Oddech

Atman, indywidualna, duchowa wieczna jaźń, która u kresu duchowego rozwoju łączy się z Brahmą, boską jaźnią, uważana była pierwotnie za oddech. W Genesis Bóg budzi stworzonego przezeń człowieka do życia poprzez swój oddech, który symbolizuje tu Ducha- Stwórcę.

ODDECH RELAKSUJĄCY

To automatycznie pogłębia oddech. Oddech relaksujący działa uspokajająco, zwiększa wentylację płuc,usprawnia pracę mózgu, uczy koncentracji.

Oddech Kussmaula

KussmauTs respiration);, charakterystyczny w kwasicy oddech występujący w śpiączce cukrzycowej, zwany inaczej oddechem „gonionego psa".

Oddech sztuczny

opierają się na bezpośrednim rozprężaniu płuc: 1) bez-przyrządowa, wykorzystywana w ramach przedmedycznej —► resuscytacji oddechowej: usta-usta, usta-nos, usta-nos-usta (dzieci), prowadzone powietrzem wydechowym ratownika, wydmuchiwanym wprost do płuc chorego; 2) przyrządowe, służące zarówno kwalifikowanej pomocy doraźnej, jak i przedłużonej wentylacji w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii: —* worek samorozprężainy, —► ...

Jaki jest pierwszy oddech dziecka?

Lekarze i położne stosują różne metody w celu stymulacji oddechu, ale w większości przypadków nie jest to konieczne.

Oddech kontrolowany

należy wykonywać z częstotliwością 10-14 oddechów/min, przy użyciu 800-1200 ml objętości oddechowej, a stosunek faz wdech : wdech powinien wynosić 1:2.

Jaki jest pierwszy oddech noworodka?

Oddychanie u nowonarodzonego człowieka zaczyna się od gwałtownego łapania powietrza i pierwszego płaczu - w ten sposób natura zadbała o rozszerzenie pęcherzyków płucnych i płuc. Przed narodzeniem płód otrzymuje tlen od matki za pośrednictwem łożyska. Krew przepływająca do wątroby lub żyły...