Oddychanie tlenowe

Czytaj Dalej

Oddychanie beztlenowe

2 mole ATP uzyskane w wyniku fosforylacji substratowej stanowia zarazem calkowity zysk oddychania beztlenowego, poniewaz dalsze etapy fermentacji zwiazane sa z redukcja pirogronianu nie przynosza uwalniania i kumulowania energii.

ODDYCHANIE BEZTLENOWE (anaerobowe)

Fizjologiczny proces uzyskiwania energii na drodze enzymatycznego, beztlenowego rozkładu związków organicznych do prostych związków organicznych lub nieorganicznych. Może przebiegać na drodze fermentacji lub z wykorzystaniem nieorganicznego akceptora elektronów, innego niż tlen (redukcja siarczanów...

Rodzaje oddychania

-typ oddechowy żebrowy lub piersiowy, gdy poruszają się głównie żebra -typ oddechowy brzuszny lub przeponowy, gdy główną rolę odgrywa przepona a żebra nie biorą bezpośredniego udziału -w żebrowym typie można wyróżnić: *oddychanie żebrowe dolne często łączące się z przeponowym mechanizmem żebrowo przeponowym *oddychanie żebrowo górne które wraz z mostkiem tworzy mechanizm żebrowo mostkowy -oddychanie ...

Bakterie - Oddychanie wewnątrzkomórkowe

Częściowe utlenianie zachodzi podczas oddychania beztlenowego, natomiast całkowite podczas oddychania tlenowego. Zaletą oddychania tlenowego jest znacznie większa wydajność energetyczna.

Ewolucja w oddychaniu

U wielu zwierząt z powodu środowiska w jakim żyją proces oddychania jest bardzo zróżnicowany: Ptaki – ze względu na to, że ich naturalnym środowiskiem jest powietrze nim mają narządów, które odizolowywały by tlen.

Fotosynteza, Oddychanie, Odżywianie - pojęcia

Fotosynteza - (asymilacja węgla);proces wytwarzania związków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii słonecznej; mogą ją przeprowadzać rośliny zielone (chlorofil) i bakterie (mające bakteriochlorofil).

Faza świetlna fotosyntezy - przeksztalcanie energii świetlnej w energię wiązań...

Oddychanie a ewolucja i przystosowanie do środowiska

Większość pierścienic również oddycha całą powierzchnią ciała. Oddychanie wspomagane jest ruchami klatki piersiowej, mięśni międzyżebrowych oraz przepony.

Oddychanie jako proces kataboliczny

C6H12)6+6)2 6CO2+6H2)+36ATP Proces oddychania tlenowego przebiega w 3 etapach: 1) glikoliza 2) cykl Krebsa 3) łańcuch oddechowy. Bilans energetyczny oddychania tlenowego.

Oddychanie organizmów

Oddychanie składa się z dwóch faz: wdechu i wydechu. Chory oddycha wtedy płytko i szybko - nie chcąc dopuścić do uczucia bólu, który powodują głębsze oddechy.

Oddychanie - Informacje ogólne

Oddychanie składa się z dwóch faz: wdechu i wydechu. Chory oddycha wtedy płytko i szybko - nie chcąc dopuścić do uczucia bólu, który powodują głębsze oddechy.

Oddychanie - PIERŚCIENICE

Pierścienice (np. dżdżownice) mają delikatne powłoki ciała, które nie stanowią żadnej przeszkody w przenikaniu gazów, toteż wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią ciała, a wykształcony układ krwionośny ułatwia rozprowadzanie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla.

Oddychanie - OWADY

Owady oddychają dzięki specjalnym narządom - tchawkom.

Oddychanie - PAJĘCZAKI

Oddychanie u pajęczaków przebiega w płucotchawkach.

Oddychanie - RYBY

Oddychanie u wszystkich ryb odbywa się w skrzelach. Skrzela, to narządy zwierząt wodnych, wewnętrzne lub zewnętrzne, umożliwiające oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie.

Oddychanie - KRĘGOWCE

podwójne oddychanie - polegające na zapewnieniu płucom wentylacji zarówno przy wdechu jak i wydechu.

Oddychanie - PŁAZY

Płazy bezogonowe pomimo wykształconych, pofałdowanych płuc reprezentują w dużej mierze typ wymiany skórnej. Narządami wymiany gazowej płazów bezogonowych są częściowo płuca i to tylko w okresie życia aktywnego, natomiast większość wymiany odbywa się przez stale wilgotną skórę, a w okresie zimy...

Oddychanie - GADY

U gadów płuca mają inną budowę niż u płazów. Fałdy są silnie rozwinięte, jama worka coraz bardziej się zmniejsza, aż staje się wąskim oskrzelem. Gady są zwierzętami, u których wymiana gazowa następuje tylko w płucach. Skóra pokryta zrogowaciałym naskórkiem jest nieprzenikliwa dla gazów...

Oddychanie - PTAKI

Ptaki są grupą zwierząt, u których pojawia się stała temperatura ciała, a więc - niezależnie od pory roku - poziom przemian energetycznych jest bardzo wysoki. Intensywniej pobierają tlen i wydalają więcej dwutlenku węgla. Płuca ptaków swoją budową prawie odpowiadają płucom ssaków, z tym jednak, że...

Oddychanie - SSAKI

Ssaki wraz z człowiekiem jako zwierzęta stałocieplne o wysokim poziomie przemian energetycznych, potrzebują dużo tlenu i produkują dużą ilość dwutlenku węgla. Intensywną wymianę gazową gwarantują tylko płuca, stanowiące wynik wielkiego zróżnicowania worka płucnego płazów. W płucach ssaków brak...

ODDYCHANIE KOMÓRKOWE

jest największy w oddychaniu komórkowym tlenowym, najmniejszy w fermentacji, pośredni w oddychaniu komórkowym z nieorg.