Odruchy pierwotne

Odruchy pierwotne, niemowlęce, dziecięce – odruchy fizjologicznie pojawiające się w okresie rozwojowym, których nieobecność lub przetrwanie (niektórych) może świadczyć o patologii. Odruchy we wczesnym okresie rozwojowym: W pierwszym półroczu życia: W drugim półroczu życia:

Czytaj Dalej

Pierwotne związki społeczne

Gemeinschaft und Gesellschaft, podsumowałbym tę linię następująco: po pierwsze, Tönnies opisał pojedynczą złożoną zmienną: Gemein-schaft— obejmującą wiele heterogennych elementów — a także opisał etos i strukturę nowoczesnego społeczeństwa w taki sposób, który z zasady wykluczał z niego Geme-inschaft; po drugie, Cooley stanowczo stwierdził, że etos grupy pierwotnej mógł być i często był adoptowany jako ...

Odruchy u noworodka

Odruch Moro, obecny od urodzenia do 4 miesiąca życia (pochodzi od nazwiska badacza, który opisał ten odruch), inaczej zwany odruchem obejmowania. Odruch stąpania inaczej zwany odruchem chodu automatycznego.

Myśl pierwotna

Genialny antropolog, Atkinson 10, wykazał w swym  Prawie pierwotnym,  ile ze zwyczajowego prawa dzikich (tabu — ten tak znamienny objaw  życia plemiennego) można złożyć na karb umysłowego przystosowania się potrzeb pierwotnego zwierzęcia ludzkiego do rozwijającego się  życia społecznego, a najnowsze dzieła psychoanalityków przyczyniły się znacznie do potwierdzenia tej interpretacji.

ORYGENES

I podobnie do pogańskich systemów aleksandryjskich Orygenes twierdził, że końcem dziejów świata będzie apokatastaza, czyli powrót wszechrzeczy do pierwotnego źródła, do Boga.

Co to są odruchy warunkowe?

Odruch warunkowy (nabyty) ma miejsce wtedy, gdy zostaje wywołany przez bodziec inny niż ten, który go wywoływał pierwotnie (lub w sposób naturalny). Słynny rosyjski psycholog Pawłów pierwszy opisał tego rodzaju odruch.

Specyfika okresu noworodkowego.

Odruchy te można podzielić na 3 rodzaje: · odruchy bezwarunkowe, które są wspólne zarówno dla noworodka, jak i dorosłego; · odruchy, które występują u noworodka i niemowlaka lub też w przypadku dorosłego, ale wtedy ich występowanie jest patologiczne; · odruchy występujące tylko i wyłącznie u noworodka.

Socjologia dobra ściąga

Stąd niemal nieustanny konflikt wewnętrzny mechanizmy obronne: wyparcie, zaprzeczenie, zastąpienie gniewu akceptowanymi uczuciami, racjonalizacja („Kultura jako źródło cierpień”, „Poza zasadą przyjemności”)) Socjalizacja i rozwuj osobowości SA nacechowane konfliktem( coraz wiecej ograniczen ze strony (superego), coraz wiecej nie akceptowanych popedów i odruchów (id) oraz coraz intensywniejsze wysilki załagodzenia tego konfliktu ...

Pierwotne i pochodne prawo wspólnotowe-źródła

Prawo pierwotne: Traktaty założycielskie: • Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951) • Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (Rzym 1957) Zmiany traktatów założycielskich: • Traktat o Fuzji Organów (1965) • Jednolity Akt Europejski (1986) • Traktat z Maastricht (1992) • Traktat z Amsterdamu (1997) • Traktat z Nicei (2001) • Traktat ...

Odruch psychogalwaniczny w audio­logii

Metodę tę stosuje się w wersji klasycznego schematu wa­runkowania, łącząc ton audiometrycz­ny (bodziec warunkowy) z zadziała­niem prądem galwanicznym (odruch bezwarunkowy).

Sztuka Egipska - Stare Państwo - Piramidy - panowanie III—VI dynastii - około 2686-2181 p.n.e.

Jak się wydaje, pierwotnie dostojna zmarła została złożona w mastabie w pobliżu piramidy w Medum, grób naruszyli jednak rabusie i Cheops nakazał przeniesienie zwłok óraż bogatej zastawy w bezpieczniejsze miejsce, do ukrytej komory koło swej piramidy.

Badanie odruchów powierzchniowych

Oprócz powszechnie znanych odruchów brzusznych skórnych, a więc po wierzchniowych, istnieją odruchy brzuszne mięśniowe, które należ' zaliczyć do odruchów ścięgnowych, czyli głębokich.

Choroby związane z hormonami

2) wole nadczynne guzkowe, czyli CHOROBA PLUMMERA nadczynność tarczycy powstaje wskutek zmian pierwotnych tarczycy, bez udziału przysadki. Stały lub napadowy objaw chorobowy w pierwotnych schorzeniach nerek, tętnic, nadnerczy, przysadki i in.

Powstanie i rozwój tragedii greckiej

Dionizos, bóstwo pierwotnie obce, tracko-frygijskie, opanował Grecję nie wcześniej niż w początkach VIII w p. W Grecji jego pierwotna postać (orgiastyczno-ekstatyczna) pod wpływem kultury helleńskiej uległa złagodzeniu, uszlachetnieniu.

Co to jest sentymentalizm?

Jako zwolennik "powrotu do natury" zwracał on uwagę na czułość i dobroć jako pierwotne wartości natury ludzkiej, nie skażonej przez cywilizację. Konflikty wewnętrzne bohaterów przebiegały najczęściej na płaszczyźnie przeciwstawienia trgo, co pierwotne i naturalne, temu co wtórne i sztuczne.

Pierwotne cywilizacje neolityczne

Ale w starym świecie te cywilizacje pierwotne oddziaływały na siebie wzajemnie i rozwijały się w kierunku zasad obecnego naszego  życia.

Pierwotne ludy koczownicze

Nie mogli tylko kraść, kur, albowiem ptactwo domowe — pochodzące pierwotnie z indyjskiej dżungli — zostało oswojone dopiero gdzieś około r. Pierwotne cywilizacje nie zetknęły się z nią prawie przed r.

Pierwotni Ariowie

Cztery tysiące lat temu, to jest około 2000 przed Chr.,  środkowa i południowo-wschodnia Europa, tudzież  środkowa Azja; miały prawdopodobnie klimat cieplejszy i bardziej wilgotny, i lepiej były zalesione niż dziś. W tych stronach wędrowały plemiona jasnowłosej niebieskookiej rasy nordyckiej...

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Do pierwotnych zaliczał grupy oparte na stosunkach pokrewieństwa, przyjaźni i stosunkach sąsiedzkich. Solidarność mechaniczna charakterystyczna jest dla społeczeństw pierwotnych, gdzie podział pracy jest dość prosty.

Systemy informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

Główne pierwotne źródła to studia empiryczne: Obserwacja rynku-metoda ta stanowi jeden ze sposobów gromadzenia informacji o zjawiskach rynkowych.

Metody ograniczania konfliktu

W badaniach prowadzonych w obozie chłopców pierwotne źródła konfliktu zostały sztucznie stworzone przez badaczy.