Odlewnictwo

Odlewnictwo

Odlewnictwo – technologia (niekiedy sztuka lub umiejętność) polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, najczęściej stopem metali, ale również gipsem, woskiem czy tworzywami sztucznymi oraz takim sterowaniu procesem krzepnięcia lub reakcji chemicznej tężenia odlewu, aby otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach. Do odlewnictwa zalicza się także...

Czytaj Dalej

Co to jest odlewnictwo?

Odlewanie w swej najprostszej od­mianie polega w zasadzie na kształ­towaniu elementów metalowych, które będą łatwe w dalszej obróbce. Bardziej zaawansowane technologie odlewnicze umożliwiają produkcję precyzyjnych części metalowych. Odlewanie może być procesem prostym, bądź skomplikowanym...

Odlewnictwo, odlewanie

Technika sporządzaniaw -> formie odlewniczej odlewów, najczęściej przyużyciu metalu i stopów metal., lub krzepnących materiałówpiast. (np. wosk, gips itp.). Metodą odlewaniamożna uzyskać przedmioty metal, o najbardziejskomplikowanych kształtach i różnej wielkości.

O.jako rzemiosło znano od...

Odlewnictwo

Formy odlewnicze dzieli się na formy wielokrotnego i jednokrotnego użycia. Formy wielokrotnego użycia wykonuje się z metali odpornych na wysoką temperaturę odlewanego, roztopionego metalu. Noszą one nazwę formy metalowe - kokili. Formy jednorazowego użycia wykonuje się przede wszystkim z mas formierskich. Podstawowymi składnikami mas formierskich są: piasek kwarcowy, glina i woda. Piasek kwarcowy (SiO2) charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na wysokie ...

Ocena skutków zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb wywołanych przez działalność człowieka

W warunkach przemysłowych, głównie w górnictwie węglowym, przemyśle mineralnym i ceramicznym, odlewnictwie żelaza, produkcji materiałów budowlanych, przetwórstwie azbestu oraz przy spawaniu i piaskowaniu, poważne zagrożenie stanowią pyły powodujące pylicę płuc.

Rzeźba

Odlew na wosk tracony Najpopularniejszą techniką stosowaną w odlewnictwie jest tak zwany odlew na wosk tracony (cire perdue).

DRZWI KOŚCIELNE

1015, fundacja bpa Bernwarda) są czołowym osiągnięciem odlewnictwa saskiego; każde z ich 2 skrzydeł, podzielone na 8 pól, pokryte jest pełnymi surowej ekspresji reliefowymi scenami z Rdz i NT; prawdopodobnie wzorowano na nich drzwi katedry w Augsburgu z ok. Jedynie we Włoszech kontynuowano świetne tradycje brązowego odlewnictwa rom.

DZWON

Odlewnictwem d. Gierdziejewski, Zarys dziejów odlewnictwa polskiego, Ka 1954; H.

EGZORCYSTA

, katedra w Modenie), w odlewnictwie — Cud iw.

Druk

, pospieszne płaskie maszynyilustracyjne, mechanizuje się odlewnictwo czcionek,później zaś skład i odlewnictwo całych wierszy d.

Metale

,ludwisarstwo, mosiężnictwo, odlewnictwo, złornictwo).

Odlew

też odlewnictwo, armatura, dzwon.

Pinaks

1) gliniana płytka zdobiona malowidłamiczarnofigurowymi przedstawiającymi sceny z życia(praca w górnictwie, odlewnictwie, garncarstwie)oraz mitologii (Posejdon sam lub z Amfitrytą); p.

Przedromańska sztuka

Rozwijałosię złotnictwo i odlewnictwo w brązie (drzwi w Hildesheim):pod wpływem ikonografii bizant.

Romańska sztuka, romańszczyzna

Godefroid de Huy, Mikołajz Verdun), emalierstwo (warsztaty w Limoges),odlewnictwo w brązie, tkactwo i hafciarstwo figur,(słynna tkanina z Bayeux).

Wosk pszczeli

Estry kwasów tłuszczowych z wyższymialkoholami nierozpuszczalne w wodzie; stosowanyw sztukach piast, od najdawniejszych czasów;w rzeźbie używany w —> odlewnictwie (technika wosku traconego), do wykonywania modeli i jako tworzywow —> ceroplastyce; w malarstwie stosowany jakospoiwo (—> enkaustyka) oraz do celów konserwacyjnych;tzw.

Przemysł - wiadomości ogólne.

Dzieli się na:  Przemysł maszynowy - zajmujący się budową różnego rodzaju maszyn wykorzystywanych w innych działach gospodarki narodowej oraz produkujący środki transportu,  Przemysł metalowy - obejmujący odlewnictwo, produkcję armatury, wyrobów blaszanych, narzędzi i naczyń,  Przemysł elektrotechniczny - wytwarzający urządzenia elektroenergetyczne, elektroniczne i elektryczne,  Przemysł precyzyjny - obejmujący mechanikę precyzyjną i optykę.

Techniczne bezpieczeństwo pracy - "Organizacja stanowiska pracy odlewnika metali i jego ergonomia."

W Polsce prace badawczo rozwojowe prowadzone są w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie oraz kilku uczelniach technicznych. Wydział Odlewnictwa AGH prowadzi studia z zakresu tej branży.

Iły ceramiczne (iły ceramiki szlachetnej, iły ceramiki budowlanej, ochry, bentonity, iły i łupki ogniotrwałe)”

Surowce te znajdują wysokie zastosowanie: w odlewnictwie (do sporządzania mas formierskich i jako spoiwo do piasków formierskich), w wiertnictwie (do sporządzania płuczek wiertniczych), w przemyśle chemicznym (do produkcji wypełniaczy, sorbentów, plastyfikatorów, katalizatorów, odbarwiaczy, itp.

Urządzenia dzwigowo - transportowe.

Stosuje się je głównie w hutnictwie, odlewnictwie, tartakach itp.

Maszynoznawstwo - pojecia.

ODLEWNICTWO- dział techniki zajmujący się wytwarzaniem wyrobów metal.