Odłamek

Odłamek

Czytaj Dalej

Strefa rozrzutu odłamków skalnych

S. zagrożenia wyznaczona wokół wykonywania robót strzelniczych ze względu na → rozrzut odłamków skał; wielkość promienia strefy ustala się w zależności od stosowanej metody wykonywania robót strzelniczych, typu wyrobiska górniczego, sytuacji terenowej i rodzaju urabianej skały; strefy rozrzutu zwykle...

Rozrzut odłamków skalnych

Niekontrolowane rozproszenie w różnych kierunkach kamieni powstających w czasie urabiania skał robotami strzelniczymi.