Odlewnictwo

Odlewnictwo

Odlewnictwo – technologia (niekiedy sztuka lub umiejętność) polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, najczęściej stopem metali, ale również gipsem, woskiem czy tworzywami sztucznymi oraz takim sterowaniu procesem krzepnięcia lub reakcji chemicznej tężenia odlewu, aby otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach. Do odlewnictwa zalicza się także...

Czytaj Dalej

Co to jest odlewnictwo?

Odlewanie w swej najprostszej od­mianie polega w zasadzie na kształ­towaniu elementów metalowych, które będą łatwe w dalszej obróbce. Bardziej zaawansowane technologie odlewnicze umożliwiają produkcję precyzyjnych części metalowych. Odlewanie może być procesem prostym, bądź skomplikowanym...

Odlewnictwo, odlewanie

Technika sporządzaniaw -> formie odlewniczej odlewów, najczęściej przyużyciu metalu i stopów metal., lub krzepnących materiałówpiast. (np. wosk, gips itp.). Metodą odlewaniamożna uzyskać przedmioty metal, o najbardziejskomplikowanych kształtach i różnej wielkości.

O.jako rzemiosło znano od...

Odlewnictwo

Formy odlewnicze dzieli się na formy wielokrotnego i jednokrotnego użycia. Formy wielokrotnego użycia wykonuje się z metali odpornych na wysoką temperaturę odlewanego, roztopionego metalu. Noszą one nazwę formy metalowe - kokili. Formy jednorazowego użycia wykonuje się przede wszystkim z mas formierskich. Podstawowymi składnikami mas formierskich są: piasek kwarcowy, glina i woda. Piasek kwarcowy (SiO2) charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na wysokie ...