Oddychanie tlenowe

Czytaj Dalej

Oddychanie beztlenowe

2 mole ATP uzyskane w wyniku fosforylacji substratowej stanowia zarazem calkowity zysk oddychania beztlenowego, poniewaz dalsze etapy fermentacji zwiazane sa z redukcja pirogronianu nie przynosza uwalniania i kumulowania energii.

ODDYCHANIE BEZTLENOWE (anaerobowe)

Fizjologiczny proces uzyskiwania energii na drodze enzymatycznego, beztlenowego rozkładu związków organicznych do prostych związków organicznych lub nieorganicznych. Może przebiegać na drodze fermentacji lub z wykorzystaniem nieorganicznego akceptora elektronów, innego niż tlen (redukcja siarczanów...

Bakterie - Oddychanie wewnątrzkomórkowe

Częściowe utlenianie zachodzi podczas oddychania beztlenowego, natomiast całkowite podczas oddychania tlenowego. Zaletą oddychania tlenowego jest znacznie większa wydajność energetyczna.

Ewolucja w oddychaniu

U wielu zwierząt z powodu środowiska w jakim żyją proces oddychania jest bardzo zróżnicowany: Ptaki – ze względu na to, że ich naturalnym środowiskiem jest powietrze nim mają narządów, które odizolowywały by tlen.

Oddychanie a ewolucja i przystosowanie do środowiska

Większość pierścienic również oddycha całą powierzchnią ciała. Oddychanie wspomagane jest ruchami klatki piersiowej, mięśni międzyżebrowych oraz przepony.

Oddychanie jako proces kataboliczny

C6H12)6+6)2 6CO2+6H2)+36ATP Proces oddychania tlenowego przebiega w 3 etapach: 1) glikoliza 2) cykl Krebsa 3) łańcuch oddechowy. Bilans energetyczny oddychania tlenowego.

Płazińce i Obleńce

Pasożyty wewnętrzne mają zdolność "oddychania beztlenowego", czyli uzyskiwania energii w procesie beztlenowego rozkładu glukozy do kwasu mlekowego.

Jak udzielać pierwszej pomocy?

Człowiek, który nie oddycha, żyje tylko od czterech do sześciu minut. Gwałtownie oddycha, ma przyspieszony puls. Oddycha przez usta i wypluwa pojawiającą się w nich krew.

Maksymalny pułap tlenowy- VO2max

MAKSYMALNY PUŁAP TLENOWY Podstawowym warunkiem wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych o umiarkowanym koszcie energetycznym jest zdolność wykorzystywania podczas pracy przede wszystkim tlenowych źródeł energii i utrzymania beztlenowej komponenty metabolizmu na możliwie niskim poziomie.

ODDYCHANIE, respiracja

W ich przypadku 'występuje -» oddychanie beztlenowe, w którym tlen zastępują związki organiczne - fermentacja lub związki nieorganiczne, azotany czy siarczany.

Oddychanie - utlenianie biologiczne

Mechanizmy tworzenia ATP: •    fosforylacja substratowa: glikoliza, cykl pentozowy, fermentacje •    fosforylacja oksydacyjna: transport elektronów w łańcuchu oddechowym Do mechanizmów utleniania biologicznego zaliczamy: oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe oraz różne rodzaje fermentacji.

Rodzaje oddychania

-typ oddechowy żebrowy lub piersiowy, gdy poruszają się głównie żebra -typ oddechowy brzuszny lub przeponowy, gdy główną rolę odgrywa przepona a żebra nie biorą bezpośredniego udziału -w żebrowym typie można wyróżnić: *oddychanie żebrowe dolne często łączące się z przeponowym mechanizmem żebrowo przeponowym *oddychanie żebrowo górne które wraz z mostkiem tworzy mechanizm żebrowo mostkowy -oddychanie ...

Cechy przystosowawcze ryb do środowiska wodnego

służy do wydawania dźwięków (kulbinowate), oddychania (dwudyszne), reagowania na zmiany ciśnienia atmosferycznego (piskorzowate).

Bakterie - Informacje ogólne

Podział bakterii ze względu na oddychanie- Bakterie tlenowe (uleganie rozkładu najczęściej glukozy, w wyniku powstaje powstaje CO2 i H2O.

BEZKRĘGOWCE - EWOLUCJA UKŁADU ODDECHOWEGO

PIERŚCIENICE Większość oddycha całą powierzchnią ciała.

Co zrobić z odpadami?

Pierwszym etapem przeróbki osadów jest ich zagęszczanie (odwadnianie) przez sedymentację lub flotację; następnym stabilizacja w warunkach tlenowych - napowietrzanie, lub beztlenowych - fermentacja metanowa.

Gromady jamochłonów

Oddychają beztlenowo lub całą powierzchnią ciała.

Czym są Mitochondria

Mitochondria - to centra energetyczne komórki, występują we wszystkich komórkach eukariotycznych , liczba oraz kształt i struktura zależą od aktywności metabolicznej danej komórki, czyli od intensywności oddychania tlenowego, które zachodzi w mitochondriach.

Oddychanie organizmów

Oddychanie składa się z dwóch faz: wdechu i wydechu. Chory oddycha wtedy płytko i szybko - nie chcąc dopuścić do uczucia bólu, który powodują głębsze oddechy.

Oddychanie - Informacje ogólne

Oddychanie składa się z dwóch faz: wdechu i wydechu. Chory oddycha wtedy płytko i szybko - nie chcąc dopuścić do uczucia bólu, który powodują głębsze oddechy.