Odlewnictwo

Odlewnictwo

Czytaj Dalej

Co to jest odlewnictwo?

Odlewanie w swej najprostszej od­mianie polega w zasadzie na kształ­towaniu elementów metalowych, które będą łatwe w dalszej obróbce. Bardziej zaawansowane technologie odlewnicze umożliwiają produkcję precyzyjnych części metalowych. Odlewanie może być procesem prostym, bądź skomplikowanym...

Odlewnictwo, odlewanie

Technika sporządzaniaw -> formie odlewniczej odlewów, najczęściej przyużyciu metalu i stopów metal., lub krzepnących materiałówpiast. (np. wosk, gips itp.). Metodą odlewaniamożna uzyskać przedmioty metal, o najbardziejskomplikowanych kształtach i różnej wielkości.

O.jako rzemiosło znano od...

Odlewnictwo

Formy odlewnicze dzieli się na formy wielokrotnego i jednokrotnego użycia. Formy wielokrotnego użycia wykonuje się z metali odpornych na wysoką temperaturę odlewanego, roztopionego metalu. Noszą one nazwę formy metalowe - kokili. Formy jednorazowego użycia wykonuje się przede wszystkim z mas formierskich. Podstawowymi składnikami mas formierskich są: piasek kwarcowy, glina i woda. Piasek kwarcowy (SiO2) charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na wysokie ...