Odpisy aktualizujące należności

Księgowanie odpisów aktualizujących Objaśnienie do rysunku: Odpis aktualizujący w wysokości niezabezpieczonej kwoty należności ( z wyjątkiem należności z tyt.