według Księgi Rodzaju (3,7) — w odruchowym poczuciu wstydu wywołanym przez grzech pierworodny. Zanim jednak człowiek uległ w raju pokusie, nie używał żadnych materialnych szat; odzieniem jego była raczej nadprzyrodzona sprawiedliwość, a jego suknią...